Installation Exhibition “Identification and Connection”

26 Oct - 04 Nov - Installation exhibition by artist Dang Thi Khue ----- 26/10 - 04/11 - Triển lãm sắp đặt của nghệ sỹ Đặng Thị Khuê… Read More >

KVT

KVT – A Body for Rent…..Pham Tuan Tu

KVT and a realm of ambiguity at Nguyen Art Gallery-Van Mieu ----- KVT và một cõi mơ hồ tại Nguyen Art Gallery - Văn Miếu… Read More >

Reminder: Dao Mai Trang’s “Art & Talent” – Book Launch and Online Purchase

TODAY 23 Oct - Book launch and talk with Dao Mai Trang on her latest book publication "Art and Talent" ----- HÔM NAY 23/10 - Giới thiệu sách và trò chuyện cùng chuyên gia về cuốn sách mới nhất của nhà… Read More >

Attention Artists: PARADISE AIR (Artist-in-Residence) Program in Japan

01 Nov - Deadline to submit proposal for a fully supported artist residency in Japan ----- 01/11 - Hạn chót nộp dự án để giành cơ hội tham dự chương trình lưu trú hỗ trợ toàn phần tại Nhật Bản… Read More >

October Open Studio of Nha san Collective

24 - 31 Oct - Open studio by artists Vũ Đức Toàn and Phùng Tiến Sơn ----- 24 - 31/10 - Chương trình mở xưởng của nghệ sỹ Vũ Đức Toàn và Phùng Tiến Sơn… Read More >

HCMC – Exhibition “78 Rhythms” by Nguyen Huy An

30 Oct - 22 Nov - HCMC - A solo exhibition "78 Rhythms" by Hanoi-based artist Nguyen Huy An ----- 30/10 - 22/11 - TP HCM - Triển lãm cá nhân "78 nhịp cầu" của nghệ sĩ gốc Hà Nội Nguyễn Huy An… Read More >

KVT

KVT – The Wonderful Lacquer World(s) of Vu Duc Trung

KVT falls, yet again, under the spell of a lacquer maestro and Dong Phong ----- KVT lại một lần nữa rơi vào bùa chú của bậc thầy sơn mài và Đông Phong… Read More >

Attention Artists: Bunnell Street Arts Center’s Artist in Residence in Alaska

31 Oct 2014 - Deadline to submit for a supported residency program in the USA ----- 31/10/2014 - Hạn chót đăng ký tham dự chương trình lưu trú được hỗ trợ tài chính tại Mỹ… Read More >

Exhibition of Vietnamese Contemporary Fine Art in London

31 Oct - 08 Nov - Exhibition presents artworks by Dinh Thi Tham Poong, Vu Thu Hien, Phung Pham, Trinh Tuan, Vu Duc Trung in London ----- 31/10 - 08/11 - Triển lãm giới thiệu các tác phẩm của Đinh Thị … Read More >

A Documentary on the History of Nha San Collective

The documentary looking back on 15 years of the first & longest artist led space for experimental art in Vietnam is on air! ----- Lên sóng bộ phim tài liệu nhìn lại chặng đường 15 năm đã qua của không… Read More >