KVT

KVT – The Yin without the Yang

KVT using lots of descriptive licence and photographs to describe the female netherworld phantoms at Cuci ----- KVT vận dụng đa dạng các phép mô tả và vô số bức ảnh để tái hiện hình ảnh những ma nữ nơ… Read More >

ttmhue

Vietnamese Art’s Presence at Affordable Art Fair Singapore November 2014

Hanoi Grapevine's report from Affordable Art Fair Singapore 2014 - November edition ----- Tường thuật của Hanoi Grapevine về Affordable Art Fair Singapore, phiên bản tháng 11/2014… Read More >

KVT

KVT – Beliefs Colorful and Otherwise at Dong Phong

KVT ponders beliefs and disbeliefs with Vuong Van Thao and Ly Hung Anh ….and reminds readers that his colorful imagination often runs away with him ----- KVT suy nghĩ về niềm tin và sự hoài nghi cùng … Read More >

KVT

KVT – Lots of Joy at Chula

KVT waiting one minute for Jamie Maxtone Graham with a photo essay about lots of good portraiture ----- KVT "chờ Jamie Maxtone Graham một phút" với bài bình luận ảnh về những bức chân dung tuyệt vời… Read More >

KVT

KVT – A Chris de Burgh Moment on Trang Tien

KVT muses on a Leda and the Swan in Hanoi and an initial misplaced romanticism accorded her burnt orange dress ----- KVT và quý cô trong trang phục màu cam rực cháy… Read More >

KVT

KVT – Imai Nobuko Plays Bartok

KVT with Viola and orchestra at Nha Hat Lon ----- KVT với Viola và Dàn nhạc ở Nhà hát lớn… Read More >

KVT

KVT – A Courtyard in Yet Kieu

KVT uses a bit of historical whimsy and poetic license while on a visit to VFAU ----- Những biến động lịch sử và chất thơ trong bài bình luận của KVT nhân chuyến viếng thăm Đại học Mỹ thuật Việt Nam… Read More >

KVT

KVT – Green Investigations

KVT really impressed during a just-in-time visit to the main gallery at the Fine Art University, just beyond its revamped sculpture garden ----- KVT thực sự bị ấn tượng trong chuyến thăm chớp nhoáng t… Read More >

KVT

KVT – Ode to an Urn-Made in Vietnam

KVT follows the adventures of Maritta Nurmi’s very tall vase from a Bat Trang kiln to a Helsinki museum ----- KVT theo dấu hành trình chiếc bình cao lớn của Maritta Nurmi từ lò nung Bát Tràng đến bảo… Read More >

KVT

KVT – Sculpture to Inspire at Manzi

KVT gives his imagination free rein and also quenches his thirst ----- KVT cho trí tưởng tượng tự do bay bổng và dập tắt nỗi khao khát… Read More >