fbpx
Finest Artists

Finest Artists

[:vi]Nghệ sĩ được chọn lọc đưa vào danh sách đề cử ở HANOIGRAPEVINE FINEST được ưu tiên cho những nghệ sĩ trẻ không quá 35 tuổi, hoạt động tích cực trong năm 2019, trình bày tác phẩm và tham gia những dự án, sự kiện tiêu biểu có ý nghĩa nghệ thuật, giáo dục, phát triển và lan tỏa..[:]

0

2021 - Vote for Nguyễn Duy Thành at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Nguyễn Duy Thành tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Đàn Đó at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Đàn Đó tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Hà Ninh Phạm at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Hà Ninh Phạm tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Đờ Tùng at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Đờ Tùng tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Linh Valerie Pham at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Linh Valerie Pham tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Hà Thúy Hằng at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Hà Thúy Hằng tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Hồ Trâm Anh at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Hồ Trâm Anh tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Jo Ngo at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Jo Ngo tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Phan Đỗ Phúc at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Phan Đỗ Phúc tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Lý Trang at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Lý Trang tại Hanoi Grapevine’s Finest

Social

32,344FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos