Traditional

Traditional

0

Schedule of ca-trù (Vietnam's classical opera) shows at Phu Sa Lab in May, June and July ----- Lịch biểu diễn ca trù tại Phù Sa Lab vào tháng 5, 6, 7

0

04 - 06 May - A series of activities demonstrates the diversity of European cultures in terms of custom, art, cuisine and lifestyle ----- 04 - 06/05 - Chuỗi hoạt động độc đáo giới thiệu về văn hóa châu Âu, từ truyền thống, nghệ thuật, ẩm thực cho đến lối sống

0

28 Apr - A performance of Vietnam's traditional Then singing by artists from northern provinces ----- 28/04 - Chương trình hát Then của các nghệ sỹ, nghệ nhân đến từ các địa phương thuộc miền núi Việt Bắc

0

24 Apr - A discussion about filial piety - a core value of Vietnamese culture ----- 24/04 - Buổi tọa đàm về đạo hiếu - giá trị cốt lõi làm nên tinh hoa văn hóa Việt

0

21 and 22 Apr - A performance of Vietnam's ancient chamber music led by the 88-year-old artist Pho Thi Kim Duc ----- 21 và 22/04 - Đêm biểu diễn ca trù của nghệ nhân Phó Thị Kim Đức

0

24 Feb - A ca trù (Vietnam's ancient chamber music) performance led by the 87-year-old singer Pho Thi Kim Duc ----- 24/02 - Đêm biểu diễn ca trù của nghệ nhân 87 tuổi Phó Thị Kim Đức

0

08, 22 and 23 Feb - Cultural activities in Hanoi in February 2018 with Friends of Vietnam Heritage ----- 08, 22 và 23/02 - Các hoạt động văn hóa tại Hà Nội trong tháng 02/2018 của Những người bạn của Di sản Việt Nam

2

01 - 15 Feb - Showcase of royal costumes of the Later Le Dynasty in Vietnam and re-enactment of the Almanac Presenting Ceremony ----- 01 - 15/02 - Triển lãm trang phục thời Lê Sơ và buổi tái hiện Lễ Tiến Lịch

0

01 - 10 Feb - HCMC - A project on Vietnamese classical opera featuring 40 artists ----- 01 - 10/02 - TP HCM - Dự án tìm hiểu nghệ thuật hát bội với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ

0

02 Feb - 03 Mar - An exhibition about ancestor worship in Vietnam ----- 02/02 - 03/03 - Triển lãm về truyền thống thờ cúng tổ tiên của người Việt

Social

29,494FansLike
16,517FollowersFollow