Has it changed?

Attention Filmmakers: Docs Port Incheon 2014

Wednesday, July 23rd, 2014

04 – 29 Aug – Submission period for documentary projects by Asian filmmakers to win various business opportunities and awards —– 04 -29/08 – Thời gian nộp dự án phim tài liệu của các nhà làm phim châu Á để giành các dự án kinh doanh và các giải thưởng hấp dẫn

Attention Filmmakers: Visual Documentary Project 2014 – People and Nature in Southeast Asia

Wednesday, July 16th, 2014

21 Oct – Deadline to apply for documentary film project in Japan and attend an international forum in Kyoto —– 21/10 – Hạn chót đăng ký tham dự Dự án Phim tài liệu Thị giác tại Nhật Bản và diễn đàn quốc tế tại Kyoto

Attention Artists: Kashima 2014 Residency Program in Japan

Monday, July 14th, 2014

29 Jul – Deadline to apply for a fully-supported residency to create large-scale outdoor artworks on the walls of Beppu (Japan) —– 29/07 – Hạn chót đăng ký chương trình lưu trú tại Beppu để cùng nhau tạo nên một tác phẩm nghệ thuật ngoài trời quy mô lớn trên những bức tường của thành phố Beppu (Nhật Bản)

Attention Artists: S-AIR Frontier Artist-in-Residence Programme Autumn 2014 in Japan

Sunday, July 13th, 2014

23 Jul – Deadline for visual artists from ASEAN countries to apply for a fully-supported residency in Japan —– 23/07 – Hạn chót cho các nghệ sỹ thị giác ASEAN nộp hồ sơ tham dự chương trình lưu trú được hỗ trợ toàn phần tại Nhật Bản

Small Grants Program for Community Projects in Vietnam

Thursday, July 10th, 2014

31 Jul – Deadline for Vietnamese non-governmental, not-for-profit organizations, and individuals to apply for grants of up to US$10,000 —– 31/07 – Hạn chót cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, cũng như các cá nhân Việt Nam nộp đề xuất dự án với mức hỗ trợ lên tới 10.000 đô-la

Attention Young Filmmakers: ASEAN-ROK Film Leaders Incubator: FLY2014 in Myanmar

Saturday, July 5th, 2014

15 Jul – Deadline for young filmmakers from ASEAN and Korea to apply for a fully-supported 15-day filmmaking project organized in Myanmar —– 15/07 – Hạn chót để các nhà làm phim trẻ của ASEAN và Hàn Quốc đăng ký tham gia dự án làm phim kéo dài 15 ngày tại Myanmar

Attention Artists: Art Moves – The Festival of Art on Billboards in Poland

Tuesday, July 1st, 2014

30 Jul – Deadline to submit artworks to have the opportunity to be displayed at the Festival of Art on Billboards in Torun, Poland —– 30/07 – Hạn chót nộp tác phẩm để có cơ hội được trưng bày tại Liên hoan nghệ thuật trên biển quảng cáo tại TP Torun, Ba Lan

Photo Contest “Story of the Train Station”

Wednesday, June 25th, 2014

15 Jul – Deadline for Vietnamese photographers to submit your photos for the photo contest “Story of the Train Station” —– 15/07 – Hạn cuối tham gia cuộc thi ảnh với chủ đề “sân ga”

Attention Artists: DANCE BOX Residency Program 2014 in Japan

Monday, June 23rd, 2014

10 Jul – Deadline for artists, scholars and curators who pursue work in the field of dance to apply for a fully-sponsored residency program in Japan —– 10/07 – Hạn chót cho các nghệ sĩ, học giả và giám tuyển theo đuổi lĩnh vực nhảy/múa/khiêu vũ đăng ký tham dự chương trình lưu trú hỗ trợ toàn phần tại Nhật Bản

Attention Artists: Akiyoshidai International Art Village Residence Support Program Trans_2014-2015

Friday, June 20th, 2014

31 Jul – Deadline for artists to apply for a fully-sponsored residency program in Japan —– 31/07 – Hạn chót đăng ký tham dự chương trình lưu trú được hỗ trợ hoàn toàn tại Nhật Bản