A Documentary on the History of Nha San Collective

The documentary looking back on 15 years of the first & longest artist led space for experimental art in Vietnam is on air! ----- Lên sóng bộ phim tài liệu nhìn lại chặng đường 15 năm đã qua của không… Read More >

KVT

KVT – Still Actively Tunneling

KVT says welcome to a re-addressed oldie but goodie ----- KVT gửi lời chào tới chốn cũ nhưng ở địa chỉ mới và vẫn tuyệt như xưa… Read More >

KVT

KVT – An Exponential Experience in My Dinh

KVT a bit late with a bit about a soopa show ----- KVT hơi chậm chân trước một show soopa doopa tại Hà Nội… Read More >

Attention Artists: Media Art Biennale in Poland WRO 2015

10 Dec 2014 - Deadline to submit for The WRO 2015 Media Art Biennale, the major forum for new media art in Poland, and one of the leading international art events in Central Europe ----- 10/12/2014 - … Read More >

Book Launch “Art and Talent”

23 Oct - Introduction of Dao Mai Trang's book, a foreground on the 8X contemporary artists generation of Vietnam ----- 23/10 - Giới thiệu sách của Đào Mai Trang, cận cảnh về thế hệ 8X của mỹ thuật Việ… Read More >

Exhibition “Ambiguity | Affitta” by Artist Pham Tuan Tu

18 - 27 Oct - The first solo exhibition of painter Pham Tuan Tu ----- 18 - 27/10 - Triển lãm hội họa cá nhân đầu tay của họa sỹ Phạm Tuấn Tú… Read More >

The First time for Vietnam to Participate in the Big Draw – The World’s Biggest Drawing Festival

British International School Hanoi joins The Big Draw - The World’s Biggest Drawing Festival ----- Trường Quốc tế Anh tại Hà Nội (BIS Hà Nội) tham gia Lễ hội vẽ lớn nhất thế giới - The Big Draw… Read More >

HCMC – Exhibition “Little Flowers”

22 Oct - 30 Nov - HCMC - A solo exhibition of mixed media paintings on do paper by Hanoi-based artist Nguyen The Hung ----- 22/10 - 30/11 - TP HCM - Triển lãm các tác phẩm chất liệu tổng hợp trên giấy… Read More >

Hue – The Memoirs of E-San

23 - 30 Oct - Hue - Exhibition of graphic art by Thai artist Pornsawan Nonthapha ----- 23 - 30/10 - Huế - Triển lãm tranh in đồ họa của nghệ sĩ Thái Lan Pornsawan Nonthapha… Read More >

Images from Sculpture Showcase “New Form: Sculpture – Architecture – Space”

Some images from New Form’s latest sculpture showcase at Manzi ----- Cùng xem một số hình ảnh từ trưng bày những tác phẩm mới nhất của nhóm New Form tại Manzi… Read More >