Art

Art

0

21 Feb - 02 Mar - Exhibition by WLW (Women Love Women) community, combined well with multi-art forms under the guidance of artist Nguyen The Son ----- 21/02 - 02/03 - Triển lãm của cộng đồng Nữ Yêu Nữ (NYN), thực hiện với các hình thức nghệ thuật đa phương tiện, dưới sự hướng dẫn của nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn

0

17 Feb - 01 Mar - Exhibition which features some 30 watercolor paintings by Prof. Dr. Architect Hoang Dao Kinh ----- 17/02 - 01/03 - Triển lãm giới thiệu khoảng 30 bức tranh màu nước của GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính

0

03 - 31 Mar - Exhibition which presents a diverse body of artworks by 8 Vietnamese and Korean active artists in the domestic and international art scenes, showcasing artwork from various practices of painting, photography, installation and images with a ‘Boundary’ theme ----- 03 - 31/03 - Triển lãm giới thiệu tác phẩm của 8 nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc hiện đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực nghệ thuật trong và ngoài nước, trưng bày tác phẩm từ nhiều thể loại như hội họa, nhiếp ảnh, sắp đặt và hình ảnh theo chủ đề ‘Ranh giới’

0

19 Feb - A conversation on artistic mentorship between internationally-acclaimed performance artist Joan Jonas and visual artist Phan Thao Nguyen ----- 19/02 - Buổi trò chuyện về hành trình cố vấn nghệ thuật giữa nghệ sỹ trình diễn được quốc tế vinh danh Joan Jonas và nghệ sỹ thị giác Phan Thảo Nguyên

0

14 - 20 Feb - Oil painting solo exhibition by artist Phan Hien Nhan ----- 14 - 20/02 - Triển lãm sơn dầu cá nhân của nghệ sỹ Phan Hiền Nhân

0

24 Feb - 02 Mar - Group exhibition by 4 artists from Hanoi and 4 artists from HCMC ----- 24/02 - 02/03 - Triển lãm nhóm của 4 nghệ sỹ Hà Nội và 4 nghệ sỹ TP HCM

0

15 Feb - 15 Mar - HCMC - Exhibition that marks the 23rd year anniversary of artist Nguyen Cam's poignant return to Vietnam after an absence of 40 years ----- 15/02 - 15/03 - TP HCM - Triển lãm đánh dấu 23 năm hoạ sỹ Nguyên Cầm trở về Việt Nam sau 40 năm vắng bóng

0

10 - 17 Feb - Exhibition of 40 pottery works by painter Le Thiet Cuong that illustrate verses by 40 Vietnamese poets and launching event of his latest poem collection "Pottery Poetry" ----- 10 - 17/02 - Triển lãm 40 tác phẩm gốm minh họa những câu thơ của 40 nhà thơ Việt Nam và ra mắt tập "Thơ gốm" của họa sỹ Lê Thiết Cương

0

09 Feb - 05 Mar - Drawings exhibition by Emile Rousseau, a French tattoo artist who has been living in Hanoi for two years ----- 09/02 - 05/03 - Triển lãm tranh vẽ của Emile Rousseau, nghệ sỹ xăm hình người Pháp đã sinh sống và làm việc tại Hà Nội hai năm

0

10 Feb - 05 Mar - Solo exhibition by artist Pham Khac Quang which presents portraits and landscapes created with the relief printing technique ----- 10/02 - 05/03 - Triển lãm cá nhân của nghệ sỹ Phạm Khắc Quang giới thiệu những bức tranh chân dung và phong cảnh được thực hiện bằng kỹ thuật in nổi đặc biệt

Social

19,963FansLike
12,280FollowersFollow