dance4life

dance4life

Posted on
1

logo

Sat 28 Nov, 7.30 pm
Hanoi, Da Nang & HCMC

This Saturday dance4life organizes its annual event to celebrate our achievements in pushing back HIV and AIDS. This year the event will take place simultaneously in Hanoi, Da Nang and HCMC with free admission and open for all!

Help us spread the word – bring your friends, parents, colleagues, children and neighbors! Please click the invitation below for more information:

e-200

1 COMMENT

  1. Một chương trình ý nghĩa cho các bạn trẻ, chúng tôi là những thanh niên trẻ đến từ clb BC sẽ tham gia vào chương trình này. Và hi vọng sẽ được giao lưu cùng với tất cả các bạn trẻ.

    Best regard,

Leave a Reply