Event Listings

0
28 Aug - Deadline to register for classes and workshops in different areas for community by the United Nations International School of Hanoi ----- 28/08 - Hạn chót nhận đăng ký tham dự các lớp học và workshop cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực của Trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội

0
28 Aug - Opening date of new creative classes for adults and children at Work Room Four ----- 28/08 - Khai giảng các lớp học sáng tạo mới cho người lớn và trẻ em tại Work Room Four

Opportunities for Artists

0
01 Sep - Deadline to submit proposals and get the chance to speak at the region's most awaited performing arts conference ----- 01/09 - Hạn chót nộp đề tài dành cơ hội tham dự hội thảo nghệ thuật biểu diễn được mong đợi nhất khu vực

0
24 Aug - Deadline to apply for a six-day exchange programme in London, fully covered by British Council ----- 24/08 - Hạn chót đăng ký tham dự chương trình trao đổi kéo dài 6 ngày tại London được Hội đồng Anh đài thọ chi phí

Latest News

0
28 Aug - Deadline to register for classes and workshops in different areas for community by the United Nations International School of Hanoi ----- 28/08 - Hạn chót nhận đăng ký tham dự các lớp học và workshop cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực của Trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội

0
28 Aug - Opening date of new creative classes for adults and children at Work Room Four ----- 28/08 - Khai giảng các lớp học sáng tạo mới cho người lớn và trẻ em tại Work Room Four

0
List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0
25 and 27 Aug - A 50-year-old graphic designer decides to change his urban lifestyle and go on an adventure in a kayak ----- 25 và 27/08 - Nhà thiết kế đồ họa 50 tuổi quyết định bỏ lối sống thành thị đi thám hiểm trên một chiếc thuyền kayak

0
14 Sep - Subscription Concert Vol. 103 featuring the cello soloist Tamas Varga from the Vienna Philharmonic Orchestra ----- 14/09 - Hòa nhạc đặt trước số 103 với sự tham gia của nghệ sỹ cello Tamas Varga từ dàn nhạc Vienna Philharmonic

0
25 Aug - Chamber concert featuring Latin, jazz, and classical compositions by Bizet, Piazzolla, Howard, Jobim ----- 25/08 - Hòa nhạc giới thiệu các tác phẩm Latin, jazz và cổ điển của Bizet, Piazzolla, Howard, Jobim

Social

22,802FansLike
13,306FollowersFollow