Lịch

Lịch

11/2020
thứ haithứ bathứ tưthứ nămthứ sáuthứ bảychủ nhật
      1

















Time: 08:00




Time: 08:00




Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 14:30




Time: 14:30




Time: 14:30




Time: 18:30




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


2

















Time: 08:00




Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 14:30




Time: 14:30




Time: 14:30




Time: 18:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


3

















Time: 08:00




Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 14:30




Time: 14:30




Time: 14:30




Time: 18:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


4

















Time: 08:00




Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 14:30




Time: 14:30




Time: 18:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


5

















Time: 08:00




Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 14:30




Time: 14:30




Time: 18:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


6

















Time: 08:00




Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


7

















Time: 08:00




Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


8











Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


9











Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


10








Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


11








Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


12








Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


13








Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


14








Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


15








Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


16








Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


17








Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


18








Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


19








Time: 14:30




Time: 20:00




Time: 20:00


20








Time: 20:00




Time: 20:00


21





Time: 20:00




Time: 20:00


22


Time: 20:00




Time: 20:00


23


Time: 20:00




Time: 20:00


24


Time: 20:00




Time: 20:00


25


Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


26


Time: 20:00




Time: 20:00


27


Time: 20:00




Time: 20:00


28


Time: 20:00




Time: 20:00


29


Time: 20:00




Time: 20:00


30


Time: 20:00




Time: 20:00


      
Select a category:
 
Khai mạc
Nghệ thuật
Âm nhạc
Khác
Phim
For Kids
Talkshow
Theater & Dance
Traditional
Workshop
Tất cả
Thứ Sáu 23/10/2020 in TP HCM
Khai mạc
Triển lãm "Ẩn Hoa 2"18:00Triển lãm tranh lụa màu nước và mực nhuộm trên lụa của hoạ sĩ Sài Gòn Nguyễn Thị Châu Giang.Add to Your Calendar:
Nghệ thuật
Triển lãm "Thu Treo"Một triển lãm nghệ thuật tại Sàn ArtAdd to Your Calendar:
Nghệ thuật
The SHOWCASE - Nguyễn Ngọc Liêm09:00Một lời gợi nhắc về những giá trị bình dị mà chúng ta dễ dàng lãng quênAdd to Your Calendar: