What’s on this Weekend

List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này… Read More >

Special Event “From Fear to Pride”

25 Apr - A special event of LGBT community, their friends and allies to celebrate significant progress in LGBT movement in Vietnam ----- 25/04 - Sự kiện đặc biệt dành cho cộng đồng LGBT và những người… Read More >

Tech In Asia Meetup and Networking Event in Hanoi

22 Apr - Networking opportunity for startups in Hanoi ----- 22/04 - Cơ hội gặp gỡ và giao lưu cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Hà Nội… Read More >

New Course of London College for Fashion Studies – Pattern Drafting for Fashion

Register for the course of pattern drafting for fashion at LCFS with special offer for Hanoi Grapevine's readers ----- Đăng ký tham gia khóa học công nghệ thiết kế mẫu rập tại LCFS với mức giá đặc biệ… Read More >

Summer Book Festival 2014

16 - 20 Apr - Book festival with a series of interesting events and activities ----- 16 - 20/04 - Hội chợ sách với nhiều hoạt động thú vị… Read More >

Networking Event for Freelancers in Hanoi 2014

26 Apr - Register for an opportunity to meet and share your experience with other freelancers in Hanoi ----- 26/04 - Đăng ký tham gia để có cơ hội gặp mặt và chia sẻ kinh nghiệm cùng các freelancer tạ… Read More >

Comfort Food for the Soul

27 Apr - Launching of a food book that celebrates healthy comfort food alternatives with easy to follow easy to make recipes ----- 27/04 - Ra mắt cuốn sách dạy nấu ăn khuyến khích sử dụng các thực phẩ… Read More >

Fashion & Art Event

18 - 20 Apr - Community fair brings together more than 15 fashion designers and brands ----- 18 - 20/04 - Hội chợ thời trang và nghệ thuật độc đáo tại Hà Nội… Read More >

Workshop “Creative Movement” and “Soulful”

Register for the courses "Creative Movement" and "Soulful" ----- Đăng ký tham gia hai khóa học "Cuồng - ngay và luôn" và "Thoát xác"… Read More >

Italian Lesson with Professor Silvestrini

05 and 06 Apr - Opportunity for those who love Italian language and culture to attend trial lessons at Casa Italia ----- 05 và 06/04 - Buổi học tiếng Ý tại Casa Italia do giáo sư Silvestrini đến từ tr… Read More >