For Kids

For Kids

0

The event takes place in Vietnamese.

0

French film / Only Vietnamese subtitles.

0

16 May - Bring the children closer to the arts of Vincent Van Gogh ----- 16/05 - Đưa các bạn nhỏ tiếp cận gần hơn với nghệ thuật của Vincent Van Gogh

0

06 May - 30 June - An interesting event that evokes imagination, creativity, humor and optimism ----- 06/05 - 30/06 - Một sự kiện rất vui, gợi mở trí tưởng tượng, óc sáng tạo, tính hài hước và tinh thần lạc quan

0

01 May - 30 June - A competition for kids to experience and tell their story through artistic language ----- 01/05 - 30/06 - Cuộc thi dành cho trẻ em trải nghiệm và kể câu chuyện của mình thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

0

30 Apr - Writing contest "Pandemic diary" ----- 30/04 - Cuộc thi viết thư "Nhật kí mùa dịch"

0

22 Apr - 03 May - Online streaming events about music, education program and films ----- 22/04 - 03/05 - Các sự kiện trực tuyến về âm nhạc, giáo dục và phim

0

14 Apr - 27 Apr - Some live-streaming programs about music, exhibition and film ----- 14/04 - 27/04 - Các sự kiện trực tuyến về âm nhạc, triển lãm và phim

0

25 Apr - A program to discover famous artists and unique creative styles ----- 25/04 - Một chương trình khám phá về các nghệ sĩ lừng danh, các phong cách sáng tác độc đáo

0

28 Aprr - 2 competitions with the topic about Dr. B.R Ambedkar and The Indian Constitution ----- 28/04 - Cuộc thi về tiến sĩ B.R Ambedkar và Hiến pháp Ấn Độ

Social

30,469FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow