fbpx
Tags Posts tagged with "Opportunities for Artists"

Opportunities for Artists

0

2021 - A new type of residency at Á Space ----- 2021 - Một loại hình lưu trú mới của Á Space

0

15 June - JFVN would like to call for collaboration projects in the field of arts and culture, which will be carried out in Vietnam ----- 15/06 - JFVN kêu gọi các dự án hợp tác về nghệ thuật và văn hóa sẽ được thực hiện ở Việt Nam

0

16 May - Manzi new series of free-form practices ----- 16/05 - Xây dựng một chuỗi các thực hành mở, không giới hạn loại hình nghệ thuật cùng Manzi

0

02 May - Masterclass for students and Pros ----- 02/05 - Masterclasses cho học viên và nghệ sĩ chuyên nghiệp

0

05 May - Open call from Switzerland ----- 05/05 - Lời mời ứng tuyến từ Thụy Sỹ

0

30 Apr - A new residency at Sàn Art Gallery ----- 30/04 - Chương trình lưu trú mới tại Sàn Art Gallery

0

30 Apr - Marking Dogma Prize's move beyond ten years ----- 30/04 - Đánh dấu hành trình mười năm dài của Giải thưởng Dogma

0

15 Mar - A project to connect Vietnamese and German artists ----- 15/03 - Dự án kết nối nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Đức

0

15 Mar - An invitation for Vietnamese creatives to explore the meaning of the text for Vietnamese audiences ----- 15/03 - Mời các nghệ sĩ sáng tạo Việt Nam nghiên cứu tác phẩm ANTIGONE trong bối cảnh Việt Nam

0

10 Apr - Theme of SFF 2021: Better health through better understanding ----- 10/04 - 10/04 - Chủ đề của năm 2021: Hiểu rõ hơn để có sức khỏe tốt hơn

Social

32,336FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos