KVT

KVT – The Yin without the Yang

KVT using lots of descriptive licence and photographs to describe the female netherworld phantoms at Cuci ----- KVT vận dụng đa dạng các phép mô tả và vô số bức ảnh để tái hiện hình ảnh những ma nữ nơ… Read More >

Hanoi Art Market

05 - 28 Dec - Hanoi Art Market with the artists from 23 to 62 years old in the variety of media, including painting, statues, installations, art craft products ----- 05 - 28/12 - Hội chợ nghệ thuật Hà… Read More >

Exhibition “Vọng” (Nostalgia)

01 - 07 Dec - Charcoal drawing exhibition by Canadian Vietnamese artist Do Duy Minh ----- 01 - 07/12 - Triển lãm tranh than chì của họa sĩ người Canada gốc Việt Đỗ Duy Minh… Read More >

Contemporary Art Exhibition “Now”

28 - 30 Nov - A contemporary art or a time travel at the speed of light to understand ourselves ----- 28 - 30/11 - Nghệ thuật đương đại hay là chuyến xe du hành thời gian, di chuyển với vận tốc ánh sá… Read More >

Exhibition “3600 Days”

29 Nov - 13 Dec - Solo exhibition by young artist Tran Quoc Long features more than 30 artworks created during 10 years ----- 29/11 - 13/12 - Triển lãm cá nhân của họa sĩ trẻ Trần Quốc Long trưng bày … Read More >

Attention Artists: Art Quarter Budapest Residency Program

19 Dec - Deadline to apply for a stay of 1 month in the facilities of Art Quarter Budapest (Hungary) ----- 19/12 - Hạn chót ứng tuyển cho chương trình lưu trú kéo dài 1 tháng tại các cơ sở của Art Qua… Read More >

Exhibition “Imaginary Land”

28 Nov - 18 Dec - The fourth solo exhibition by painter Vu Duc Trung including about 20 lacquer paintings ----- 28/11 - 18/12 - Triển lãm cá nhân lần thứ tư của họa sĩ Vũ Đức Trung giới thiệu hơn 20 b… Read More >

HCMC – Exhibition “The Cosmos and The Sea”

04 Dec 2014 - 17 Jan 2015 - HCMC - A solo exhibition by Los Angeles-based artist Christine Nguyen ----- 04/12/2014 - 17/01/2015 - TP HCM - Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ đến từ Los Angeles, Christine N… Read More >

Artist Talk in Exhibition “LATCARF | FRACTAL”

29 Nov - Artist Trieu Minh Hai shares the Fractal concept and his art practice process ----- 29/11 - Nghệ sĩ Triệu Minh Hải chia sẻ thêm về khái niệm Fractal và hành trình thực hành nghệ thuật của anh… Read More >

ttmhue

Vietnamese Art’s Presence at Affordable Art Fair Singapore November 2014

Hanoi Grapevine's report from Affordable Art Fair Singapore 2014 - November edition ----- Tường thuật của Hanoi Grapevine về Affordable Art Fair Singapore, phiên bản tháng 11/2014… Read More >