Art

Art

0

03 Sep - 03 Oct - Exhibition displays artworks by artist Nguyen Da Quyen - winner of Asian Creative Awards 2014 ----- 03/09 - 03/10 - Triển lãm những tác phẩm đã đoạt giải Sáng tạo châu Á 2014 của họa sỹ Nguyễn Dạ Quyên

0

26 Sep - Inga Kerber talks with photo artist Maika Elan and visual artist Nguyen The Son about the photographic trends in Germany and Vietnam ----- 26/09 - Inga Kerber trò chuyện cùng các nghệ sỹ ảnh Việt Nam về các xu hướng nhiếp ảnh ở Đức và ở Việt Nam

0

12 - 22 Sep - A solo exhibition with a multi-layered video installation, or a song of humanity and for humanity ----- 12 - 22/09 - Một triển lãm cá nhân với tác phẩm sắp đặt-video, hay là một bản nhạc nhân văn của con người, và cho con người

0

17 Sep - 15 Oct - Exhibition of sculptural installations and performances by one of Japan’s most promising young artists ----- 17/09 - 15/10 - Triển lãm những tác phẩm sắp đặt điêu khắc và trình diễn của một trong những nghệ sĩ trẻ triển vọng nhất Nhật Bản

0

04 - 28 Sep - HCMC - Solo exhibition showcases 18 oil paintings by painter Tran Manh Duc ----- 04 - 28/09 - TP HCM - Triển lãm cá nhân trưng bày 18 bức tranh sơn dầu của họa sỹ Trần Mạnh Đức

0

The Leipzig-based photographer will expand her collection "Cliché of a Landscape" in this 3-month residency, focusing on the forests and nature of Vietnam ----- Nữ nhiếp ảnh gia đến từ thành phố Leipzig sẽ mở rộng bộ sưu tập "Sự rập khuôn của khung cảnh" trong ba tháng lưu trú, tập trung vào cảnh rừng và thiên nhiên Việt Nam

0

26 Aug - 03 Sep - Featuring 9 female artists with more than 30 artworks on climate change, Mother Nature, feminism and personal stories ----- 26/08 - 03/09 - Trưng bày hơn 30 sáng tác của 9 nữ nghệ sỹ về các chủ đề biến đổi khí hậu, thiên nhiên, nữ quyền và những câu chuyện cá nhân

0

27 and 28 Aug - HCMC - Explore Africa through Pan-Africanism ideology in art and the ways artists are fighting against the "African stereotype" ----- 27 và 28/08 - TP HCM - Khám phá Châu Phi qua việc sử dụng lý tưởng "Pan-Africa" trong nghệ thuật và cách các nghệ sỹ chống lại những quan niệm rập khuôn về "đặc tính châu Phi"

0

10 Sep - 02 Oct - An exhibition that marks the period of time when Sandrine Llouquet starts to have herself figured out ----- 10/09 - 02/10 - Một triển lãm đánh dấu khoảng thời gian Sandrine Llouquet bắt đầu tự "định vị" được bản thân mình

0

21 - 26 Aug - A group exhibition of four young artists who set their hearts on being "open" in every aspect of life ----- 21 - 26/08 - Triển lãm nhóm của bốn nghệ sỹ trẻ với quyết tâm duy trì thái độ "mở" trong mọi khía cạnh của cuộc sống

SOCIAL

13,645FansLike
8,067FollowersFollow