Art

Art

0

28 May - 04 Jun - Solo exhibition "Sick of Love" by Jakub Julian Ziolkowski ----- 28/05 - 04/06 - Triển lãm cá nhân "Sick of Love" của Jakub Julian Ziolkowski

0

30 May - 06 Jun - The newest exhibition of artist Dang Thong Tuyen ----- 30/05 - 06/06 - Triển lãm mới nhất của họa sĩ Đặng Thông Tuyền

0

28 May - Hue - Artist talk with two foreign artists: Carolina Furque from Argentina and Stephen Eastaugh from Australia ----- 28/05 - Huế - Buổi trò chuyện cùng hai nghệ sỹ nước ngoài: Caroline Furque đến từ Argentina và Stephen Eastaugh đến từ Úc

0

27 May - 22 Jun - HCMC - Solo exhibition of 15 new oil paintings by Saigon-based artist Nguyen Thanh Binh ----- 27/05 - 22/06 - TP HCM - Triển lãm cá nhân giới thiệu 15 tranh sơn dầu sáng tác mới của hoạ sỹ Nguyễn Thanh Bình, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn

0

21 - 26 May - Lacquer painting exhibition by Lithuanian artist Rasa Flay, inspired by the symbiosis of natural and urban environments of Hanoi ----- 21 - 26/05 - Triển lãm tranh sơn mài của nghệ sỹ người Lithuania Rasa Flay, lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa môi trường tự nhiên và đô thị tại Hà Nội

0

24 May - A talk with artist/curator Trong Gia Nguyen about his experiences of working over 15 years as a full time artist and independent curator in the United States and other countries ----- 24/05 - Buổi trò chuyện cùng nghệ sỹ/giám tuyển Nguyễn Gia Trọng về 15 năm kinh nghiệm làm nghệ sỹ toàn thời gian và giám tuyển độc lập tại Mỹ và nhiều nước khác

4

18 May - 17 Jun - An exhibition featuring more than 40 works in the categories of royal folk, ordinary folk paintings and Korean traditional crafts ----- 18/05 - 17/06 - Triển lãm giới thiệu hơn 40 tác phẩm thuộc các dòng tranh dân gian cung đình, tranh dân gian bình dân và đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống Hàn Quốc

0

12 - 21 May - Exhibition of 33 watercolor paintings on dó paper and other materials by artist Nguyen Xuan Tiep ----- 12 - 21/05 - Triển lãm trưng bày 33 tác phẩm màu nước trên giấy dó và tổng hợp của họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp

0

14 and 15 May - HCMC - An exhibition featuring artworks of students from the University of Fine Arts in HCMC as part of a workshop on urban phenomena ----- 14 và 15/05 - TP HCM - Triển lãm giới thiệu các tác phẩm do sinh viên Đại học Mỹ thuật thực hiện trong khuôn khổ một workshop về các hiện tượng đô thị

0

11 - 31 May - Present artworks of Vietnamese and foreign artists ----- 11 - 31/05 - Giới thiệu tác phẩm của các nghệ sỹ Việt Nam và nước ngoài

SOCIAL

16,835FansLike
10,690FollowersFollow