fbpx
Quà Tặng

Quà Tặng

100

Deadline 25 Feb 43 pm - A chance to win 3 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 16:00 ngày 25/02 - Cơ hội giành 3 cặp vé miễn phí

166

Deadline Fri 14 Feb 3 pm - A chance to get 2 pairs of free tickets to the Hanoi Opera House ----- Hạn chót là 15:00 thứ sáu ngày 14/02 - Cơ hội giành 2 cặp vé miễn phí tới Nhà hát lớn

Calls for Rehearsals Carmina Burana

127

Hạn chót là 15:00 ngày 14/01 - Cơ hội giành 2 cặp vé miễn phí

67

Hạn chót là 15:00 ngày 09/01 - Cơ hội giành 15 cặp vé miễn phí

0

HÔM NAY - Đăng ký để dành vé miễn phí cho buổi độc tấu piano của Edna Stern

57

Hạn chót là 15:00 ngày 27/11 - Cơ hội giành thêm 5 cặp vé miễn phí

35

Deadline 20 Nov 3 pm - A chance to get 10 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 15:00 ngày 20/11 - Cơ hội giành 10 cặp vé miễn phí

137

Deadline 18 Nov 3 pm - A chance to get 20 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 15:00 ngày 18/11 - Cơ hội giành 20 cặp vé miễn phí

32

Deadline 29 Oct 12pm - A chance to win a dinner voucher from KOTO and a bottle of red wine from Red Apron ----- Hạn chót là 12:00 ngày 29/10 - Cơ hội giành voucher ăn tối tại KOTO và rượu vang của Red Apron

145

Deadline 28 Oct 3 pm - A chance to get 2 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 15:00 ngày 28/10 - Cơ hội giành 2 cặp vé miễn phí

Mạng xã hội

35,185FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow