Music Story of the Old Quarter in September 2016

09 Sep – A traditional music show introducing the evolution of Hanoi’s music, past to present —– 09/09 – Chương trình ca – nhạc giới thiệu âm nhạc xưa và nay của đất kinh kỳ