Music

Music

0

13 Apr - TANA strings quartet plays compositions by Yann Robin, Claude Debussy and Ton That Tiet ----- 13/04 - Tứ tấu đàn dây TANA chơi các tác phẩm của Yann Robin, Claude Debussy và Tôn Thất Tiết

0

25 Mar - Irish singer-songwriter making your head spin with all sorts of musical goodness ----- 25/03 - Ca sỹ-nhạc sỹ người Ailen lay động tâm hồn người nghe bằng thứ âm nhạc tuyệt mỹ

0

17 and 18 Mar - Hue & Danang - German pianist Hinrich Alpers plays works by Schumann, Ravel and Beethoven ----- 17 và 18/03 - Huế & Đà Nẵng - Nghệ sỹ piano người Đức Hinrich Alpers chơi các tác phẩm của Schumann, Ravel và Beethoven

0

17 Mar - Sound artist-composer Ignaz Schick performs with musician Kim Ngoc, percussionist Son X and đàn bầu (monochord) player Ngo Tra My ----- 17/03 - Nghệ sỹ âm thanh-nhạc sĩ Ignaz Schick trình diễn cùng nhạc sỹ Kim Ngọc, nghệ sỹ bộ gõ Sơn X và nghệ sỹ đàn bầu Ngô Trà My

0

17 Mar - Celebrate St. Patrick's Day with the dynamic contemporary Irish music ensemble Half-Strung ----- 17/03 - Chào mừng ngày Thánh Patrick với nhóm nhạc đương đại Half-Strung từ Ai-len

0

18 Mar - HCMC - An evening of drink, music and fun with the growing Irish-expat-Vietnamese community to celebrate St. Patrick's Day ----- 18/03 - TP HCM - Ăn mừng ngày Thánh Patrick (St. Patrick's Day) cùng cộng đồng người Ailen ngày càng lớn mạnh tại Sài Gòn

0

17 Mar - Chamber concert featuring famous compositions by Bach, Beethoven and other talented international & Vietnamese composers ----- 17/03 - Đêm nhạc thính phòng với các tác phẩm kinh điển của Bach, Beethoven & các nhạc sĩ đương thời trong và ngoài nước

0

19 and 21 Mar - Jazz concerts with trio "L’Âme des Poètes" within the framework of La Francophonie Day 2017 ----- 19 và 21/03 - Hòa nhạc jazz cùng tam tấu "Tâm hồn nhà thơ" trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam 2017

0

16 Mar - HCMC - Pianist Hinrich Alpers & violinist Bui Cong Duy perform works by Beethoven, Schumann and Brahms ----- 16/03 - TP HCM - Nghệ sỹ piano Hinrich Alpers và nghệ sỹ violin Bùi Công Duy sẽ biểu diễn các tác phẩm của Beethoven, Schumann và Brahms

0

17, 24 & 25 Mar - HN, HCMC & Danang - Record collector/DJ Jan Hagenkoetter presents selection of pre-1975 alternative/rock/soul Vietnamese songs ----- 17, 24 & 25/03 - HN, TP HCM & Đà Nẵng - Nghệ sỹ Jan Hagenkoetter ra mắt bộ sưu tập các bản nhạc alternative/rock/soul Việt Nam trước năm 1975

Social

20,642FansLike
12,473FollowersFollow