Art

Art

0

28 Mar - 09 May - HCMC - Exhibition by Hue's artist Nguyen Thi Thanh Mai about Vietnamese community in Cambodia ----- 28/03 - 09/05 - TP HCM - Triển lãm nghệ thuật của nghệ sỹ Huế, Nguyễn Thị Thanh Mai, về cộng đồng người Việt ở Campuchia

0

28 Mar - 10 Apr - Exhibition "Predestination" by artist Vu Tuyen expresses multiple emotional tones about Lotus through 50 artworks ----- 28/03 - 10/04 - Triển lãm "Nhân duyên" của Vũ Tuyên giới thiệu 50 tác phẩm là những cung bậc cảm xúc khác nhau về sen

KVT

0

KVT steals the title from Andrei Makine’s poetic novel to enthuse about Tran Trong Tri’s memorable boat and water exhibition at the Art Museum ----- KVT mượn tiêu đề cuốn tiểu thuyết thi vị của Andrei Makine để tán dương triển lãm thuyền và nước đáng nhớ của Trần Trọng Trí tại Bảo tàng Mỹ thuật

0

01 - 07 Apr - The first water color exhibition ever takes place in Vietnam for artists from 3 countries: Vietnam, Malaysia, Thailand ----- 01 - 07/04 - Triển lãm tranh màu nước lần đầu tiên giữa 3 nước: Việt Nam – Malaysia - Thái Lan tại Việt Nam

KVT

0

KVT ducks into 16 Ngo Quyen for another rendezvous with young and post young members of the Young Artists’ Club ----- KVT rẽ vào 16 Ngô Quyền, một điểm hẹn khác với các thành viên mới cũng như cựu thành viên của Câu Lạc Bộ Nghệ sĩ Trẻ

0

26 Mar - HCMC - Painting exhibition shows the ways the world works in artist Hoang Trung's mind ----- 26/03 - TP HCM - Triển lãm tranh thể hiện thế giới trong cái 'tôi' của tác giả Hoàng Trung trong thời điểm này

0

Don't forget the first day of an installation exhibition which showcases posters and wacky objects by Plonk and Replonk at L'Espace today ----- Đừng quên triển lãm – sắp đặt những áp phích và đồ vật gây cười của Plonk và Replonk bắt đầu tại L'Espace từ hôm nay

0

26 Mar - 26 Apr - The weird and wonderful world of Plonk & Replonk with the exhibition entitled “Smile! Temporary Art” at Manzi ----- 26/03 - 26/04 - Chuyến du hành tới thế giới kì dị và tuyệt diệu của Plonk & Replonk với triển lãm 'Cười! Nghệ thuật Tạm' tại Manzi

0

26 Mar - 25 Apr - Exhibition at Sofitel Plaza Hanoi featuring paintings by female artists from Hanoi: Duong Thuy Duong, Dang Tu Thu and Nguyen Thi Minh Tam ----- 26/03 - 25/04 - Triển lãm tại Sofitel Plaza Hanoi của ba họa sĩ nữ tài năng đến từ Hà Nội: Dương Thùy Dương, Đặng Tú Thư và Nguyễn Thị Minh Tâm

0

30 Apr - Deadline to submit ideas and artworks for the program "Gương Mặt Nghệ Sỹ Mới" (New Artist) by Nha San Collective ----- 30/04 - Hạn cuối đăng kí ý tưởng và tác phẩm cho chương trình Gương Mặt Nghệ Sỹ Mới của Nhà sàn Collective

SOCIAL

11,200FansLike
6,879FollowersFollow