KVT

KVT – Fired Earth to Make your Eyes and Spirits Soar

KVT and a two day POP UP at the Art Museum ----- KVT và 2 ngày BẤT NGỜ tại Bảo tàng Mỹ thuật… Read More >

000guest

Sasaran – A Fishing Village Organizing International Art Festival

Observation and photos by artist Pham Huy Thong after participating in Sasaran International Art Festival in Malaysia ----- Những ghi chép và hình ảnh về Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Sasaran tại Malay… Read More >

KVT

KVT – Celimene at L’Espace …… Perfect Finale to a Fine Weekend’s Music

KVT and the pre-Christmas musical menu….spread over two nights ----- KVT và thực đơn âm nhạc tiền Giáng Sinh.....trải dài tới 2 đêm… Read More >

KVT

KVT – An Alpine Wonderland with the VNSO in Grand Form in a Grand New Venue

KVT and precious, pre Christmas musical jewels-Vietnamese, Czech, Japanese-at a musical night to remember ----- KVT và đêm nhạc tiền Giáng sinh đáng nhớ cùng những viên đá quý của nền âm nhạc Việt Nam… Read More >

KVT

KVT – On One Hand a Door Closes and on another a Door Opens

KVT and four lives of Art Vietnam….from Hang Than to Ly Quoc Su ----- KVT và bốn lần chuyển nhà của Art Vietnam.....từ Hàng Than tới Lý Quốc Sư… Read More >

KVT

KVT – Celebrating Dao Anh Khanh Cerise

KVT gets another hugely enjoyable dose of art and showmanship from the maestro himself ----- KVT thưởng thức triển lãm đầy chất nghệ thuật từ vị nhạc trưởng tài ba… Read More >

KVT

KVT – Wandering Through Vu Duc Trung Landscapes

KVT: landscapes and imagination at Mai Gallery ----- KVT: phong cảnh và trí tưởng tượng tại Mai Gallery… Read More >

KVT

KVT – Value for Money at Manzi

KVT is totally impressed with the quality loads of art work ----- KVT hoàn toàn bị ấn tượng với chất lượng các tác phẩm nghệ thuật… Read More >

KVT

KVT – Domestic Violence @ Goethe

KVT and a can of worms and wishes ----- KVT viết về những rắc rối và những điều ước… Read More >

KVT

KVT – The Fractal Patterns of Trieu Minh Hai

KVT gets his head into Fractals at Nha San Collective ----- KVT nảy ra ý tưởng về Phân dạng tại Nhà Sàn Collective… Read More >