Bữa tiệc nghệ thuật

Bữa tiệc nghệ thuật

poster-250

19.00 – 23.00, thứ sáu, 18/12
Bùi Gallery

Bùi Gallery trân trọng mời bạn tới Bữa tiệc nghệ thuật (Art Lounge), với điểm nhấn là nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Chen Man.

Với phần thể hiện graffiti trực tiếp của Linkfish.
Âm nhạc của DJ Romain Rou.
Rượu vang do Red Apron Wines and Spirits cung cấp.

Vui lòng xác nhận sự tham dự của bạn tới: [email protected]

Bùi Gallery
Phòng tranh: 23 Ngô Văn Sở, Hà Nội
Văn phòng: 31 Hàng Khay, Hà Nội
ĐT: +84(0)4 39 44 85 95/ fax: +84(0)4 39 44 85 94
[email protected]
www.thebuigallery.com

NO COMMENTS

Leave a Reply