Event Listings

Event Listings

0

28 Aug - Deadline to register for classes and workshops in different areas for community by the United Nations International School of Hanoi ----- 28/08 - Hạn chót nhận đăng ký tham dự các lớp học và workshop cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực của Trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội

0

28 Aug - Opening date of new creative classes for adults and children at Work Room Four ----- 28/08 - Khai giảng các lớp học sáng tạo mới cho người lớn và trẻ em tại Work Room Four

0

List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0

25 and 27 Aug - A 50-year-old graphic designer decides to change his urban lifestyle and go on an adventure in a kayak ----- 25 và 27/08 - Nhà thiết kế đồ họa 50 tuổi quyết định bỏ lối sống thành thị đi thám hiểm trên một chiếc thuyền kayak

0

14 Sep - Subscription Concert Vol. 103 featuring the cello soloist Tamas Varga from the Vienna Philharmonic Orchestra ----- 14/09 - Hòa nhạc đặt trước số 103 với sự tham gia của nghệ sỹ cello Tamas Varga từ dàn nhạc Vienna Philharmonic

0

25 Aug - Chamber concert featuring Latin, jazz, and classical compositions by Bizet, Piazzolla, Howard, Jobim ----- 25/08 - Hòa nhạc giới thiệu các tác phẩm Latin, jazz và cổ điển của Bizet, Piazzolla, Howard, Jobim

0

19 Aug - Discussion on Vietnamese communal houses & the preservation of their values in the contemporary context ----- 19/08 - Buổi trò chuyện về đình làng Việt và việc bảo tồn giá trị của chúng trong bối cảnh đương đại

0

20 Aug - Introduction of two books on the challenges in keeping cultural identities for children born in foreign countries ----- 20/08 - Giới thiệu hai cuốn sách về những thách thức trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa cho trẻ em sinh ở nước ngoài

0

20 Aug - A fundraising event with film screenings and music for poetry/book/music/film lovers and performers ----- 20/08 - Sự kiện gây quỹ gồm phim ảnh và âm nhạc cho người yêu thơ/sách/nhạc/phim và các nghệ sĩ trình diễn

0

20 Aug - Culture fair featuring re-enactment of Vietnamese and Japanese folklores ----- 20/08 - Lễ hội văn hóa tái hiện lại những câu chuyện dân gian của Việt Nam và Nhật Bản

Social

22,783FansLike
13,302FollowersFollow