Talk with Veronika Radulovic

25 Sep - A talk with Veronika Radulovic, a German artist/ lecturer and curator, who contributed tremendously to the development of Vietnamese contemporary arts in the 90s ----- 25/09 - Trò chuyện với … Read More >

KVT

KVT – The Dark Side vs the Lighter? Side at the Art Museum

KVT contemplates oxygen starvation and dark faces ----- KVT chiêm ngưỡng những khuôn mặt khát oxy bên Phía tối… Read More >

Reminder: Project Fund for ‘Visual Arts and Social Innovation’

09 Oct - Deadline to sumit for the Project Fund for ‘Visual Arts and Social Innovation' with support up to €15,000 per project ----- 09/10 - Hạn cuối nộp hồ sơ cho quỹ dự án“Nghệ thuật thị giác và đổi… Read More >

KVT

KVT – Le Quy Tong Vol.2…….Catalyst?

KVT takes a front seat ponders Le Quy Tong as catalyst ----- KVT chiếm trọn ghế đầu và suy ngẫm về "Chất xúc tác" của Lê Quý Tông… Read More >

Exhibition “Loading… Please Wait”

21 Sep - 21 Oct - Group exhibition of painters: Vuong Van Thao, Ly Hung Anh, Doan Xuan Tang, Luu Vu Long, Trinh Minh Tien, Do Hiep, Dang Xuan Truong ----- 21/09 - 21/10 - Triển lãm nhóm của các họa sỹ… Read More >

The Last Call for the Second Hanoi Open Exhibition

Don't forget the deadline for submission for the Second Hanoi Open Exhibition ----- Đừng quên hạn nộp tác phẩm cho Triển lãm Đa Dạng lần thứ hai Hà Nội… Read More >

Vietnamese Artists in Exhibition of Contemporary South-East Asian Art in Turkey

18 Sep 2014 - 04 Jan 2015 - Artworks of Vietnamese artists in exhibition “The Roving Eye: Contemporary Art from Southeast Asia" in Turkey ----- 18/09/2014 - 04/01/2015 - Tác phẩm của các nghệ sĩ Việt … Read More >

KVT

KVT – A Nice Little Gallery Opens its Doors

KVT goes just above the leafy café courtyard at Hanoi Cinemateque and finds Cuci ----- KVT tới sân vườn nhiều cây xanh của quán cafe ở Hanoi Cinemateque và tìm thấy Cuci… Read More >

Painting Exhibition by Le Nguyen Manh and Dang Xuan Hung

17 - 22 Sep - Exhibition features paiting collections by Le Nguyen Manh and Dang Xuan Hung ----- 17 - 22/09 - Triển lãm giới thiệu các bộ tranh của họa sỹ Lê Nguyên Mạnh và Đặng Xuân Hùng… Read More >

Sapa Festival of the Arts 2014 in Sapa town

20 Sep - 18 Oct - Exhibition of paintings in Sapa and a great opportunity to meet the artists ----- 20/09 - 18/10 - Triển lãm tranh tại Sapa, cơ hội hiếm có để gặp mặt các nghệ sĩ… Read More >