Literature

Literature

0

2020 - Giới thiệu về các khóa học của dự án Culture Connects

0

2020 - Giới thiệu về các khóa học của dự án Culture Connects

0

2020 - Giới thiệu về các khóa học của dự án Culture Connects

0

2020 - Giới thiệu về các khóa học của dự án Culture Connects

0

2020 - Giới thiệu về các khóa học của dự án Culture Connects

0

2020 - Giới thiệu về các khóa học của dự án Culture Connects

0

15/06 - 29/06 - Hơn 10 khóa học và hội thảo trực tuyến văn hóa nghệ thuật miễn phí

0

08 June - Get to know the quality of "Kieu" German translation by Irene and Franz Faber ----- 08/06 - Giới thiệu về chất lượng bản dịch tiếng Đức tác phẩm Truyện Kiều của dịch giả Irene và Franz Faber

0

12 June - 25 June - Seminar and exhibition about the life in physical and mental way of several young people from the age of 18 to 22 ----- 12/06 - 25/06 - Tọa đàm và triển lãm tìm hiểu về hàng chục người trẻ ở lứa tuổi 18 - 22

0

06/06 - Cuốn sách về giai đoạn giao thời đặc biệt đối với lịch sử của Việt Nam, Campuchia, Lào trong thời kỳ thuộc địa

Social

30,430FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow