Art

Art

0

27 Apr - Discussion on the skateboarding culture of the East Coast of the US with a Vietnamese born American ----- 27/04 - Trò chuyện về nền văn hoá trượt ván của bờ biển phía Đông nước Mỹ cùng một người Mỹ gốc Việt

0

15 - 28 Apr - Hue - A collaborative project between artists and locals to raise awareness on protecting the marine environment ----- 15 - 28/04 - Huế - Dự án phối hợp giữa các nghệ sỹ và người dân địa phương nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển

0

20 - 25 Apr 2017, 9.30 am - 8 pm Manzi Art Space From Manzi:After a wonderful time in Ho Chi Minh City with a lot...

0

14 - 28 Apr - Exhibition about Vietnamese people’s faith in a spiritual world and our relationship with nature ----- 14 - 28/04 - Triển lãm về niềm tin vào thế giới tâm linh và sự gắn bó với thiên nhiên của người Việt Nam

6

18 Apr - 02 May - Exhibition of Manga artworks by Katsushika Hokusai, focusing on genre, pictorial storytelling and participatory culture ----- 18/04 - 02/05 - Triển lãm tranh Manga của nghệ sỹ Katsushika Hokusai, chú trọng vào thể loại, cách kể chuyện qua tranh và các yếu tố văn hóa liên quan

0

15 Apr - 02 Jun - HCMC - Exhibition of Phan Thao Nguyen's 'mementos' to remember a bygone era ----- 15/04 - 02/06 - TP HCM - Triển lãm những 'kỷ vật' gợi nhớ về một thời đã qua của Phan Thảo Nguyên

0

13 Apr - 03 May - Multimedia exhibition exploring the relationship between traditional crafts and contemporary design ----- 13/04- 03/05 - Triển lãm đa phương tiện về đối thoại Cũ và Mới trong lĩnh vực thủ công

0

05 - 16 Apr - HCMC - Exhibition "Khoảng Lắng VUÔNG" in memoriam of painter Nguyen Lai with over 100 oil paintings and 8-photo collection "Masks" ----- 05 - 16/04 - TP HCM - Triển lãm "Khoảng Lắng VUÔNG" tưởng nhớ cố hoạ sĩ Nguyễn Lai với hơn 100 tác phẩm sơn dầu và bộ ảnh "Mặt nạ" gồm 8 tác phẩm

0

01 - 14 Apr - A collection of woodcut artworks by Nguyen Ngoc Quan ----- 01 - 14/04 - Bộ tranh được thể hiện bằng kỹ thuật in phá bản trên gỗ của Nguyễn Ngọc Quân

0

23 Mar - 11 Apr - HCMC - An exhibition curated by and featuring new artworks from members of HCMC’s Sao La collective----- 23/03 - 11/04 - TP HCM - Triển lãm được giám tuyển và bao gồm các tác phẩm mới từ các thành viên của Sao La (TP. HCM)

Social

21,158FansLike
12,676FollowersFollow