Has it changed?

Attention Artists: 2015 International Artist Grand Prize Competition at Art Revolution Taipei

Friday, December 12th, 2014

31 Dec – Deadline to submit artworks to win a chance to be exhibited at Art Revolution Taipei 2015 —– 31/12 – Hạn chót nộp tác phẩm nghệ thuật để giành cơ hội triển lãm tại Art Revolution Đài Bắc 2015

Attention Artists: the Cultural Innovation International Prize 2014-2015

Monday, December 8th, 2014

05 Feb – Deadline to submit projects to have a chance to win 10,000 euros and the possibility to develop the project in Barcelona —– 05/02 – Hạn chót gửi dự án để giành giải thưởng 10.000 euro và cơ hội phát triển dự án tại Barcelona

Attention Musicians: Recruitment Information for the Asian Youth Jazz Orchestra 2015

Tuesday, December 2nd, 2014

05 Jan – Deadline to apply for Asian Youth Jazz Orchestra, a new jazz orchestra consisting of upcoming musicians from Asia —– 05/01 – Hạn đăng ký tham gia tuyển chọn cho Dàn nhạc jazz trẻ châu Á 2015, dàn nhạc jazz mới gồm các nhạc công trẻ từ châu Á

Attention Digital Artists: Future Masters Contest

Monday, December 1st, 2014

20 Dec – Deadline to register for Future Masters, an art contest for young digital talent in Southeast Asia with cash prize up to USD$15,000 —– 20/12 – Hạn cuối đăng ký cuộc thi Future Masters dành cho nghệ sĩ kỹ thuật số trẻ với giải thưởng lên tới 15.000 USD

Attention Artists: Art Quarter Budapest Residency Program

Wednesday, November 26th, 2014

19 Dec – Deadline to apply for a stay of 1 month in the facilities of Art Quarter Budapest (Hungary) —– 19/12 – Hạn chót ứng tuyển cho chương trình lưu trú kéo dài 1 tháng tại các cơ sở của Art Quarter Budapest (Hungary)

ELEVATE Startwell™ Challenge by British Council

Sunday, November 23rd, 2014

05 Jan 2015 – Deadline to register for ELEVATE Startwell™ Challenge —– 05/01/2015 – Hạn cuối đăng ký tham gia Chương trình ELEVATE StartWell™ Challenge

Attention Filmmakers: Visitors Programme to Germany

Thursday, November 20th, 2014

30 Nov – Deadline for film professionals to apply for a fully-funded study tour to Berlin International Film Festival 2015 —– 30/11 – Hạn chót cho các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh ứng tuyển tour nghiên cứu được hỗ trợ toàn phần tới Liên hoan Phim Quốc tế Berlin lần thứ 65

Attention Curators: Curator Residency at La Galerie in France

Monday, November 17th, 2014

30 Nov – Deadline for curators to apply for a 3-month residency program in France with an exhibition followed —– 30/11 – Hạn chót cho các giám tuyển ứng tuyển chương trình lưu trú kéo dài 3 tháng ở Pháp cùng cơ hội triển lãm sau đó

Attention Craft and Design Professionals: Tender for East Asia Consultancy

Sunday, November 16th, 2014

20 Nov – Deadline to submit your CV and idea for British Council’s craft and design project in East Asia —– 20/11 – Hạn chót nộp CV và ý tưởng cho dự án thủ công và thiết kế của Hội đồng Anh tại Đông Á

Attention Filmmakers: Osaka Asian Film Festival 2015

Thursday, November 6th, 2014

21 Nov – Deadline to submit feature-length films to win cash prizes and have your films screened at the film festival in Japan —- 21/11 – Hạn chót nộp tác phẩm phim độ dài không giới hạn để giành giải thưởng tiền mặt và cơ hội trình chiếu tại Liên hoan phim Nhật Bản