Opinion

Opinion

0

Saigoneer's art writer Zelda Rudzitsky writes about a group exhibition celebrating 15 Vietnamese contemporary artists ----- Tay bút nghệ thuật Sài Gòn Zelda Rudzitsky bình luận về triển lãm nhóm chào mừng 15 nghệ sĩ đương đại Việt Nam

Ilza Burchett

0

Artist Ilza Burchett's review about exhibition "Concept, Context, Contestation" at Goethe Institut in Hanoi ----- Bình luận của nghệ sỹ Ilza Burchett về triển lãm "Khái niệm Tranh luận Ngữ cảnh" tại Viện Goethe Hà Nội

KVT

0

KVT enjoys a journeys of Do Tuan Anh - a master painter - portrayed in an oriental way ----- KVT thưởng thức một chuyến đi khác của họa sĩ bậc thầy Đỗ Tuấn Anh được khắc họa theo cách phương Đông

Dao Trang

0

Oscar-winning film Ida was a star at the European Film Festival in Vietnam 2015, brilliant in both cinematic techniques and the subtlety in which it dealt with sensitive subjects in Polish society ----- Bộ phim đoạt giải Oscar Ida là điểm nhấn quan trọng của Liên Hoan Phim Châu Âu tại Việt Nam 2015, hoàn mỹ trong kỹ thuật làm phim và khéo léo trong cách đặt ra những vấn đề nhạy cảm của xã hội Ba Lan

KVT

0

KVT is finds a newly opened cultural exchange/interpretation center an awesome place ----- KVT phát hiện một trung tâm phiên dịch/trao đổi văn hóa mới mở ở một địa điểm tuyệt vời

KVT

0

KVT gets totally wrapt in a fantastique story of an artist's self-destructive passion for a beautiful woman….. his obsession and dreams, tantrums and moments of tenderness, and visions of suicide and murder, ecstasy and despair ----- KVT hoàn toàn được bao bọc trong một câu chuyện kì thú về niềm đam mê tự hủy diệt của người nghệ sĩ cho một người phụ nữ đẹp... nỗi ám ảnh và những giấc mơ của anh, cơn giận dữ và những khoảnh khắc của sự dịu dàng, ảo ảnh của tự tử và giết người, thuốc lắc và tuyệt vọng

KVT

0

KVT investigates Nha Tay and Dinh at a new museum ----- KVT khám phá Nhà Tây và Đình tại một bảo tàng mới

KVT

0

KVT finds that the latest art works by Lolo Lazar take him far behind the representative wall ----- KVT nhận thấy những tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Lolo Lazar kéo tụt mình ra sau những bức tường đại diện

KVT

0

KVT contemplates summer blooms and the work of a nguoi tu Nhat Ban, tu Anh, and tu Phan Lan in a final bit about the Manzi/Workroom 4 art frenzy ----- KVT lặng ngắm những đóa hoa mùa hè và các tác phẩm của một người từ Nhật Bản, từ Anh và từ Phần Lan trong bài bình luận cuối về nghệ thuật mê đắm tại Manzi/ Workroom 4

KVT

0

KVT salivates over works by a few of the well known locals that were on the walls-or shelves-at Manzi ----- KVT thèm thuồng nhìn ngắm những tác phẩm của một số tác giả địa phương nổi tiếng trên tường hay trên giá tại Manzi

SOCIAL

13,162FansLike
7,825FollowersFollow