Art

Art

0

19 Jul - 27 Aug - HCMC - Group exhibition exploring the effects of embodied spaces on mental states, featuring works by Ha Manh Thang, Christine Nguyen, Trong Gia Nguyen and Tran Van Thao ----- 19/07 - 27/08 - TP HCM - Triển lãm nhóm nhằm khám phá ảnh hưởng của không gian lên tâm lý con người của các nghệ sỹ Hà Mạnh Thắng, Christine Nguyen, Trong Gia Nguyen và Trần Văn Thảo

0

05 - 09 Aug - A personal exhibition by Nguyen Dinh Duy Quyen, expressing his feelings about life and his childhood's emotions ----- 05 - 09/08 - Triển lãm cá nhân của Nguyễn Đinh Duy Quyền thể hiện những cảm xúc của anh về cuộc sống hiện tại cũng như những cảm xúc của thời thơ ấu

0

27 - 29 Jul - The first exhibition by Hanoi Art 21 - a platform for young artists to share and learn from each other ----- 27 - 29/07 - Triển lãm đầu tiên của Hanoi Art 21 - một nền tảng cho các nghệ sỹ trẻ chia sẻ và học hỏi lẫn nhau

0

16 Jul - Hue - Artist talk with artist Nguyen Manh Hung at DMZ Arts Space ----- 16/07 - Huế - Buổi trò chuyện cùng nghệ sỹ Nguyễn Mạnh Hùng tại Trung tâm nghệ thuật DMZ

0

13 Jul - 13 Aug - Display a series of small but nice art works by 8 Vietnamese artists at Dong Phong Gallery ----- 13/07 - 13/08 - Trưng bày những tác phẩm nghệ thuật nhỏ xinh của 7 họa sỹ và 1 nhà điêu khắc Việt Nam tại Đông Phong Gallery

0

17 - 23 Jul - The first solo exhibition of artist Nguyen Duy Manh about his journey of self-discovery and experiences about the "inner space" ----- 17 - 23/07 - Triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sỹ Nguyễn Duy Mạnh về hành trình tự khám phá bản thân mình và những trải nghiệm về “không gian bên trong” của anh

0

10 Jul - 10 Sep - The first solo exhibition of artist Nguyen Minh Chau which includes 19 oil paintings with different themes, marking the full bloom of the artist during his career ----- 10/07 - 10/09 - Triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sỹ Nguyễn Minh Châu bao gồm 19 tác phẩm sơn dầu với nhiều chủ đề khác nhau, đánh dấu sự trưởng thành trong quá trình hoạt động nghệ thuật của ông

0

09 - 24 Jul - An exhibition bringing together new bodies of work by two artists Hồng-Ân Trương and Hương Ngô, considering the ways in which identity is affected by shifting notions of time through video, photography, and installation ----- 09 - 24/07 - Triển lãm giới thiệu các tác phẩm mới của hai nghệ sĩ Trương Hồng-Ân và Ngô Ngọc Hương, xem xét những cách thức mà sự dịch duyển của thời gian ảnh hưởng lên căn tính qua các tác phẩm video, nhiếp ảnh, và sắp đặt

0

02 Jul - 02 Aug - HCMC - The first large-scale solo exhibition by senior artist Quach Phong, an artist who has witnessed major scenes of war, endured the struggle of a nation in its resistance against differing coercions, and assisted the growth of artistic networks in Vietnam since 1975 ----- 02/07 - 02/08 - TP HCM - Triển lãm cá nhân lớn đầu tiên của nghệ sĩ lão thành Quách Phong, người nghệ sĩ đã chứng kiến những thăng trầm của chiến tranh, trải qua các quá trình chuyển đổi của đất nước, và là người thúc đẩy sự phát triển của các mạng lưới nghệ sĩ tại Việt Nam từ năm 1975

0

19 Jun - 09 Jul - Exhibition by Nguyen Cong Hoai, featuring 15 oil paintings on canvas themed on "Face" ----- 19/06 - 09/07 - Triển lãm của tác giả Nguyễn Công Hoài, bao gồm 15 tác phẩm với chất liệu sơn dầu trên vải với chủ đề về “Mặt”

SOCIAL

17,523FansLike
11,158FollowersFollow