Art

Art

0

29 May - 20 Jun - Solo exhibition by visual artist Do Tuan Anh at Manzi featuring his latest surreal paintings created during the last 2 years living in Germany ----- 29/05 - 20/06 - Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Đỗ Tuấn Anh tại Manzi với series tranh mới sáng tác trong thời gian 2 năm anh sinh sống ở Đức

0

24 May - 01 Jun - Exhibition on the occasion of Children's Day with a message to parents that "Please accompany your children in their world ----- 24/05 - 01/06 - Triển lãm tranh nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi với thông điệp hãy đồng hành cùng với thế giới của con

0

02 - 16 Jun - Dó paintings exhibition describes the Vietnamese female through the young ladies singing rural operetta by Ly Truc Son at L'Espace ----- 02 - 16/06 - Triển lãm tranh giấy dó khắc họa người phụ nữ Việt qua hình tượng các tố nữ dân ca của tác giả Lý Trực Sơn tại L'Espace

0

23 May - Come to the launching New Poetry - Art Collection: The Shore of Time by poet Dinh Hoang Anh and artist Thai Tinh ----- 23/05 - Sự kiện ra mắt tập thơ kết hợp triển lãm tranh của vợ chồng nhà thơ Đinh Hoàng Anh và họa sỹ Thái Tĩnh

0

26 May - Exhibition of portraits of General Vo Nguyen Giap by artist Van Duong Thanh at Vietnam Military History Museum in celebration of 61 years of Victory of Dien Bien Phu ----- 26/05 - Triển lãm trưng bày các bức chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp của họa sĩ Văn Dương Thành tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhân kỷ niệm 61 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

0

15 - 25 May - Exhibition features 120 artworks including paintings, graphics, sculpture and posters themed on the journey of President Ho Chi Minh ----- 15 - 25/05 - Triển lãm trưng bầy 120 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc, tranh áp phích về đề tài Hồ Chí Minh

0

15 - 29 May - Nha san Collective presents Nguyen Kim Duy on this open studio session with his latest experiments ----- 15 - 29/05 - Nhà sàn Collective giới thiệu chương trình mở xưởng tháng 5 của Nguyễn Kim Duy với những thử nghiệm mới nhất của anh

0

20 May - Artist talk about comic-art in Germany and Vietnam and workshop with Reinhard Kleist for young professionals ----- 20/05 - Trò chuyện về Nghệ thuật truyện tranh ở Đức và Việt Nam và workshop với Reinhard Kleist dành cho các họa sĩ vẽ truyện tranh trẻ

KVT

0

KVT contemplates summer blooms and the work of a nguoi tu Nhat Ban, tu Anh, and tu Phan Lan in a final bit about the Manzi/Workroom 4 art frenzy ----- KVT lặng ngắm những đóa hoa mùa hè và các tác phẩm của một người từ Nhật Bản, từ Anh và từ Phần Lan trong bài bình luận cuối về nghệ thuật mê đắm tại Manzi/ Workroom 4

KVT

0

KVT salivates over works by a few of the well known locals that were on the walls-or shelves-at Manzi ----- KVT thèm thuồng nhìn ngắm những tác phẩm của một số tác giả địa phương nổi tiếng trên tường hay trên giá tại Manzi

SOCIAL

12,201FansLike
7,322FollowersFollow