KVT – Than thở cho cảnh chim lồng

KVT – Than thở cho cảnh chim lồng

Đăng vào
1

KVT 2013Birds_KVT_0686

Xin lỗi, hiện bài viết này chỉ có bản tiếng Anh.

Hanoigrapevine xin cảm ơn các bạn.

Kiếm văn Tìm là một người hay quan sát cuộc sống nói chung và những sự kiện về văn hóa tại Hà Nội nói riêng và chia sẻ những chính kiến của mình trên Grapevine. KVT nhấn mạnh rẵng những quan sát và quan điểm cá nhân không phải là ý kiến quan trọng. Xem Hướng dẫn bình luận và hãy chia sẻ các suy nghĩ của bạn vào phần bình luận dưới đây.

1 COMMENT

  1. This exhibition was a beautiful but sad commentary on the plight of caged birds everywhere. Well worth viewing.

Leave a Reply