Young Fine Arts Festival 2014

20 Aug - 05 Sep - Exhibition of 112 artworks of several genres by young artists ----- 20/08 - 05/09 - Trưng bày 112 tác phẩm đặc sắc thuộc nhiều thể loại của các tác giả trẻ… Read More >

Sonic Moon Festival 2014

04 - 07 Sep - The annual festival of electronic music and experimentation in multimedia arts ----- 04 - 07/09 - Lễ hội hàng năm của âm nhạc điện tử và nghệ thuật thể nghiệm đa phương tiện… Read More >

New Creative Classes in September

Register for new exciting creative classes in September ----- Đăng ký tham gia các khóa học sáng tạo thú vị vào tháng 9… Read More >

Hue – Exhibition “Point of Intersection”

12 - 18 Aug - Hue - Exhibition "Point of Intersection" by artists Eugene Jung and Kim Sung Mi (Korea) ----- 12 - 18/08 - Huế - Triển lãm của hai nghệ sỹ Eugene Jung và Kim Sung Mi (Hàn Quốc)… Read More >

000guest

Natalia Kraevskaia’s Preview on Exhibition “The Echo of Nature”

Read the preview by art researcher Natalia Kraevskaia on the upcoming exhibition of the Mobile Artists Group ----- Đọc bài bình luận của nhà phê bình nghệ thuật Natalia Kraevskaia về triển lãm sắp tới… Read More >

HCMC – Open Studio of Lab 5 and Artist Talk by Nguyen Manh Hung

09 Aug - HCMC - Open studio with Nguyen Tran Nam, Pham Dinh Tien, Rudy Atjeh and talk with Nguyen Manh Hung about his residency experience in Paris ----- 09/08 - TP HCM - Mở cửa xưởng của các nghệ sỹ … Read More >

HCMC – Hyper-realistic Painting Exhibition

05 - 28 Aug - HCMC - Exhibition by two typical Vietnamese contemporary hyper-realistic artists: Nguyen Thanh Hoa (Nguyen Phan) and Nguyen Quoc Dung ----- 05 - 28/08 - TP HCM - triển lãm tranh giới thi… Read More >

Attention Artists: WOLO Artist Residency in Malaysia

Apply for fully-supported two-month residency programs in Malaysia in 2014/2015 ----- Đăng ký tham dự Chương trình lưu trú được hỗ trợ toàn phần trong 2 tháng tại Malaysia liên tục trong năm 2014/2015… Read More >

Group Exhibition “The Echo of Nature”

11 - 15 Aug - Second exhibition of mobile artist group with 43 artworks by 8 artists ----- 11 - 15/08 - Triển lãm trưng bày 43 tác phẩm của 8 họa sĩ thuộc nhóm họa sỹ lưu động… Read More >

HCMC – Exhibition “Conjuring Capital”

08 Aug - 30 Oct - HCMC - Exhibition "Conjuring Capital"- voices from the Global South ----- 08/08 - 30/10 - TP HCM - Triển lãm "Tài nguyên thuật ảo" - tiếng nói từ Nam Bán Cầu… Read More >