Highlights this Week 19 – 24 Jun 2017

Highlights this Week 19 – 24 Jun 2017

Posted on
0

Highlights-this-week-new-700x357

Featured events this week:

Fête de la Musique

24 Jun - International music festival featuring independent groups from Hanoi, Haiti, France ----- 24/06 - Liên hoan âm nhạc quốc tế cùng các nhóm nhạc độc lập của Hà Nội, Pháp, Haiti Continue reading >

Hidden Beat: “Night of Jazz”

23 Jun - Lively jazz night with Latino Jazz duo SamRaz ----- 23/06 - Đêm nhạc jazz sôi động cùng nhóm Latino Jazz - SamRaz Continue reading >

Lacquer Painting Exhibition “Nature – Nostalgia”

09 Jun - 23 Jul - Group exhibition by fellow artists Dang Thu Huong, Ly Truc Son and Nguyen Thi Que ----- 09/06 - 23/07 - Triển lãm của nhóm ba nghệ sỹ đồng môn Đặng Thu Hương, Lý Trực Sơn và Nguyễn Thị Quế Continue reading >

Exhibition “Raffaello: Opera Omnia”

03 Jun - 02 Aug - An exclusive collection of 35 digitized artworks by Italian Renaissance painter Raffaello Sanzio ----- 03/06 - 02/08 - Bộ sưu tập 35 tác phẩm được kỹ thuật số hóa của danh họa người Ý thời Phục hưng Raffaello Sanzio Continue reading >

Exhibition “Fantitastisch!” – Art and Design not just for kids

04 - 30 Jun - Interactive exhibition for children and adults ----- 04 - 30/06 - Triển lãm tương tác dành cho trẻ em và người lớn Continue reading >

NO COMMENTS

Leave a Reply