fbpx
Traditional

Traditional

0

08 - 10/01/2021 - The most fabulous craft event in Hanoi to say goodbyes to the bastard 2020

0

29 Nov - An overview of ethnic minority languages in general ----- 29/11 - Tổng quan về ngôn ngữ dân tộc thiểu số nói chung

0

15 Nov - An introduction to Vietnam’s home grown sacred animal ----- 15/11 - Giới thiệu về linh vật truyền thông của Việt Nam

0

08 Nov - A workshop on the traditional artform of Cheo and the possibilities engendered by the application of design thinking ----- 08/11 - Một tọa đàm và workshop về nghệ thuật Chèo nhằm mục đích đưa môn nghệ thuật này đến gần hơn với giới trẻ

0

30 Oct - 20 Dec - An exhibition inspired by the Hang Trong folk paintings ----- 30/10 - 20/12 - Triển lãm lấy cảm hứng sáng tạo từ dòng tranh dân gian Hàng Trống

0

07 - 15 Nov - Bring about a greater understanding of Vietnam's folk culture and Van Phuc traditional silk products ----- 07 - 15/11 - Hiểu hơn về văn hoá dân gian Việt Nam và sản phẩm lụa Vạn Phúc truyền thống

0

07 Nov 2020 – 06 Feb 2021 - 60 fashion works of ao dai with the typical mark in design of Thuy Nguyen's fashion career ----- 07/11/2020 – 06/02/2021 - 60 tác phẩm thời trang bao gồm các thiết kế áo dài mang dấu ấn đặc trưng trong sự nghiệp thời trang của Thuỷ Nguyễn

0

18 Sep - 18 Oct - Musical works and performance of Đàn Đó featuring the visual works of Nguyễn Đức Phương ----- 18/09 – 18/10 - Các tác phẩm của Đàn Đó & Nguyễn Đức Phương

0

01 Aug - Lotus tea party with FVH ------ 01/08 - Tiệc trà sen cùng với FVH

0

08 Aug - An overview of ethnic minority languages in general ----- 08/08 - Tổng quan về ngôn ngữ dân tộc thiểu số nói chung

Social

37,104FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow