Opinion

Opinion

KVT

0

KVT is finds a newly opened cultural exchange/interpretation center an awesome place ----- KVT phát hiện một trung tâm phiên dịch/trao đổi văn hóa mới mở ở một địa điểm tuyệt vời

KVT

0

KVT gets totally wrapt in a fantastique story of an artist's self-destructive passion for a beautiful woman….. his obsession and dreams, tantrums and moments of tenderness, and visions of suicide and murder, ecstasy and despair ----- KVT hoàn toàn được bao bọc trong một câu chuyện kì thú về niềm đam mê tự hủy diệt của người nghệ sĩ cho một người phụ nữ đẹp... nỗi ám ảnh và những giấc mơ của anh, cơn giận dữ và những khoảnh khắc của sự dịu dàng, ảo ảnh của tự tử và giết người, thuốc lắc và tuyệt vọng

KVT

0

KVT investigates Nha Tay and Dinh at a new museum ----- KVT khám phá Nhà Tây và Đình tại một bảo tàng mới

KVT

0

KVT finds that the latest art works by Lolo Lazar take him far behind the representative wall ----- KVT nhận thấy những tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Lolo Lazar kéo tụt mình ra sau những bức tường đại diện

KVT

0

KVT contemplates summer blooms and the work of a nguoi tu Nhat Ban, tu Anh, and tu Phan Lan in a final bit about the Manzi/Workroom 4 art frenzy ----- KVT lặng ngắm những đóa hoa mùa hè và các tác phẩm của một người từ Nhật Bản, từ Anh và từ Phần Lan trong bài bình luận cuối về nghệ thuật mê đắm tại Manzi/ Workroom 4

KVT

0

KVT salivates over works by a few of the well known locals that were on the walls-or shelves-at Manzi ----- KVT thèm thuồng nhìn ngắm những tác phẩm của một số tác giả địa phương nổi tiếng trên tường hay trên giá tại Manzi

KVT

0

KVT floats along in an art wave foaming into the city from the deep south ----- KVT lơ lửng trong nghệ thuật đổ bộ vào Thành phố từ phía nam

KVT

0

KVT decides to break the laden walls at Manzi into a few opinion piece episodes to do it the justice it deserves ----- KVT quyết định bẻ nhỏ những bức tường nặng trĩu ở Manzi thành những bài bình luận nhỏ để đánh giá một cách xác đáng nhất

KVT

0

KVT steps inside for a peek at what a classy designer can do with a bit of a wreck ----- KVT bước vào để trộm nhìn những gì nhà thiết kế cổ điển có thể biến hóa từ đống đổ nát

KVT

0

KVT enjoys exploring the way of Ta Dinh Khiem’s mind ----- KVT thích thú khám phá lối đi của tâm trí Tạ Đình Khiêm

SOCIAL

12,270FansLike
7,351FollowersFollow