Event Listings

0
24, 25 and 31 Dec - Fancy Christmas and New Year's dinners at Metropole Hanoi ----- 24, 25 và 31/12 - Tiệc đón Giáng Sinh và mừng năm mới tại khách sạn Metropole Hà Nội

0
01 and 02 Dec - A day to have fun, to create and to connect at Ecopark ----- 01 và 02/12 - Ngày hội vui chơi, kết nối các đơn vị, cá nhân làm về sáng tạo tại Ecopark

Opportunities for Artists

0
31 Nov - Deadline to apply for the job (applicable to Vietnamese and foreign candidates) ----- 31/11 - Hạn chót nộp đơn ứng tuyển (cho ứng viên người Việt và nước ngoài)

0
02 Dec - Deadline to submit entries to a contest that aims to discover the world of the deaf through art ----- 02/12 - Hạn chót nộp tác phẩm dự thi tìm hiểu thế giới của người điếc thông qua nghệ thuật

Latest News

0
24, 25 and 31 Dec - Fancy Christmas and New Year's dinners at Metropole Hanoi ----- 24, 25 và 31/12 - Tiệc đón Giáng Sinh và mừng năm mới tại khách sạn Metropole Hà Nội

0
01 and 02 Dec - A day to have fun, to create and to connect at Ecopark ----- 01 và 02/12 - Ngày hội vui chơi, kết nối các đơn vị, cá nhân làm về sáng tạo tại Ecopark

0
Hanoi Grapevine's review of the film "Camouflage: Vietnamese Brush Strokes with History" recently premiered in Vietnam ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về bộ phim "Ngụy trang: Nét vẽ Việt Nam cùng lịch sử" lần đầu được trình chiếu tại Việt Nam

0
23/11 - Workshop về trí tuệ cảm xúc cùng Tiến sỹ Francois Bouchard từ trung tâm giảng dạy và nghiên cứu Universe/City Mikaël (UCM) Canada

0
30 Nov - A contemporary experimental workshop inspired by the Vietnamese folklore "Tu Thuc meets a fairy" ----- 30/11 - Không gian thể nghiệm đương đại lấy cảm hứng từ vở chèo cổ "Từ Thức gặp tiên"

0
22 - 25 Nov - Screenings of "Thi Mai", "Chungking Express" and "Fallen Angels" ----- 22 - 25/11 - Chiếu 3 bộ phim "Thi Mai", "Trùng Khánh Sâm Lâm" và "Đọa lạc thiên sứ"

Social

26,066FansLike
16,125FollowersFollow