Has it changed?

Science Film Festival Photo Competition

Wednesday, October 29th, 2014

13 Oct – 14 Dec – Science Film Festival Photo Competition calls for entries —– 13/10 – 14/12 – Cuộc thi ảnh Liên Hoan Phim Khoa Học kêu gọi tham gia

Attention Artists: Asia Pacific Screen Lab in Australia

Tuesday, October 28th, 2014

20 Nov 2014 – Deadline to apply for Asia Pacific Screen Lab in Australia to receive supports for developing your film projects —– 20/11/2014 – Hạn chót ứng tuyển cho chương trình Asia Pacific Screen Lab tại Australia để nhận hỗ trợ cho dự án phim đang phát triển của bạn

Attention Artists: 9th International Arte Laguna Prize in Italy

Monday, October 27th, 2014

06 Nov 2014 – Deadline to apply for the 9th International Arte Laguna Prize in Italy —– 06/11/2014 – Hạn chót ứng tuyển cho Giải thưởng Arte Laguna Quốc tế lần thứ 9 tại Ý

Attention Artists: The Space Opencall looking for your ideas

Sunday, October 26th, 2014

14 Nov 2014 – Deadline to apply for The Space Opencall and let the world learn about your innovative ideas —– 14/11/2014 – Hạn chót nộp ý tưởng tham dự cho website The Space và để cả thế giới biết đến những sáng kiến đột phá của bạn

Attention Artists: PARADISE AIR (Artist-in-Residence) Program in Japan

Wednesday, October 22nd, 2014

01 Nov – Deadline to submit proposal for a fully supported artist residency in Japan —– 01/11 – Hạn chót nộp dự án để giành cơ hội tham dự chương trình lưu trú hỗ trợ toàn phần tại Nhật Bản

Attention Artists: Bunnell Street Arts Center’s Artist in Residence in Alaska

Tuesday, October 21st, 2014

31 Oct 2014 – Deadline to submit for a supported residency program in the USA —– 31/10/2014 – Hạn chót đăng ký tham dự chương trình lưu trú được hỗ trợ tài chính tại Mỹ

Attention Artists: Nikkei Asia Prizes Call for Nominations

Sunday, October 19th, 2014

31 Oct – Deadline to submit nominations to honor individuals/groups that contribute to the sustainable development and a better future for Asia —– 31/10 – Hạn chót nộp đề cử cho Giải thưởng Nikkei Châu Á nhằm vinh danh những cá nhân/tổ chức cống hiến vì sự phát triển bền vững của khu vực và một tương lai tốt đẹp hơn cho châu Á

Attention Artists: Media Art Biennale in Poland WRO 2015

Friday, October 17th, 2014

10 Dec 2014 – Deadline to submit for The WRO 2015 Media Art Biennale, the major forum for new media art in Poland, and one of the leading international art events in Central Europe —– 10/12/2014 – Hạn chót nộp tác phẩm tham dự Media Art Biennale WRO 2015, sân chơi chính dành cho nghệ thuật truyền thông đương đại tại Ba Lan, và là một trong những trung tâm nghệ thuật quốc tế hàng đầu ở khu vực Trung Âu

HANIFF Campus in 2014

Wednesday, October 15th, 2014

30 Oct – Deadline to register for HANIFF Campus 2014 —– 30/10 – Hạn cuối đăng ký Trại sáng tác trẻ HANIFF năm 2014

Attention Student Writers: The Culture Trip Award in London

Sunday, October 12th, 2014

30 Dec – Deadline to apply for The Culture Trip Award to win a prize up to 3000 USD and a trip to London —– 30/12 – Hạn chót đăng ký tham dự Giải thưởng The Culture Trip để giành giải thưởng tiền mặt trị giá USD 3,000 và chuyến đi tới Luân Đôn