Ilza Burchett – Những bức vẽ từ cuộc sống

Ilza Burchett – Những bức vẽ từ cuộc sống

Đăng vào
0

Ilza

Xin lỗi, hiện bài này mới chỉ có bản tiếng Anh.

Hanoi Grapevine cảm ơn các bạn.

Ilza tin tưởng sâu sắc rằng không gì có hại hơn sự bàng quan lãnh đạm và rằng chỉ những bài phê bình dựa trên đánh giá bình đẳng về thực tiễn nghệ thuật đương đại mới là cách để mở mang và khuyến khích những suy nghĩ sáng tạo cũng như những ý tưởng nghệ thuật độc đáo — từ đó bồi đắp cho sự am hiểu về nghệ thuật thị giác đương đại cũng như vai trò sáng tạo những giá trị văn hóa của người nghệ sỹ.
Ilza Burchett là một nghệ sỹ đã tham gia nhiều triển lãm trên thế giới, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, Việt Nam.

NO COMMENTS

Leave a Reply