Event Listings

0
21 - 25 Sep - A showcase of 35 paintings and sculptures by Vietnamese artist Nguyen Minh ----- 21 - 25/09 - Triển lãm 35 tác phẩm tranh và điêu khắc của nghệ sĩ Nguyễn Minh

0
25 and 29 Sep - A jazz concert with four Belgian musicians and two Vietnamese guest artists Quyen Van Minh and Quyen Thien Dac ----- 25 và 29/09 - Hòa nhạc jazz cùng tứ tấu đến từ Bỉ và hai nghệ sĩ khách mời Quyền Văn Minh và Quyền Thiện Đắc

Opportunities for Artists

0
30 Sep - Deadline for Vietnamese and Southeast Asian artists to apply for a 5-month residency in HCM City ----- 30/09 - Hạn chót cho các nghệ sĩ Việt Nam và Đông Nam Á nộp hồ sơ ứng tuyển cho kỳ lưu trú 5 tháng tại TP HCM

0
24 Aug - Deadline for independent artists to apply for exhibition opportunities at Artrooms Fair in Seoul in October ----- 24/08 - Hạn chót cho các nghệ sĩ độc lập đăng ký tham dự triển lãm tại hội chợ nghệ thuật Artrooms Fair tại Seoul vào tháng 10

Latest News

0
21 - 25 Sep - A showcase of 35 paintings and sculptures by Vietnamese artist Nguyen Minh ----- 21 - 25/09 - Triển lãm 35 tác phẩm tranh và điêu khắc của nghệ sĩ Nguyễn Minh

0
25 and 29 Sep - A jazz concert with four Belgian musicians and two Vietnamese guest artists Quyen Van Minh and Quyen Thien Dac ----- 25 và 29/09 - Hòa nhạc jazz cùng tứ tấu đến từ Bỉ và hai nghệ sĩ khách mời Quyền Văn Minh và Quyền Thiện Đắc

0
21 and 22 Sep - Beabox and live music performances at Soul Bar Hanoi featuring TuanSS, Anna Hogberg and Dattie Do ----- 21 và 22/09 - Thưởng thức các màn biểu diễn beabox và nhạc sống của TuanSS, Anna Hogberg và Dattie Do tại Soul Bar Hanoi

0
29 Sep - Screening and discussion of the film "The Wild Strawberries" by Ingmar Bergman ----- 29/09 - Buổi chiếu và thảo luận phim "The Wild Strawberries" của Ingmar Bergman

0
21 Sep - 09 Nov - Screenings of well-known black-and-white movies every Friday night at TPD ----- 21/09 - 09/11 - Chương trình giới thiệu những bộ phim đen trắng nổi tiếng tối thứ 6 hàng tuần tại TPD

0
29 Sep - A night of electro-pop, indie alternative, EDM, hip-hop, R&B with Stanford Reid and friends ----- 29/09 - Đêm nhạc electro-pop, indie alternative, EDM, hip-hop, R&B cùng Stanford Reid và những người bạn

Social

25,521FansLike
16,103FollowersFollow