Opinion

Opinion

0

Two Vietnamese artists Le Huy Tiep and Vu Dinh Tuan share their thoughts on artist Luu Tuyen's exhibition "Perfect Reality" ----- Hai họa sĩ Lê Huy Tiếp và Vũ Đình Tuấn chia sẻ những suy nghĩ của mình về triển lãm "Hiện thực hoàn hảo" của nghệ sĩ Lưu Tuyền

0

Hanoi Grapevine's review of the album "Dissent" by singer/song writer Mai Khoi - a turning point in Khoi's career since she nominated herself for the National Assembly in 2016 ----- Hanoi Grapevine bình luận về album "Bất đồng" - bước ngoặt âm nhạc của ca sỹ, nhạc sỹ Mai Khôi kể từ khi tham gia tự ứng cử Đại biểu quốc hội năm 2016

Ilza Burchett

0

A review by Ilza Burchett of the exhibition "Calculus Exercise #6/5" ----- Bài cảm nhận của nghệ sĩ Ilza Burchett về triển lãm "Canh Sáu"

0

A review by Hanoi Grapevine about "Summer Symphony" concert ----- Bài nhận xét của Hanoi Grapevine về hòa nhạc "Giao hưởng mùa hạ"

Ilza Burchett

0

Ilza's review of two exhibitions that run parallel in Hanoi, by artists that are a generation apart ----- Bài cảm nhận của nghệ sỹ Ilza Burchett về hai triển lãm của hai thế hệ nghệ sỹ khác nhau, được tổ chức cùng thời điểm tại Hà Nội

0

Cristina Nualart looks at the contribution of some Vietnamese artists to the LGBT community in their home country ----- Bài viết của Cristina Nualart về những đóng góp của một số nghệ sỹ Việt cho cộng đồng LGBT Việt Nam

KVT2016

0

ZEN @ L’ESPACE and LOTS of SPACE @the KOREAN CULTURAL CENTER ----- THIỀN @ L’ESPACE và RẤT NHIỀU KHÔNG GIAN @TRUNG TÂM VĂN HÓA HÀN QUỐC

KVT

0

KVT's review of artworks by artist Nguyen Dinh Hoang Viet currently on show at Manzi Art Space ----- Bài cảm nhận của KVT về triển lãm của nghệ sỹ Nguyễn Đình Hoàng Việt hiện đang trưng bày tại Manzi Art Space

KVT

2

KVT's review of the exhibition "LIMITED n INFINITE', part of the project "Month of Arts Practice" by Heritage Space ----- Bài cảm nhận của KVT về triển lãm “HỮU HẠN & VÔ HẠN” thuộc dự án "Tháng thực hành nghệ thuật" của Heritage Space

KVT

0

KVT's review about exhibition of Luu Vu Long at Dong Phong Gallery ----- Bài bình luận của KVT về triển lãm của Lưu Vũ Long tại Đông Phong Gallery

Social

27,764FansLike
16,338FollowersFollow