Event Listings

0
List of some highlight events this week --- Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuần

0
22 Jun - A documentary by Julian Starke which offers a take on French electro from the younger generation’s perspective ----- 22/06 - Bộ phim tài liệu của đạo diễn Julian Starke kể câu chuyện về nhạc điện tử Pháp dưới con mắt của thế hệ trẻ

Opportunities for Artists

0
31 Jul - Deadline for independent artists to apply to exhibit at Artrooms Fair London 2019 ----- 31/07 - Hạn chót cho các nghệ sỹ độc lập đăng ký tham dự trưng bày tại Hội chợ nghệ thuật Artrooms 2019 tại London

0
15 Aug - Deadline for artists to apply to perform and hold workshops at Quest Festival in November 2018 ----- 15/08 - Hạn chót cho nghệ sĩ đăng ký làm workshop và tham gia trình diễn tại Quest vào tháng 11/2018

Latest News

0
List of some highlight events this week --- Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuần

0
22 Jun - A documentary by Julian Starke which offers a take on French electro from the younger generation’s perspective ----- 22/06 - Bộ phim tài liệu của đạo diễn Julian Starke kể câu chuyện về nhạc điện tử Pháp dưới con mắt của thế hệ trẻ

0
15 Jun - 14 Jul - A showcase of 60 Expressionism artworks by artist Le Minh Duc ----- 15/06 - 14/07 - Triển lãm cá nhân trưng bày 60 tác phẩm theo trường phái biểu hiện của nghệ sĩ Lê Minh Đức

0
Hanoi Grapevine gathers images posted by artists' to their social media accounts during the past week regarding the two debatable sets of draft laws ----- Hanoi Grapevine tập hợp một số hình ảnh được đăng trên trang cá nhân của các họa sỹ khi hai dự thảo luật trở thành điểm nóng dư luận trong tuần qua

0
Hanoi Grapevine interviews curator Pham An Hai about the exhibition "Foliage II" in Hanoi ----- Hanoi Grapevine phỏng vấn giám tuyển Phạm An Hải về triển lãm "Tỏa II" tại Hà Nội

1
Hanoi Grapevine interviews curator Mizuki Endo about the exhibition "Foliage II" and contemporary art trends ----- Hanoi Grapevine phỏng vấn giám tuyển Mizuki Endo về triển lãm "Tỏa II" và xu hướng nghệ thuật đương đại

Social

24,943FansLike
15,860FollowersFollow