Art

Art

0

02 - 10 Dec - Exhibition by 40 outstanding Vietnamese artists marking the 20th anniversary of Hanoi Studio Gallery ----- 02 - 10/12 - Triển lãm quy tụ gần 40 họa sĩ xuất sắc của hội họa Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập phòng tranh Hanoi Studio

0

18 - 27 Nov - A full-spectrum showcase of the best of the Italian lifestyle in terms of culture, science, language, music, and gastronomy ----- 18 - 27/11 - Tuần lễ giới thiệu những nét đặc trưng nhất của đời sống Ý trong các lĩnh vực văn hóa, công nghệ, ngôn ngữ, âm nhạc, và ẩm thực

0

15 Nov - Art talk with filmmaker Siu Pham, director of the documentary-fiction film "On the Endless Road" ------ 15/11 - Buổi trò chuyện nghệ thuật cùng nhà làm phim Síu Phạm, đạo diễn bộ phim tài liệu-hư cấu "Con đường trên núi"

0

15 - 30 Nov - Group exhibition by 12 Croatian artists which centers on memory ----- 15 - 30/11 - Triển lãm nhóm của 12 nghệ sỹ Croatia xoay quanh chủ đề "ký ức"

0

17 Nov - 17 Dec - Group exhibition by artists Le Huu Hieu, Nguyen Van The and Van Trong ----- 17/11 - 17/12 - Triển lãm nhóm của các nghệ sỹ Lê Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Thể và Văn Trọng

0

17 Nov - 04 Dec - HCMC - Exhibition of wood burn portraits of Vietnam's ethnic minority people ----- 17/11 - 04/12 - TP HCM - Triển lãm tranh đốt gỗ khắc họa chân dung của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam

0

12 and 26 Nov - A walk-through of the exhibition "Utopia Land" led by its organizers and artists ----- 12 và 26/11 - Tour tham quan triển lãm "Vùng không tưởng" do nhà tổ chức và các nghệ sỹ dẫn dắt

0

09 Nov 2017 - 27 Feb 2018 - Exhibition of 300 paintings created with various media by two artists Ngo Xuan Binh & Le Van Thin ----- 09/11/2017 - 27/02/2018 - Triển lãm 300 tác phẩm được sáng tác từ nhiều chất liệu của hai họa sỹ Ngô Xuân Bính & Lê Văn Thìn

0

06 Nov - Launching event of a collection of 189 sketches about wartime in Vietnam by Associate Professor, artist Tran Huy Oanh ----- 06/11 - Buổi ra mắt và ký tặng tuyển tập 189 bức kí họa thời chiến của PGS., họa sỹ Trần Huy Oánh

0

03 - 26 Nov - Exhibition by artist Nguyen Duc Phuong after a period of experimenting with natural pigments ----- 03 - 26/11 - Triển lãm của nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương sau một quá trình thử nghiệm với các chất liệu tự nhiên

Social

23,774FansLike
13,856FollowersFollow