Hòa nhạc “Sợi Chỉ Vô Biên” của Nhóm nhạc mới Hà Nội

26 và 27/04 – Chương trình hòa nhạc thính phòng gồm các tác phẩm của nhạc sĩ đương đại Việt Nam và thế giới qua các thời kỳ