Art

Art

0

21 Dec 2017 - 14 Jan 2018 - HCMC - An exhibition and workshops that explore urban metamorphosis in Vietnam through artworks by Vietnamese, French, Belgian artists ----- 21/12/2017 - 14/01/2018 - TP HCM - Triển lãm và workshop khám phá sự biến đổi hình thái không gian đô thị tại Việt Nam qua tác phẩm của các nghệ sỹ Việt, Pháp, Bỉ

0

13 - 24 Dec - A half-real, half-fictitious visual experience based on the Vietnamese folklore "Tu Thuc Meets a Fairy" ----- 13 - 24/12 - Một trải nghiệm thị giác nửa thực nửa hư dựa trên câu chuyện "Từ Thức gặp tiên"

0

10 - 15 Dec - Presentations, performances and discussions on art and society by Vietnamese and Korean artists ----- 10 - 15/12 - Trình bày, trình diễn và thảo luận về nghệ thuật và xã hội cùng các nghệ sỹ Việt Nam, Hàn Quốc

0

29 Dec 2017 - 05 Jan 2018 - A showcase of 160 sketches about Hanoi ----- 29/21/2017 - 05/01/2018 - Đợt 1 của triển lãm giới thiệu 160 tác phẩm ký họa về Hà Nội

0

11 - 16 Dec - Exhibition of 30 selected oil paintings by Nguyen Trong Tai, Nguy Dinh Ha and Nguyen Trong Minh ----- 11 - 16/12 - Triển lãm 30 tác phẩm sơn dầu tiêu biểu của Nguyễn Trọng Tài, Ngụy Đình Hà và Nguyễn Trọng Minh

0

09 Dec 2017 - 08 Jan 2018 - A solo exhibition by artist Nguyen Minh Thanh after spending 10 years of seclusion on a hillside of Dalat ----- 09/12/2017 - 08/01/2018 - Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Nguyễn Minh Thành sau 10 năm sống tại Đà Lạt

0

02 Dec 2017 - 02 Jan 2018 - Solo exhibition by artist Vu Duc Trung in Hanoi ----- 02/12/2017 - 02/01/2018 - Triển lãm cá nhân của nghệ sỹ Vũ Đức Trung tại Hà Nội

0

09 Dec 2017 - 07 Feb 2018 - HCMC - An exhibition reflects the artist's sorrow and anxiety of living in post postwar Vietnam ----- 09/12/2017 - 07/02/2018 - TP HCM - Triển lãm phản ánh những mối lo và nỗi buồn của nghệ sỹ đối với xã hội Việt Nam sau thời hậu chiến

0

09 Dec 2017 - 07 Feb 2018 - HCMC - A multimedia exhibition on the false beliefs of the practice of Chinese medicine in Vietnam ----- 09/12/2017 - 07/02/2018 - TP HCM - Triển lãm đa phương tiện về hệ quả của những đức tin sai lầm trong thực hành đông y tại Việt Nam

0

30 Nov - 04 Dec - The 8th affordable art fair in Hanoi ----- 30/11 - 04/12 - Sự kiện nghệ thuật giá phải chăng lần thứ 8 tại Hà Nội

Social

23,870FansLike
14,013FollowersFollow