Opinion

Opinion

0

Hanoi Grapevine's review of the art show "Bamboo Talk" at Phu Sa Lab ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về chương trình biểu diễn "Lời của tre" tại Phù Sa Lab

0

Hanoi Grapevine's thoughts on music used in the two films "Good Morning Vietnam" and "The Pianist" ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về âm nhạc sử dụng trong hai bộ phim "Good Morning Vietnam" và "The Pianist"

0

Hanoi Grapevine comments on 4 art and music events taking place during the last week of June in Hanoi ----- Nhận xét của Hanoi Grapevine về 4 sự kiện âm nhạc - nghệ thuật diễn ra trong tuần cuối tháng 6 tại Hà Nội

0

Hanoi Grapevine's thoughts on the World Press Photo 2018 exhibition in Hanoi ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về triển lãm Ảnh báo chí Thế giới 2018 tại Hà Nội

0

Hanoi Grapevine's review of Rec Returns music night at Dao Anh Khanh Tree House ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về đêm nhạc Rec Returns tại Đào Anh Khánh Tree House

0

A review of the exhibition "Foliage II" by Hanoi Grapevine ----- Bài nhận xét về triển lãm "Tỏa II" của Hanoi Grapevine

0

Two Vietnamese artists Le Huy Tiep and Vu Dinh Tuan share their thoughts on artist Luu Tuyen's exhibition "Perfect Reality" ----- Hai họa sĩ Lê Huy Tiếp và Vũ Đình Tuấn chia sẻ những suy nghĩ của mình về triển lãm "Hiện thực hoàn hảo" của nghệ sĩ Lưu Tuyền

0

Hanoi Grapevine's review of the album "Dissent" by singer/song writer Mai Khoi - a turning point in Khoi's career since she nominated herself for the National Assembly in 2016 ----- Hanoi Grapevine bình luận về album "Bất đồng" - bước ngoặt âm nhạc của ca sỹ, nhạc sỹ Mai Khôi kể từ khi tham gia tự ứng cử Đại biểu quốc hội năm 2016

Ilza Burchett

0

A review by Ilza Burchett of the exhibition "Calculus Exercise #6/5" ----- Bài cảm nhận của nghệ sĩ Ilza Burchett về triển lãm "Canh Sáu"

0

A review by Hanoi Grapevine about "Summer Symphony" concert ----- Bài nhận xét của Hanoi Grapevine về hòa nhạc "Giao hưởng mùa hạ"

Social

28,450FansLike
16,414FollowersFollow