Lịch

Lịch

07/2021
thứ haithứ bathứ tưthứ nămthứ sáuthứ bảychủ nhật
   1

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 10:00
Time: 10:00
Time: 11:00
Time: 14:00
Time: 15:00
Time: 16:00
Time: 18:30
Time: 19:00
Time: 20:00


2

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 10:00
Time: 10:00
Time: 11:00
Time: 14:00
Time: 15:00
Time: 16:00
Time: 18:30
Time: 19:00
Time: 20:00


3

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 10:00
Time: 10:00
Time: 11:00
Time: 14:00
Time: 15:00
Time: 16:00
Time: 18:30
Time: 19:00
Time: 20:00


4

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 10:00
Time: 10:00
Time: 14:00
Time: 15:00
Time: 16:00
Time: 18:30
Time: 20:00


5

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 10:00
Time: 18:30
Time: 20:00


6

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 10:00
Time: 18:30
Time: 20:00


7

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 10:00
Time: 18:30
Time: 20:00
Time: 20:00


8

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 10:00
Time: 18:30
Time: 20:00


9

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 10:00
Time: 18:30
Time: 20:00


10

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 18:30
Time: 20:00


11

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 18:30
Time: 20:00


12

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 18:30
Time: 20:00


13

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 18:30
Time: 20:00


14

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 18:30
Time: 20:00
Time: 20:00


15

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 18:30
Time: 20:00


16

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 18:30
Time: 20:00


17

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 18:30
Time: 20:00


18

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 20:00


19

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 20:00


20

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 20:00


21

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 20:00
Time: 20:00


22

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 20:00


23

Time: 08:30
Time: 08:30
Time: 20:00


24

Time: 08:30
Time: 20:00


25

Time: 08:30
Time: 20:00


26

Time: 08:30
Time: 20:00


27

Time: 08:30
Time: 20:00


28


Time: 08:30
Time: 20:00
Time: 20:00


29


Time: 08:30
Time: 20:00


30


Time: 08:30
Time: 20:00


31


Time: 08:30
Time: 20:00


 
Select a category:
 
Khai mạc
Nghệ thuật
Âm nhạc
Khác
Phim
For Kids
Seminar
Talkshow
Theater & Dance
Traditional
Workshop
Tất cả
Thứ Năm 06/05/2021 in Hà Nội
Nghệ thuật
Chuyển dịch mong manh10:00Một trưng bày nhóm của các sinh viên chuyên ngành LụaAdd to Your Calendar:
Nghệ thuật
Triển lãm: RetroTrưng bày các bức tranh và hiện vật hướng đến văn hóa thưởng thức của giới trí thức hiện đại Việt Nam thế kỷ thứ 20Add to Your Calendar:
Phim
I'm Feeling Lucky08:00Trưng bày sách ảnh từ RVBAdd to Your Calendar: