Event Listings

0
List of some highlight events this week --- Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuần

0
26 May - Stephanie Chen talks about her debut novel at Bookworm ----- 26/05 - Stephanie Chen chia sẻ về cuốn tiểu thuyết đầu tay tại Bookworm

Opportunities for Artists

0
31 May - Deadline to artists/activists to apply to join a 10-day networking trip on feminism to Berlin ----- 31/05 - Hạn chót cho nghệ sĩ/nhà hoạt động xã hội đăng ký tham dự chuyến thăm quan 10 ngày chủ đề nữ quyền tại Berlin

0
15 May, 04 Jun, 02 Jul, 20 Aug 2018 - Deadlines to submit entries that examine the influence of Karl Marx on modern Vietnamese society ----- 15/05, 04/06, 02/07, 20/08/2018 - Hạn nộp bài dự thi tìm hiểu sự ảnh hưởng Karl Marx đến xã hội VN hiện nay

Latest News

0
List of some highlight events this week --- Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuần

0
26 May - Stephanie Chen talks about her debut novel at Bookworm ----- 26/05 - Stephanie Chen chia sẻ về cuốn tiểu thuyết đầu tay tại Bookworm

0
23 May - 23 Jun - A ballpoint series by French artist Marianne Smolska started at David Bowie's death ----- 23/05 - 23/06 - Triển lãm chùm tranh sáng tác sau cái chết của ca sĩ David Bowie của nghệ sĩ Pháp Marianne Smolska

0
25 May - A screening of the first short films made by 7 of the world's most famous directors ----- 25/05 - Chiếu bộ phim ngắn đầu tay của bảy đạo diễn danh tiếng nhất thế giới

0
List of events happening this weekend --- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0
19 May - 05 Oct - An installation adorned with 58,000 Swarovski crystals ----- 19/05 - 05/10 - Công trình nghệ thuật được gắn trang trí hơn 58,000 hạt pha lê Swarovski

Social

24,835FansLike
15,569FollowersFollow