New Course of London College for Fashion Studies – Pattern Drafting for Fashion

Register for the course of pattern drafting for fashion at LCFS with special offer for Hanoi Grapevine's readers ----- Đăng ký tham gia khóa học công nghệ thiết kế mẫu rập tại LCFS với mức giá đặc biệ… Read More >

Summer Book Festival 2014

16 - 20 Apr - Book festival with a series of interesting events and activities ----- 16 - 20/04 - Hội chợ sách với nhiều hoạt động thú vị… Read More >

Networking Event for Freelancers in Hanoi 2014

26 Apr - Register for an opportunity to meet and share your experience with other freelancers in Hanoi ----- 26/04 - Đăng ký tham gia để có cơ hội gặp mặt và chia sẻ kinh nghiệm cùng các freelancer tạ… Read More >

Comfort Food for the Soul

27 Apr - Launching of a food book that celebrates healthy comfort food alternatives with easy to follow easy to make recipes ----- 27/04 - Ra mắt cuốn sách dạy nấu ăn khuyến khích sử dụng các thực phẩ… Read More >

Fashion & Art Event

18 - 20 Apr - Community fair brings together more than 15 fashion designers and brands ----- 18 - 20/04 - Hội chợ thời trang và nghệ thuật độc đáo tại Hà Nội… Read More >

Workshop “Creative Movement” and “Soulful”

Register for the courses "Creative Movement" and "Soulful" ----- Đăng ký tham gia hai khóa học "Cuồng - ngay và luôn" và "Thoát xác"… Read More >

Italian Lesson with Professor Silvestrini

05 and 06 Apr - Opportunity for those who love Italian language and culture to attend trial lessons at Casa Italia ----- 05 và 06/04 - Buổi học tiếng Ý tại Casa Italia do giáo sư Silvestrini đến từ tr… Read More >

Earth Hour 2014

29 Mar - Turn off the lights for one hour to raise awareness about climate change ----- 29/03 - Hãy cùng tắt điện trong vòng 1 giờ nhân Ngày Trái Đất để nâng cao nhận thức cộng đồng về việc biến đổi k… Read More >

Talk Show: In Search of the Lost Beliefs

27 Mar - Talk-show with guests: Nhật Linh, Đỗ Tuấn Hải and Khúc Hải Vân ----- 27/03 - Chương trình đối thoại với các khách mời Nhật Linh, Đỗ Tuấn Hải và Khúc Hải Vân… Read More >

Final Round of Startup Weekend Hanoi 2014

30 Mar - Presentation and awards for startup projects and networking opportunities ----- 30/03 - Thuyết trình vào trao giải cho các dự án khởi nghiệp với nhiều cơ hội giao lưu kết nối kinh doanh… Read More >