Event Listings

0
20 Feb - 12 Mar - A showcase of paintings that reflect the perspectives of two artists Dao Xuan Tung and Nguyen Nghia Cuong on lifestyles in the countryside and big cities ----- 20/12 - 12/13 - Triển lãm tranh thể hiện quan điểm về lối sống "nhà quê - thành thị" của hai nghệ sĩ Đào Xuân Tùng và Nguyễn Nghĩa Cương

0
22 Feb - A concert of traditional Vietnamese music by the Ancient Music Group of Tonkin ----- 22/02 - Chương trình nhạc Việt truyền thống mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc

Opportunities for Artists

0
05 Mar - Deadline to submit artworks to be showcased in an exhibition on upcycling in Hanoi ----- 05/03 - Hạn nộp tác phẩm tham dự triển lãm mang chủ đề tái chế nâng cấp (upcycling) tại Hà Nội

0
14 Apr - Deadline to turn in submissions for a special issue of PANK magazine for Vietnamese writers ----- 14/04 - Hạn nộp nộp bản thảo cho số đặc biệt của tạp chí PANK dành cho các nhà văn, nhà thơ Việt Nam

Latest News

0
20 Feb - 12 Mar - A showcase of paintings that reflect the perspectives of two artists Dao Xuan Tung and Nguyen Nghia Cuong on lifestyles in the countryside and big cities ----- 20/12 - 12/13 - Triển lãm tranh thể hiện quan điểm về lối sống "nhà quê - thành thị" của hai nghệ sĩ Đào Xuân Tùng và Nguyễn Nghĩa Cương

0
22 Feb - A concert of traditional Vietnamese music by the Ancient Music Group of Tonkin ----- 22/02 - Chương trình nhạc Việt truyền thống mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc

0
21 Feb - 06 Apr - A showcase of newly produced works incorporating ceramics, installation, and video by French artist Sandrine Llouquet ----- 21/02 - 06/04 - Triển lãm các tác phẩm gốm, sắp đặt và video của nghệ sĩ Sandrine Llouquet (Pháp)

0
05 Mar - Deadline to submit artworks to be showcased in an exhibition on upcycling in Hanoi ----- 05/03 - Hạn nộp tác phẩm tham dự triển lãm mang chủ đề tái chế nâng cấp (upcycling) tại Hà Nội

0
List of some highlight events this week --- Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuần

0
List of events happening this weekend --- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

Social

26,558FansLike
16,203FollowersFollow