KVT

KVT – Sculpture to Inspire at Manzi

KVT gives his imagination free rein and also quenches his thirst ----- KVT cho trí tưởng tượng tự do bay bổng và dập tắt nỗi khao khát… Read More >

Exhibition “Corner To be Seen”

01 - 30 Nov - Solo exhibition of Tran Trung Thanh with 15 paintings created during 9 years (from 2005 to 2014) ----- 01 - 30/11 - Triển lãm cá nhân giới thiệu 15 tác phẩm sáng tác trong suốt 9 năm của… Read More >

Exhibition “Junction”

01 - 24 Nov - Exhibition by 3 artists: Mai Dai Luu, Dinh The Huy, Le Duy Dat ----- 01 - 24/11 - Triển lãm của nhóm họa sĩ: Mai Đại Lưu, Đinh Thế Huy và Lê Duy Đạt… Read More >

HCMC – Artist Talk by Nguyen Huy An

01 Nov - HCMC - An artist talk by Nguyen Huy An on the occasion of his current solo show ‘78 rhythms’ ----- 01/11 - TP HCM - Buổi nói chuyện với nghệ sĩ Nguyễn Huy An nhân dịp triển lãm cá nhân đang d… Read More >

HCMC – Melting Pot 6: Art & Music Festival

08 and 09 Nov - HCMC - Celebrate talent and creativity in music, dance, cooking, art for a good cause at Melting Pot 6: Art & Music Festival ----- 08 và 09/11 - TP HCM - Tham gia giao lưu văn hoá về l… Read More >

Attention Artists: 9th International Arte Laguna Prize in Italy

06 Nov 2014 - Deadline to apply for the 9th International Arte Laguna Prize in Italy ----- 06/11/2014 - Hạn chót ứng tuyển cho Giải thưởng Arte Laguna Quốc tế lần thứ 9 tại Ý… Read More >

Attention Artists: The Space Opencall looking for your ideas

14 Nov 2014 – Deadline to apply for The Space Opencall and let the world learn about your innovative ideas ----- 14/11/2014 - Hạn chót nộp ý tưởng tham dự cho website The Space và để cả thế giới biết … Read More >

Installation Exhibition “Identification and Connection”

26 Oct - 04 Nov - Installation exhibition by artist Dang Thi Khue ----- 26/10 - 04/11 - Triển lãm sắp đặt của nghệ sỹ Đặng Thị Khuê… Read More >

KVT

KVT – A Body for Rent…..Pham Tuan Tu

KVT and a realm of ambiguity at Nguyen Art Gallery-Van Mieu ----- KVT và một cõi mơ hồ tại Nguyen Art Gallery - Văn Miếu… Read More >

Reminder: Dao Mai Trang’s “Art & Talent” – Book Launch and Online Purchase

TODAY 23 Oct - Book launch and talk with Dao Mai Trang on her latest book publication "Art and Talent" ----- HÔM NAY 23/10 - Giới thiệu sách và trò chuyện cùng chuyên gia về cuốn sách mới nhất của nhà… Read More >