Highlights this Week

List of some highlight events this week ----- Các sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong tuần… Read More >

Attention Photographers: Syngenta Photography Award in the UK

15 Sep 2014 – Deadline to apply for Syngenta Photography Award in the UK designed for both professional and amateur photographers ----- 15/09/2014 - Hạn chót ứng tuyển cho Giải thưởng Nhiếp ảnh Syngen… Read More >

What’s on this Weekend

List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này… Read More >

Urgent: Bookworm Dragon Needs a Name

Join an interesting contest of Bookworm ----- Tham gia vào cuộc thi thú vị của Bookworm… Read More >

French Press Exhibition

15 - 20 Sep - French Press exhibition with hundreds of French magazines and newspapers at L'Espace ----- 15 - 20/09 - Triển lãm hàng trăm loại tạp chí và báo Pháp tại L'Espace… Read More >

Green Building: Art Gallery and Multimedia Exhibition

12 Sep - Exhibition showcases 20 green buildings in Vietnam ----- 12/09 - Triển lãm giới thiệu 20 công trình xanh hiệu quả tại Việt Nam… Read More >

Attention Artists: Memefest 2014: RADICAL INTIMACIES: DIALOGUE IN OUR TIMES

20 Sep 2014 – Deadline to apply for the 11th MemeFest – the Festival of Socially Responsible Communication and Art ----- 20/09/2014 - Hạn chót ứng tuyển cho MemeFest lần thứ 11 - Liên hoan của Truyền … Read More >

Handmade Fair “Moon Light”

07 Sep - Handmade fair "Moonlight" with various exciting activities on the occasion of Mid-autumn festival ----- 07/09 - Hội chợ handmade với nhiều hoạt động thú vị đa dạng nhân dịp Trung Thu với chủ … Read More >

Bún chả with a Famous Swedish TV-Chef

28 Aug - Famous Swedish Chef Tareq Taylor to Hanoi ----- 28/08 - Đầu bếp nổi tiếng Thụy Điển Tareq Taylor tới Hà Nội… Read More >

Attention Artists: “Counterhegemony: Art in a Social Context” Program in Lithuania

17 Sep 2014 – Deadline to apply for a 7 week fellowship art program in Lithuania —– 17/09/2014 - Hạn chót ứng tuyển cho Chương trình học bổng nghệ thuật kéo dài 7 tuần được hỗ trợ toàn phần tại Lithua… Read More >