What’s on this Weekend 24 – 26 Oct 2014

List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này… Read More >

Reminder: Interior Design Exhibition “Minimal Asian” at Module 7

Three videos to help you understand the production process with bronze, lacquer and wood at Module 7 ----- Đón xem 3 video để hiểu hơn về quá trình sản xuất đồ nội thất với đồng, sơn mài và gỗ tại Mod… Read More >

Dao Mai Trang’s Book “Art & Talent” on Grapevine Shop in English and Vietnamese

"Art & Talent" is available for online purchase on the Grapevine as Vietnamese hard copies and English soft copies ----- "Nghệ thuật & Tài năng" có mặt trên cửa hàng của Grapevine với sách in tiếng Vi… Read More >

Korean Language and Culture Festival in Hanoi and HCMC

25 and 26 Oct - The 5th Korean Language and Culture Festival will be held in Hanoi and HCMC this weekend ----- 25 và 26/10 - Hòa cùng bạn bè thế giới, sinh viên Việt Nam kỷ niệm Hangeul-nal với các ho… Read More >

Pacific Market

26 Oct - The Pacific Market - a craft, retail and flea market this weekend ----- 26/10 - Hội chợ với nhiều sản phẩm độc đáo từ các shop thủ công, thời trang, phụ kiện ... từ cũ đến mới… Read More >

Book Introduction “Confucian Society in Vietnam”

24 Oct - Book introduction "Confucian Society in Vietnam" from sociology perspective of Pro. Trinh Van Thao, sociologist in French university ----- 24/10 - Buổi giới thiệu sách xã hội Nho giáo Việt N… Read More >

Playday – Playground in the City

02 Nov - A free movement and creative playground within one day in the city center ----- 02/11 - Sân chơi vận động và sáng tạo miễn phí được tạo ra trong một ngày ở ngay trung tâm thành phố Hà Nội… Read More >

Exhibition “Beautiful Handicrafts of Tohoku, Japan” in Hanoi and HCMC

An exhibition reminds us the distinctive appeal of Tohoku’s heritage of arts and craft ----- Triển lãm giúp chúng ta nhìn lại những di sản văn hóa và di sản thủ công mỹ nghệ nổi bật của vùng Tohoku… Read More >

Highlights this Week 20 – 25 Oct 2014

List of some highlight events this week ----- Các sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong tuần… Read More >

Attention Artists: Nikkei Asia Prizes Call for Nominations

31 Oct - Deadline to submit nominations to honor individuals/groups that contribute to the sustainable development and a better future for Asia ----- 31/10 - Hạn chót nộp đề cử cho Giải thưởng Nikkei … Read More >