Has it changed?
 • Associates & Partners

 • Updates_EN-05.2013
 • Attention Artists: EQUILIBRIUM Residency Program in India

  Friday, April 11th, 2014

  15 May – Deadline to apply for a 5-week residency in Partapur, India —– 15/05 – Hạn chót đăng ký tham dự chương trình lưu trú kéo dài 5 tuần tại Partapur, Ấn Độ

  Young Creative Entrepreneur – Fashion/Design Award 2014

  Thursday, April 10th, 2014

  31 May – Deadline to apply for Young Creative Entrepreneur – Fashion/Design Award 2014 —– 31/05 – Hạn cuối đăng ký tham gia Giải thưởng Doanh nhân trẻ trong lĩnh vực Thiết kế /Thời trang 2014 của Hội đồng Anh

  Attention Artists: Application for Videonale.15 in Germany

  Tuesday, April 8th, 2014

  23 Jun – Deadline to submit works of moving images to have an opportunity to exhibit in Germany and worldwide, and win cash prizes —– 23/06 – Hạn chót nộp tác phẩm phim và video để có cơ hội triển lãm tại Đức cũng như trên toàn thế giới, và giành các giải thưởng tiền mặt

  Attention Artists: Derwent Art Prize for Works Created in Pencil

  Monday, March 31st, 2014

  09 Jun – Deadline to submit artworks online to win cash prizes and opportunity to be exhibited in the UK —– 09/06 – Hạn chót nộp tác phẩm nghệ thuật trực tuyến để giành các giải thưởng tiền mặt và cơ hội triển lãm tranh tại tại Anh

  Attention Artists: 2014 MMCA International Research Fellowship in Korea

  Monday, March 24th, 2014

  15 Apr – Deadline to apply for a fully sponsored fellowship program in Korea —– 15/04 – Hạn chót đăng kí tham dự chương trình học bổng Nghiên cứu sinh hỗ trợ toàn phần tại Hàn Quốc

  Open Call from Cooler Lumpur Festival in Malaysia

  Saturday, March 22nd, 2014

  10 Apr – Deadline to apply for British Council’s sponsorship to attend the festival for writers, artists, musicians, and thinkers from all across the globe —– 10/04 – Hạn chót nộp đơn giành suất tài trợ của Hội đồng Anh để tham dự liên hoan dành cho nhà văn, nghệ sỹ, nhạc sỹ và những nhà tư tưởng từ khắp nơi trên thế giới

  Attention Artists: Residency Program at Headlands Center for the Arts in California

  Friday, March 21st, 2014

  22 Apr – 06 Jun – Apply for fully sponsored four-to-ten-week residencies in California with other international artists of all media —– 22/04 – 06/06 – Tham dự chương trình lưu trú kéo dài từ 4-10 tuần được hỗ trợ hoàn toàn tại California cùng các nghệ sĩ quốc tế khác trên mọi lĩnh vực nghệ thuật

  Attention Artists: Ibsen Scholarships in the Fields of Drama and Performing Arts

  Tuesday, March 18th, 2014

  30 Apr – Deadline to apply for scholarships in Norway that fund up to USD 162,000 for projects worldwide —– 30/04 – Hạn chót đăng ký tham dự học bổng tại Na Uy trị giá lên tới 162.000 USD dành cho các dự án trên toàn thế giới

  Attention Writers: HALD Literature Residency for Published Authors in Denmark

  Friday, March 14th, 2014

  01 Apr – Deadline to apply for a four-week working residency in the beautiful grounds of Hald Hovedgaard (Denmark) —– 01/04 – Hạn chót nộp đơn tham dự Chương trình lưu trú 4 tuần tại trang viên xinh đẹp Hald Hovedgaard (Đan Mạch)

  Attention Young Professionals: INK Fellows Program 2014

  Saturday, March 8th, 2014

  30 Mar – Deadline to apply for the fellow program to attend INK2014 Conference in Kochi India and meet like-minded changemakers —– 30/03 – Hạn chót đăng ký chương trình INK 2014 để tham dự Hội nghị ở Kochi Ấn Độ và gặp gỡ những người đồng chí hướng cách tân