Literature

Literature

0

07 May - Launching the Vietnamese version of the book "Éloge de la Faiblesse" (In Praise of Weakness) by Alexandre Jollien ----- 07/05 - Tọa đàm ra mắt phiên bản tiếng Việt của cuốn sách "Tụng ca về sự khiếm khuyết" của Alexandre Jollien

0

10 May - A collection of 25 poems by Nora Gomringer refuting the cliché of fashion as a mere pretense ----- 10/05 - Tập hợp 25 bài thơ của tác giả Nora Gomringer bác bỏ những lời sáo rỗng về thời trang như một sự giả vờ đơn thuần

0

02 May - Opening of the ninth European Literature Days festival in Hanoi ----- 02/05 - Khai mạc sự kiện Những ngày Văn học châu Âu lần thứ 9 tại Hà Nội

0

25 Apr - A literature discussion with Ms Tran Thi Hao, researcher in French literature at Paris-Sorbonne University ----- 25/04 - Trò chuyện văn học cùng bà Trần Thị Hảo, cán bộ Nghiên cứu Văn học Pháp tại Trường Đại học Sorbonne Paris IV

0

10 Apr - A guide to Annamese customs and institutions by Henri Souvignet ----- 10/04 - Cuốn cẩm nang về tập tục và các thiết chế của người An Nam của tác giả Henri Souvignet

0

15 Jan - A discussion on the challenges for translators in the time of Google Translate ----- 15/01 - Trò chuyện về những thử thách đặt ra cho các dịch giả trong thời đại của Google Dịch

0

23 Nov - A book by Eva Nguyen Binh on the differences in lifestyle and cultural habits between the French and the Vietnamese ----- 23/11 - Cuốn sách của tác giả Eva Nguyen Binh về những khác biệt trong nghệ thuật sống và thói quen văn hóa giữa người Pháp và người Việt Nam

0

14 and 15 Nov - A discussion on literature and cinema with French author David Foenkinos ----- 14 và 15/11 - Thảo luận văn chương và điện ảnh cùng tác giả Pháp David Foenkinos

0

01 Nov - Launching event of David Grossman's book about Israel, which won Man Booker International ----- 01/11 - Buổi ra mắt cuốn sách về Israel đạt giải Man Booker International của nhà văn David Grossman

0

13 Nov - A discussion of the cinematic characteristics in the literary works of French writer Romain Gary ----- 13/11 - Buổi thảo luận về tính điện ảnh trong các tác phẩm văn chương của nhà văn Pháp Romain Gary

Social

29,235FansLike
16,486FollowersFollow