000guest

Sasaran – A Fishing Village Organizing International Art Festival

Observation and photos by artist Pham Huy Thong after participating in Sasaran International Art Festival in Malaysia ----- Những ghi chép và hình ảnh về Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Sasaran tại Malay… Read More >

Hue – Exhibition “The Chorus of the City”

23 Dec 2014 - 03 Jan 2015 - Hue - Exhibition “The Chorus of the City” by artist Hoàng Đăng Khanh ----- 23/12/2014 – 03/01/2015 - Huế - Triển lãm mỹ thuật “Điệp khúc Phố” của nghệ sỹ Hoàng Đăng Khanh… Read More >

Exhibition “Passage to the East”

22 - 27 Dec - A solo exhibition of painter Nguyen Thu, a typical face of Vietnamese artists during war time and hard subsidy period ----- 22 - 27/12 - Triển lãm tranh lụa của họa sỹ Nguyễn Thụ, họa… Read More >

HCMC – Exhibition “Motion”

20 Dec 2014 - 20 Jan 2015 - HCMC - Solo exhibition "Motion" by Nguyen Chi Long ----- 20/12/2014 - 20/01/2015 - TP HCM - Đến với triển lãm cá nhân của Nguyễn Chí Long và cảm nhận những cung bậc cảm xúc… Read More >

HCMC – Art Talk with Cong Thanh and Thuy Ngo

18 Dec - HCMC - Listen to a passionate story of two young aritsts Cong Thanh and Thuy Ngo ----- 18/12 - TP HCM - Cùng lắng nghe hai nghệ sĩ Công Thành và Thủy Ngô sẻ chia những câu chuyện đầy đam mê c… Read More >

Exhibition “Fine Arts Exchange”

15 - 22 Dec - Exhibition featuring 65 artworks including paintings, graphics, sculptures created by lecturers from Vietnam University of Fine Arts and HCMC University of Fine Arts ----- 15 - 22/12 - T… Read More >

Painting Exhibition “Still Life Painting”

19 Dec 2014 - 09 Jan 2015 - Exhibition by two artists Hoang Duy Vang and Dinh Quoc Vu ----- 19/12/2014 - 09/01/2015 - Triển lãm của hai họa sỹ Hoàng Duy Vàng và Đinh Quốc Vũ… Read More >

Art from Hanoi on Show in Sydney

14 Dec 2014 - 10 Jan 2015 - Exhibition presents the latest works by Hanoi-born and Hanoi-based Australian artist George Burchett in Australia ----- 14/12/2014 - 10/01/2015 - Triển lãm giới thiệu nhữn… Read More >

Installation Exhibition “Life Portrait 5 – Inclined Shadow”

09 Jan - 24 Feb 2015 - Installation exhibition by Tran Duc Quy reflects the relationship between a subject and its shadow ----- 09/01 - 24/02/2015 - Triển lãm sắp đặt của Trần Đức Quỷ về mối tương qua… Read More >

Call for Donation: The first and last solo exhibition by Tran Trung Ky

Donation for the first and the last exhibition of painter Tran Trung Ky ----- Đóng góp tổ chức cho triển lãm cá nhân đầu tiên và cuối cùng của họa sĩ Trần Trung Kỳ… Read More >