Art

Art

0

02 - 11 Aug - Hue - Group exhibition by artists PurichSrisuay’s, Natthapoom Saenghan, Thanomasak Suwannasi, Le Quoc Hoan and Nguyen Thanh Trung ----- 02 - 11/08 - Huế - Triển lãm nhóm của các nghệ sỹ Purich Srisuay’s, Natthapoom Saenghan, Thanomasak Suwannasi, Lê Quốc Hoàn và Nguyễn Thành Trung

0

02 Aug - Join a workshop on conceptual performance and interactive installation with support from the artists ----- 02/08 - Tham gia workshop về nghệ thuật trình diễn khái niệm và sắp đặt tương tác với sự giúp đỡ từ các nghệ sỹ

0

02 - 16 Aug - A public performance event with 5 participating artists Nguyen Thuy Tien, Patricia Nguyen, Duc Flying Bay, Ly Hoang Ly and Tuan Mami ----- 02 - 16/08 - Sự kiện trình diễn công cộng với sự tham gia của 5 nghệ sỹ Nguyễn Thuỷ Tiên, Patricia Nguyễn, Đức Flying Bay, Ly Hoàng Ly và Tuấn Mami

0

26 Jul - 26 Aug - Exhibition "Motion" introduces the new work of Phan Phuong Dong on the material of stainless steel, crystal, and Plexiglas by means of digital technology ----- 26/07 - 26/08 - Triển lãm “Chuyển” giới thiệu tác phẩm mới của Phan Phương Đông được thể nghiệm trên các chất liệu thép không gỉ, kính pha lê và mi ca bằng phương tiện công nghệ kỹ thuật số

0

25 Jul - 25 Aug - The first solo exhibition by young artist Le Thuy ----- 25/07 - 25/08 - Triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của họa sỹ trẻ Lê Thúy

0

24 and 25 Jul - Film screening, photography, poetry reading and installations followed by a series of talks about Cham culture by the participating artists and cultural researchers ----- 24 và 25/07 - Chiếu phim, nhiếp ảnh, sắp đặt, đọc thơ, và một seri nói chuyện về văn hoá Chăm, và thảo luận giữa các nghệ sĩ và các nhà nghiên cứu

0

Saigoneer's art writer Zelda Rudzitsky writes about a group exhibition celebrating 15 Vietnamese contemporary artists ----- Tay bút nghệ thuật Sài Gòn Zelda Rudzitsky bình luận về triển lãm nhóm chào mừng 15 nghệ sĩ đương đại Việt Nam

0

25 - 29 Jul - Dang Viet Linh’s first solo exhibition, marking his achievement through the past 3 years of being a professional artist ----- 25 - 29/07 - Triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sỹ Đặng Việt Linh, đánh dấu chặng đường sáng tác chuyên nghiệp của Linh trong 3 năm qua

0

14 Jul - 18 Aug - Support Thuy Tien (Hanoi), Tran Chau (Saigon), and Saraswati (Indonesia) for a wonderful group exhibition ----- 14/07 - 18/08 - Hãy cùng Thuỷ Tiên (Hà Nội), Trân Châu (Sài Gòn) và Saraswati (Indonesia) thực hiện một triển lãm hoành tráng

0

17 - 21 Jul - An exhibition of over 40 artworks in Do paper by painter Luong Hung at Vietnam Fine Arts Museum ----- 17 - 21/07 - Triển lãm trưng bày hơn 40 tác phẩm chuyên về chất liệu giấy Dó của họa sỹ Lương Hùng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

SOCIAL

13,123FansLike
7,797FollowersFollow