fbpx
Tags Posts tagged with "miễn phí"

miễn phí

0

29 Feb - A series of shorts screening with Southeast Asian short films ----- 29/02 - Chuỗi sự kiện trình chiếu phim ngắn Đông Nam Á

0

23 Feb - A screening of documentary series about nature living ----- 23/02 - Buổi chiếu series phim tài liệu về cuộc sống tự nhiên

0

29 Feb - 5 Mar - A visual-audio installation by artist Félix-Antoine Morin from Montreal ----- 29/02 - 05/03 - Một sắp đặt Âm thanh-Thị giác của Félix-Antoine Morin đến từ Montreal

0

16 Feb - A screening of documentary series about nature living ----- 16/02 - Buổi chiếu series phim tài liệu về cuộc sống tự nhiên

0

14 Feb - 10 Apr - The works of Vo Tran Chau on the journey to find the heritage, revisiting history as well as memories -----14/2 - 10/4 - Các tác phẩm của Võ Trân Châu trong hành trình tìm đến di sản, nhìn nhận lại lịch sử cũng như kí ức.

0

8 Feb - A talkshow share about Oscar Wilde and his beautiful literature through some issues ----- 08/02 - Chia sẻ về Oscar Wilde và văn chương duy mỹ của ông qua các vấn đề

0

15/02 - Talkshow với chủ đề "Nghiên cứu nghệ thuật khi dịch chuyển bối cảnh"

0

09 Feb - A screening of documentary series about nature living ----- 09/02 - Buổi chiếu series phim tài liệu về cuộc sống tự nhiên

0

08 Feb - A workshop for everyone who loves photography in general and press photography in particular ----- 08/02 - Buổi workshop dành cho tất cả những ai yêu bộ môn nhiếp ảnh nói chung và nhiếp ảnh báo chí nói riêng

0

21 Feb - Some analysis and interpretation of writing styles and young Vietnamese writers's concerns ----- 21/02 - Phong cách viết và những mối quan tâm của những người viết trẻ

Social

35,205FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow