8th European-Vietnamese Documentary Film Festival

8th European-Vietnamese Documentary Film Festival

Posted on
4

8th-european-vietnamese-doc-film-fest

09 – 18 Jun 2017
Hanoi: National Documentary and Scientific Film Studio
465 Hoang Hoa Tham, Hanoi
HCMC: Hoa Sen University
8 Nguyen Van Trang, Dist 1, HCMC

From Goethe Institut:

The European-Vietnamese Documentary Film Festival 2017 will present films from 10 European countries including Austria, Denmark, France, Germany, Israel, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and Wallonia-Brussels (Belgium). Held in collaboration with National Documentary and Scientific Film Studio and Hoa Sen University, the festival showcases the best contemporary documentary movies covering a diverse range of themes.

This is the eighth European-Vietnamese Documentary Film Festival, and the fourth time the festival will be held in Ho Chi Minh City. It is one of a series of cultural festivals organised each year by EUNIC – European Union National Institutes for Culture – to promote better understanding between the people of Vietnam and Europe.

8th-european-vietnamese-documentary-film-festival-1

8th-european-vietnamese-documentary-film-festival-2

Each night between 09 to 18 June in Hanoi and Ho Chi Minh City, audiences will have the opportunity to enjoy one Vietnamese documentary film followed by one European film. Some Vietnamese movies in the festival have been produced by the National Documentary and Scientific Film Studio and have gained many prestigious prizes, while others are professional works by Vietnamese television channels. Many of the European films have also won critical acclaim, and include winners of the Oscars, and the César and Berlin festivals.

8th-european-vietnamese-documentary-film-festival-3

Eleven documentary films made by independent filmmakers will also be featured in a separate session of the 8th European-Vietnamese Documentary Film Festival.

The 8th European-Vietnamese Documentary Film Festival offers a thrilling platform for local audiences to explore countries and cultures of Vietnam and around the world.

Watch screening schedule

8th-european-vietnamese-documentary-film-festival-2-1

8th-european-vietnamese-documentary-film-festival-2-3

See the film festival’s brochure

Language: Vietnamese & English Subtitles

Free admission

Follow updates on event page.

Related post:
5th European-Vietnamese Documentary Film Festival

4 COMMENTS

  1. Cho mình hỏi chút. Ở Hà Nội một buổi mà chiếu 2 phim thì chiếu ở 2 phòng chiếu khác nhau hay là theo thứ tự xong phim này rồi mới chiếu phim kia vậy ?

    • Chiếu theo thứ tự bạn ạ. Hết phim này thì tiếp đến phim kia, thường là 1 phim ngắn và 1 phim dài trong 1 buổi tối bạn nhé :-)

      • thế này bên tổ chức không dự tính giờ thì mất công chờ đợi quá.

        • Mỗi buổi chiếu có 2 phim chiếu liền nhau nên bạn có thể xem cả hai phim. Ko phải chờ đợi gì đâu bạn ạ. Ngoài ra, vì phim vào cửa tự do nên bạn nên đến đúng giờ, đề phòng hết chỗ.

Leave a Reply