Theater & Dance

Theater & Dance

0

19 Oct - An experimental theatrical performance based on the Vietnamese epic "The Story of Kieu", created by 4 directors with new perspectives and approaches ----- 19/10 - Vở diễn thể nghiệm dựa trên "Truyện Kiều", được thể hiện qua góc nhìn của 4 bốn đạo diễn sân khấu với những hướng tiếp cận mới mẻ và độc đáo

0

24 - 26 Oct - Street dance performances featuring three dance works created by emerging directors and dancers from across Asia ----- 24 - 26/10 - Chương trình biểu diễn khiêu vũ đường phố gồm 3 vở múa do các biên đạo và vũ công châu Á mới nổi danh hợp tác sáng tạo

0

12 - 13 Oct - An experimental theatrical performance based on the Vietnamese epic "The Story of Kieu", created by 4 directors with new perspectives and approaches ----- 12 - 13/10 - Vở diễn thể nghiệm dựa trên "Truyện Kiều", được thể hiện qua góc nhìn của 4 bốn đạo diễn sân khấu với những hướng tiếp cận mới mẻ và độc đáo

0

05 Oct - A project aims to help audiences learn about the art of theatre with a continuous and systematic approach ----- 05/10 - Dự án tạo cơ hội cho cộng đồng được tiếp cận nghệ thuật kịch một cách liên tục và có hệ thống

0

29 Sep - A musical performance based on the story "Alice in Wonderland" ----- 29/09 - Buổi biểu diễn nhạc kịch dựa trên câu chuyện "Alice ở xứ sở thần tiên"

0

19 Oct - Screening the ballet performance "Cinderella" by Opera National de Paris ----- 19/10 - Buổi chiếu chương trình biểu diễn vở ballet "Cô bé lọ lem" của Nhà hát quốc gia Paris

0

13 Sep - A jazz dance performance in Broadway style by jazz students, dancers and artists in Hanoi ----- 13/09 - Trình diễn các điệu nhảy nhạc jazz phong cách Broadway của các học viên, vũ công và nghệ sĩ jazz Hà Nội

0

14 Sep - One of the most important and influential works of the 20th and 21st century Western music ----- 14/09 - Một trong những tác phẩm quan trọng và có ảnh hưởng lớn nhất đến âm nhạc phương Tây thế kỷ 20 và 21

0

25 Sep - A theatrical performance based on the epic poem "The Tale of Kieu" by Vietnamese legendary poet Nguyen Du ----- 25/09 - Buổi biểu diễn nhạc kịch "Kim Vân Kiều" phỏng theo kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du

0

25 and 29 Aug - The Israeli folk dance troupe Hora Shemesh will have its first performance in Vietnam ----- 25 và 29/08 - Nhóm nhảy dân vũ Israel Hora Shemesh sẽ có lần đầu trình diễn trước công chúng Việt Nam

Social

29,347FansLike
16,509FollowersFollow