Art

Art

0

04 - 29 May - Fine art exhibition with 9 artists from Germany and Vietnam at Goethe-Institut Hanoi ----- 04 - 29/05 - Triển lãm của 9 nghệ sỹ Đức và Việt Nam tại viện Goethe Hà Nội

0

06 - 14 May - HCMC - Interactive installation art project Livinwondr initiated and co-ordinated by artist Hung Viet Tran ----- 06 - 14/05 - TP HCM - Triển lãm dự án nghệ thuật sắp đặt tương tác Livinwondr của nghệ sỹ Trần Việt Hưng

0

27 Apr - 05 May - HCMC - The fourth non-cubism exhibition of Nguyen Quoc Dan, focusing on portraying the silence, sadness, delusion and passion of characters ----- 27/04 - 05/05 - TP HCM - Triển lãm phi lập thể thứ 4 của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân, tập trung lột tả cái tĩnh lặng, buồn chán, si mê, cuồng nhiệt của nhiều nhân vật

0

12 May - 05 Jun - A collaborative exhibition - installation between Vietnamese artist Tran Trong Vu and French artist Christine Jean ----- 12/05 - 05/06 - Triển lãm sắp đặt cộng tác giữa nghệ sỹ Trần Trọng Vũ và nghệ sỹ người Pháp Christine Jean

0

23 - 27 Apr - A three-part exhibition by artist Thai Nhat Minh, inspired by the images of Vietnamese soldiers leaving home for the wars, and the faithful wives that waited until they turned into stones ----- 23 - 27/04 - Triển lãm gồm 3 phần của nghệ sỹ Thái Nhật Minh, lấy cảm hứng từ hình ảnh những người lính ra trận và những người vợ thủy chung chờ chồng - hóa đá

0

19 - 22 Apr - An art event to showcase Luu Chuong Duong's artworks and discuss his inspirations ----- 19 - 22/04 - Sự kiện nhằm giới thiệu các tác phẩm của Lưu Chương Dương và trò chuyện cùng nghệ sỹ về nguồn cảm hứng của anh

0

Discover about the 3 Works and artists of Intothinair ----- Cùng tìm hiểu về 3 tác phẩm và nghệ sỹ của dự án Intothinair

10

15 Apr - 02 May - An exhibition presenting an overview of Vietnamese traditional and contemporary lacquer arts ----- 15/04 - 02/05 - Triển lãm giới thiệu tổng quát về nghệ thuật sơn mài truyền thống và đương đại Việt Nam

0

16 Apr, 20 Apr - 11 May - Introductory session to silk painting and practical workshop by artist Le Thuy, inspired by the spring ----- 16/04, 20/04 - 11/05 - Buổi giới thiệu kỹ thuật vẽ lụa và lớp học ứng dụng của họa sỹ Lê Thúy, lấy cảm hứng từ mùa xuân

0

25 - 27 Apr - A workshop for artists and everyone who wants to develop professional skills in the arts ----- 25 - 27/04 - Workshop dành cho các nghệ sỹ và những cá nhân mong muốn phát triển kỹ năng chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật

SOCIAL

16,540FansLike
10,493FollowersFollow