Other

Other

0

15 Jan - Presentation of a report on governmentally-run film archives in Vietnam and panel discussions on the future of archives ----- 15/01 - Buổi trình bày báo cáo về kho lưu trữ phim của nhà nước tại Việt Nam và thảo luận về tương lai của lưu trữ

0

06 Jan - A meet and greet with members of the Sketchnote community in Vietnam ----- 06/01 - Buổi gặp mặt, trao đổi của cộng đồng Sketchnote Việt Nam

0

05 - 12 Jan - An annual quilted coats exhibition by fashion designer Trinh Bich Thuy ----- 05 - 12/01 - Triển lãm áo bông chần thường niên của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy

0

05 and 06 Jan - A showcase of painting and handicrafts products made from stones by Nguyen Thi Hoa ----- 05 và 06/01 - Triển lãm tranh và các sản phẩm thủ công làm từ đá của Nguyễn Thị Hòa

0

List of some highlight events this week --- Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuần

0

A series of events to welcome new year 2019 in Hanoi ----- Một chuỗi các sự kiện chào đón năm mới 2019 tại Hà Nội

0

List of events happening this weekend --- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0

28 Dec - A performance / experiment on the visualization of the written words ----- 28/12 - Buổi trình diễn / thử nghiệm thị giác hoá ngôn từ không thể cảm thấu bằng thị giác

0

28 Dec - Nha San Collective's 20+ birthday anniversary ----- 28/12 - Tiệc mừng sinh nhật Nhà Sàn 20+

0

List of some highlight events this week --- Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuần

Social

26,425FansLike
16,170FollowersFollow