Lịch

Lịch

11/2021
thứ haithứ bathứ tưthứ nămthứ sáuthứ bảychủ nhật
1























Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


2

















Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


3

















Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


4

















Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


5

















Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


6

















Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


7

















Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


8

















Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:30




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00


9














Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:30




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00


10














Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:30




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


11











Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 20:00




Time: 20:00


12











Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 20:00




Time: 20:00


13








Time: 09:00




Time: 14:00




Time: 16:00




Time: 20:00




Time: 20:00


14








Time: 16:00




Time: 20:00


15








Time: 16:00


16








Time: 16:00


17





Time: 16:00




Time: 20:00


18





Time: 16:00


19





Time: 16:00


20





Time: 16:00


21


Time: 16:00


22


Time: 16:00


23
24


Time: 20:00


25
26
27
28
29
30
     
Select a category:
 
Khai mạc
Nghệ thuật
Âm nhạc
Khác
Phim
For Kids
Seminar
Talkshow
Theater & Dance
Traditional
Workshop
Tất cả
Thứ Hai 11/10/2021 in Hà Nội
Nghệ thuật
Triển lãm: Ảo Ảnh09:00Dự án nghệ thuật mới nhất của Lê BrothersAdd to Your Calendar:
Nghệ thuật
Ôm khoanh trời cũ10:00Triển lãm cá nhân của họa sĩ sơn mài Nguyễn Tuấn CườngAdd to Your Calendar:
Phim
Triển lãm Hồ Gươm, giao lộ Đông - TâyTriển lãm trực tuyến tài liệu lưu trữAdd to Your Calendar:
Nghệ thuật
Triển lãm: Biến chuyển10:00Triển lãm Điêu khắc đáAdd to Your Calendar: