Triển lãm “Điêu khắc trẻ 2013” – Kêu gọi tham gia

Triển lãm “Điêu khắc trẻ 2013” – Kêu gọi tham gia

Artwork from exhibition Young Sculptors 2012
Tác phẩm từ Triển lãm “Điêu khắc trẻ 2012”

Triển lãm “Điêu khắc trẻ 2013” – Kêu gọi tham gia
Hạn cuối: 20/06/2013

Thông tin từ nhà tổ chức:

Mời các nghệ sỹ tham gia triển lãm “Điêu khắc trẻ 2013”. Triển lãm dành cho các tác giả từ 35 tuổi trở xuống. Các thể loại điêu khắc, sắp đặt…. Các chất liệu, kích cỡ tác phẩm đều được chấp nhận.

Tác giả tham dự gửi ảnh chụp tác phẩm qua email: [email protected] hoặc [email protected]

Tác phẩm được chọn sẽ tham gia triển lãm vào cuối tháng 6.

Nhận tác phẩm; 28-29.06.2013
Khai mạc triển lãm; 16h30 Ngày 30.06.2013
Thời gian triển lãm 30.06 đến 05.07.2013
Tọa đàm; 08h30-11h30 Ngày 05.07.2013
Trả tác phẩm; 06.07.2013
Địa điểm nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội

NO COMMENTS

Leave a Reply