Art

Art

0

03 - 28 Jul - HCMC - Exhibition showcases Mai Hoang Minh’s 20 selected artworks with the subject of daily activities of farmers and fishermen ----- 03 - 28/07 - TP HCM - Triển lãm giới thiệu 20 tác phẩm chọn lọc của Mai Hoàng Minh với chủ đề cuộc sống hàng ngày của nông dân và ngư dân

0

09 - 23 Jul - Exhibition of 25 oil paintings by Vu Thanh Nghi themed on Lên đồng ----- 09 - 23/07 - Triển lãm 25 bức tranh sơn dầu chủ đề lên đồng của họa sỹ Vũ Thanh Nghị

0

03 - 10 Jul - Come to experience the "invisible movements" and listen to the story of steel told exclusively by Khong Do Tuyen ----- 03 - 10/07 - Đến với triển lãm để trải nghiệm những "chuyển động ngầm" và lắng nghe câu chuyện của sắt thép qua bàn tay và cái nhìn của nhà điêu khắc Khổng Đỗ Tuyền

0

24 Jun - 19 Jul - Hue - Exhibition of 600 cyanotype prints (monochrome photographic technique) by Pipo Nguyen Duy ----- 24/06 - 19/07 - Huế - Triển lãm 600 bản in cyanotype (kĩ thuật in ảnh màu xanh đơn sắc) của Pipo Nguyễn Duy

0

30 Jun - 09 Jul - HCMC - Exhibition of unique, oriental, yet very modern and full of compassion painting series about the loneliness of human beings amidst the modern life ------ 30/06 - 09/07 - TP HCM - Triển lãm bộ tranh độc đáo, đầy chất văn hóa phương Đông nhưng cũng rất hiện đại và thấm đượm tình người về nỗi cô đơn của con người trong thời hiện đại

Ilza Burchett

0

Artist Ilza Burchett's review about exhibition "Concept, Context, Contestation" at Goethe Institut in Hanoi ----- Bình luận của nghệ sỹ Ilza Burchett về triển lãm "Khái niệm Tranh luận Ngữ cảnh" tại Viện Goethe Hà Nội

0

26 - 30 Jun - Installation art exhibition and free face painting in the festival "Danang - Summer Destination" ----- 26 - 30/06 - Triển lãm sắp đặt nghệ thuật và hoạt động vẽ mặt miễn phí trong chương trình "Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè"

2

26 Jun - 09 Jul - Exhibition series with the participation of nearly 30 young artists divided into 6 continuous exhibitions in 12 days ----- 26/06 - 09/07 - Triển lãm của gần 30 nghệ sĩ trẻ, chia làm 6 nhóm, trưng bày liên tục trong 12 ngày

0

26 Jun - 25 Jul - HCMC - A group exhibition featuring works from 15 Vietnamese visual artists as an effort towards building a Vietnamese art scene with a strong national identity ----- 26/06 - 25/07 - TP HCM - Triển lãm nhóm giới thiệu tác phẩm của 15 họa sỹ Việt Nam trong nỗ lực xây dựng một nền mỹ thuật Việt Nam mang đậm tính quốc gia

0

27 and 28 Jun - Four preteen painters exhibit their original works to raise funds for supporting highland children ----- 27 và 28/06 - Bốn họa sĩ nhỏ tuổi trưng bày những bức tranh của mình nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em vùng cao

SOCIAL

12,792FansLike
7,604FollowersFollow