Has it changed?

Attention Artists: 20th Incubator for Film and Visual Media Awards in Asia

Tuesday, September 30th, 2014

22 Oct 2014 – Deadline to apply for 20th Incubator for Film and Visual Media Awards in Asia to win up to HK$50,000 Cash Prize —– 22/10/2014 – Hạn chót ứng tuyển Giải thưởng Vườn ươm giành cho Phim và Truyền thông Thị giác lần thứ 20 tại Châu Á với giải nhất lên tới HK$50,000

Attention Artists: Ceramic Artist in Residence Stadttöpferei in Germany

Sunday, September 28th, 2014

20 Oct 2014 – Deadline to apply for “Ceramic Artist in Residence” to win a fully sponsored four-week stay in Germany —– 20/10/2014 – Hạn chót ứng tuyển “Chương trình Lưu trú Dành cho Nghệ sĩ Gốm” kéo dài 4 tuần tại Đức được hỗ trợ toàn phần

Reminder: Project Fund for ‘Visual Arts and Social Innovation’

Sunday, September 21st, 2014

09 Oct – Deadline to sumit for the Project Fund for ‘Visual Arts and Social Innovation’ with support up to €15,000 per project —– 09/10 – Hạn cuối nộp hồ sơ cho quỹ dự án“Nghệ thuật thị giác và đổi mới xã hội” với mức hỗ trợ tối đa lên đến 15.000 €

Canon Photo Marathon Vietnam 2014

Tuesday, September 16th, 2014

27 Sep and 04 Oct – The quickly composed photograph contest, which makes the Vietnam‘s streets more vibrant, comes back to Hanoi and HCMC —– 27/09 và 04/10 – Cuộc thi ảnh sáng tác nhanh làm sôi động đường phố Việt Nam sắp trở lại tại Hà Nội và TP HCM

Attention Designers: Logo competition by New Zealand Embassy

Tuesday, September 9th, 2014

15 Oct – Deadline to apply for Logo competition by New Zealand Embassy with the first prize up to 20 millions VND —– 15/10 – Hạn chót tham dự cuộc thi thiết kế logo tổ chức bởi ĐSQ New Zealand với giải nhất lên đến 20 triệu đồng

Attention Artists: Szpilman Award in Germany

Sunday, September 7th, 2014

30 Sep 2014 – Deadline to apply for Szpilman Award in Germany to win attractive prizes —– 30/9/2014 – Hạn chót nộp tác phẩm tham dự Giải thưởng Szpilman tại Đức để giành nhiều phần thưởng hấp dẫn

Attention Filmmakers: Loikka Dance Film Festival in Finland

Wednesday, September 3rd, 2014

30 Sep 2014 – Deadline to submit your entries for the Loikka Dance Film Festival in Finland —– 30/09/2014 – Hạn chót nộp tác phẩm dự thi cho Liên hoan Phim Múa tại Phần Lan

Attention Photographers: Syngenta Photography Award in the UK

Sunday, August 31st, 2014

15 Sep 2014 – Deadline to apply for Syngenta Photography Award in the UK designed for both professional and amateur photographers —– 15/09/2014 – Hạn chót ứng tuyển cho Giải thưởng Nhiếp ảnh Syngenta tại Vương Quốc Anh dành cho cả các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư

Attention Artists: Memefest 2014: RADICAL INTIMACIES: DIALOGUE IN OUR TIMES

Thursday, August 28th, 2014

20 Sep 2014 – Deadline to apply for the 11th MemeFest – the Festival of Socially Responsible Communication and Art —– 20/09/2014 – Hạn chót ứng tuyển cho MemeFest lần thứ 11 – Liên hoan của Truyền thông và Nghệ thuật với Trách nhiệm xã hội

Call to Artists: The Second Hanoi Open Exhibition

Tuesday, August 26th, 2014

The Second Hanoi Open Exhibition in October 2014 is calling for artists —– Triển Lãm Đa Dạng Lần Thứ Hai vào tháng 10 năm 2014 đang kêu gọi và tìm kiếm nghệ sĩ tham gia