Other

Other

0

List of events happening this weekend --- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0

List of some highlight events this week --- Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuần

0

List of events happening this weekend --- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0

Indochina Arts Partnership will be closed on June 30 ----- Indochina Arts Partnership ngừng hoạt động từ ngày 30/06

0

14 - 16 Jun - An exhibition dedicated to bringing the premium European Art of Living to Vietnam and Southeast Asia ----- 14 - 16/06 - Triển lãm duy nhất về phong cách sống Châu Âu được tổ chức tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á

0

04 May - A discussion with psychoanalyst Wilfried Gontran about the psychological mechanisms for using technology products of young people ----- 04/05 - Buổi thảo luận cùng nhà phân tâm học Wilfried Gontran về các cơ chế tâm lý trong việc sử dụng các sản phẩm công nghệ hiện nay của giới trẻ

0

List of some highlight events this week --- Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuần

0

22 Apr - 03 May - A showcase of 75 prints on wood, most of them are images from covers of well-known literary works in Wallonie-Bruxelles ----- 22/04 - 03/05 - Triển lãm 75 bức tranh in trên gỗ, phần lớn là hình ảnh các trang bìa các tác phẩm văn học của vùng Wallonie-Bruxelles

0

List of events happening this weekend --- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0

02 May - A discussion of the battle of Dien Bien Phu in 1954 ----- 02/05 - Buổi thảo luận về trận chiến Điện Biên Phủ năm 1954

Social

27,361FansLike
16,345FollowersFollow