fbpx
Tags Posts tagged with "Whats on Vietnam"

Whats on Vietnam

0

07 Nov - The first three episodes looking back on the festival's journey over the years ----- 07/11 - Ba số đầu tiên nhìn lại hành trình của liên hoan qua ba mùa

0

14 Nov - The play exposes the threat by absolute rule and implies an alternative order without ----- 14/11 - Vở kịch phơi bày mối nguy của một chế độ thống trị tuyệt đối và ngụ ý một trật tự mới nơi không có kẻ thống trị tuyệt đối

0

07 Nov - The story is told in a casual and youthful way ----- 07/11 - Câu chuyện ANTIGONE được kể theo hướng dung dị và trẻ trung

0

13 Nov - Introduce a designer-specific community platform — "Co-design pipeline" ----- 13/11 - Giới thiệu Co-design pipeine

0

13 Nov - The walk will bring you new 'discoveries' on these well-known streets of Hanoi ----- 13/11 - Chuyến đi sẽ mang đến cho bạn những 'phát hiện' mới thú vị về các khu phố nổi tiếng của Hà Nội

0

12 Nov - A collaboration workshop between Phạm Phan Hoàng Linh from Reo (Vietnam) and The Social Studio (Australia) ----- 12/11 - Workshop cộng tác giữa Phạm Phan Hoàng Linh từ Rẻo (Việt Nam) với The Social Studio (Australia)

0

11 Nov - 12 Dec - An art showcase of David Evans ----- 11/11 - 12/12 - Một trưng bày của David Evans

0

11 Nov - Developing VFX techniques with Autodesk M&E Collection ----- 11/11 - Phát triển kỹ năng VFX với bộ sản phẩm Autodesk M&E Collection

0

09 - 13 Nov - A series of online seminars on the latest creative trends, exploring the role of creative education in different contexts -----09 - 13/11 - Chuỗi workshop trực tuyến xoay quanh các xu hướng sáng tạo mới nhất, khám phá vai trò của giáo dục sáng tạo trong các bối cảnh đa dạng

0

10 Nov - Folklore in the cultural industries and on digital platforms ----- 10/11 - Văn hóa hóa dân gian trong nền công nghiệp văn hóa và văn hóa dân gian trên nền tảng số

Social

32,492FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos