KVT

KVT – A Body for Rent…..Pham Tuan Tu

KVT and a realm of ambiguity at Nguyen Art Gallery-Van Mieu ----- KVT và một cõi mơ hồ tại Nguyen Art Gallery - Văn Miếu… Read More >

KVT

KVT – The Wonderful Lacquer World(s) of Vu Duc Trung

KVT falls, yet again, under the spell of a lacquer maestro and Dong Phong ----- KVT lại một lần nữa rơi vào bùa chú của bậc thầy sơn mài và Đông Phong… Read More >

KVT

KVT – Still Actively Tunneling

KVT says welcome to a re-addressed oldie but goodie ----- KVT gửi lời chào tới chốn cũ nhưng ở địa chỉ mới và vẫn tuyệt như xưa… Read More >

KVT

KVT – An Exponential Experience in My Dinh

KVT a bit late with a bit about a soopa show ----- KVT hơi chậm chân trước một show soopa doopa tại Hà Nội… Read More >

KVT

KVT – Art Amidst the Harleys at 11 – 13 Hang Bun

KVT gets revved up on good coffee and delightful art works ----- KVT phấn khích bên ly cà phê thơm ngon và những tác phẩm nghệ thuật thú vị… Read More >

KVT

KVT – Stabling Horses at L’Espace

KVT enamored with some provoking ponies ----- KVT say mê mấy chú ngựa con rắc rối… Read More >

KVT

KVT – A Painter of Fire

KVT goes up in flames with Jung Il-Jin ----- KVT cùng cháy với ngọn lửa của họa sỹ Jung Il-Jin… Read More >

KVT

KVT – The Clouds Will Tell / Nha San Collective

KVT gets amongst the clouds and other delicious things @ 24 LY Quoc Su ----- KVT lạc giữa Những đám mây và những thức ngon lành khác @ 24 Lý Quốc Sư… Read More >

KVT

KVT – The Dark Side vs the Lighter? Side at the Art Museum

KVT contemplates oxygen starvation and dark faces ----- KVT chiêm ngưỡng những khuôn mặt khát oxy bên Phía tối… Read More >

KVT

KVT – Le Quy Tong Vol.2…….Catalyst?

KVT takes a front seat ponders Le Quy Tong as catalyst ----- KVT chiếm trọn ghế đầu và suy ngẫm về "Chất xúc tác" của Lê Quý Tông… Read More >