fbpx
Tags Posts tagged with "installation"

installation

0

Some images from New Form’s latest sculpture showcase at Module 7 ----- Cùng xem một số hình ảnh từ trưng bày những tác phẩm mới nhất của nhóm New Form tại Module 7

0

17 - 21 Nov - Hue - Exhibition about the dreamy Hue with with the participation of 33 artists and several new art forms ----- 17 - 21/11 - Huế - Triển lãm về sự mơ mộng của Huế với sự tham gia của 33 nghệ sỹ và nhiều loại hình nghệ thuật

0

06 Nov 2014 - 05 Feb 2015 - HCMC - Exhibition by Pham Dinh Tien, Rudy Atjeh, and Nguyen Tran Nam ----- 06/11/2014 - 05/02/2015 - TP HCM - Triển lãm của ba nghệ sĩ lưu trú Phạm Đình Tiến, Rudy Atjeh và Nguyễn Trần Nam

0

06 Nov 2014 - 05 Feb 2015 - HCMC - Exhibition of fantastic new work, never before seen in Saigon, by four established local artists: Phan Quang, Phunam, Lena Bui and Tran Minh Duc ----- 06/11/2014 - 05/02/2015 - TP HCM - Triển lãm những tác phẩm mới tuyệt vời, chưa từng ra mắt tại Sài Gòn, được sáng tác bởi bốn nghệ sĩ đang sinh sống và làm việc tại địa phương: Phan Quang, Phunam, Bùi Lena và Trần Minh Đức

0

19 Jun - 18 Jul - HCMC - Exhibition features painting, sculpture and installation by fourteen Vietnamese artists ----- 19/06 - 18/07 - TP HCM - Triển lãm tranh, tác phẩm điêu khắc và sắp đặt của mười bốn hoạ sỹ Việt Nam

0

08 - 23 Jun - Hue - The complex of oil paintings on canvas, installation and performance by artist Hoang Anh ----- 08 - 23/06 - Huế - Chuỗi các tác phẩm tranh sơn dầu, sắp đặt và trình diễn của nghệ sỹ Hoàng Anh

0

07 Jun - 31 Jul - An exhibition of painting, installation, video art and photography by Vietnamese artists in the Netherlands ----- 07/06 - 31/07 - Triển lãm tranh, video, tác phẩm sắp đặt và nhiếp ảnh của nhóm nghệ sĩ Việt Nam tại Hà Lan

0

30 May - 27 Jul - HCMC - Exhibition features work in a range of media from painting and photography to installation and video by ten young artists based in Saigon ----- 30/05 - 27/07 - TP HCM - Triển lãm giới thiệu các tác phẩm ở nhiều thể loại từ hội họa, nhiếp ảnh đến sắp đặt và video của 10 nghệ sĩ trẻ, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn

0

19 - 23 Mar - Introduction of a new art project focusing on images and languages by Hanoi-born and Paris-resident artist Tran Trong Vu at Manzi ----- 19 - 23/03 - Manzi giới thiệu dự án nghệ thuật mới kết hợp hình ảnh và ngôn từ của nghệ sỹ người Hà Nội hiện đang sinh sống tại Paris, Trần Trọng Vũ

0

KVT has seen three brilliant songlines created by artist Bopha Xorigia Le Huy Hoang. The second song was "Rain" ----- KVT đã được mục kích ba tác phẩm của cố nghệ sỹ Lê Huy Hoàng, tác phẩm thứ hai: "Mưa"

Social

32,252FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow