Has it changed?

Attention Artists: Nikkei Asia Prizes Call for Nominations

Sunday, October 19th, 2014

31 Oct – Deadline to submit nominations to honor individuals/groups that contribute to the sustainable development and a better future for Asia —– 31/10 – Hạn chót nộp đề cử cho Giải thưởng Nikkei Châu Á nhằm vinh danh những cá nhân/tổ chức cống hiến vì sự phát triển bền vững của khu vực và một tương lai tốt đẹp hơn cho châu Á

Attention Artists: Media Art Biennale in Poland WRO 2015

Friday, October 17th, 2014

10 Dec 2014 – Deadline to submit for The WRO 2015 Media Art Biennale, the major forum for new media art in Poland, and one of the leading international art events in Central Europe —– 10/12/2014 – Hạn chót nộp tác phẩm tham dự Media Art Biennale WRO 2015, sân chơi chính dành cho nghệ thuật truyền thông đương đại tại Ba Lan, và là một trong những trung tâm nghệ thuật quốc tế hàng đầu ở khu vực Trung Âu

HANIFF Campus in 2014

Wednesday, October 15th, 2014

30 Oct – Deadline to register for HANIFF Campus 2014 —– 30/10 – Hạn cuối đăng ký Trại sáng tác trẻ HANIFF năm 2014

Attention Student Writers: The Culture Trip Award in London

Sunday, October 12th, 2014

30 Dec – Deadline to apply for The Culture Trip Award to win a prize up to 3000 USD and a trip to London —– 30/12 – Hạn chót đăng ký tham dự Giải thưởng The Culture Trip để giành giải thưởng tiền mặt trị giá USD 3,000 và chuyến đi tới Luân Đôn

Attention Artists: Become an Artist with Fringe Manila 2015

Monday, October 6th, 2014

Oct 2014 – Deadline to register to become an artist performing at Fringe Manila Festival in Philippines —– 10/2014 – Hạn chót đăng kí trở thành nghệ sĩ biểu diễn tại Liên hoan Fringe Manila, Philippines

Attention Artists: The Fringe Manila Poster Competition

Sunday, October 5th, 2014

03 Nov – Deadline to apply for the Fringe Manila Poster Competition to win valuable prizes —– 03/11 – Hạn chót đăng ký tham dự Cuộc thi thiết kế Poster cho Liên hoan Fringe Manila 2015 để giành các giải thưởng có giá trị

Attention Artists: Sandarbh Residency Call – Rural Rajasthan in India

Friday, October 3rd, 2014

15 Oct – Deadline to apply for Sandarbh Residency Call – Rural Rajasthan to win a 3 week residency in India —– 15/10 – Hạn chót ứng tuyển cho chương trình lưu trú Sandarbh ở Rajasthan để có cơ hội đến Ấn Độ trong vòng 3 tuần

Attention Filmmakers: Tropfest South East Asia Extended Deadline

Thursday, October 2nd, 2014

15 Oct – Extended deadline for entries to Tropfest South East Asia 2015 in Malaysia to win up to 12,000 USD and a trip to the US —– 15/10 – Gia hạn nộp phim tham dự Tropfest Đông Nam Á 2015 tại Malaysia để giành phần thưởng là 12.000 USD và chuyến đi 5 ngày tới Mỹ

Attention Artists: 20th Incubator for Film and Visual Media Awards in Asia

Tuesday, September 30th, 2014

22 Oct 2014 – Deadline to apply for 20th Incubator for Film and Visual Media Awards in Asia to win up to HK$50,000 Cash Prize —– 22/10/2014 – Hạn chót ứng tuyển Giải thưởng Vườn ươm giành cho Phim và Truyền thông Thị giác lần thứ 20 tại Châu Á với giải nhất lên tới HK$50,000

Attention Artists: Ceramic Artist in Residence Stadttöpferei in Germany

Sunday, September 28th, 2014

20 Oct 2014 – Deadline to apply for “Ceramic Artist in Residence” to win a fully sponsored four-week stay in Germany —– 20/10/2014 – Hạn chót ứng tuyển “Chương trình Lưu trú Dành cho Nghệ sĩ Gốm” kéo dài 4 tuần tại Đức được hỗ trợ toàn phần