Quà Tặng

Quà Tặng

35

Deadline 02 Oct 3 pm - A chance to get 5 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 15:00 ngày 02/10 - Cơ hội giành 5 cặp vé miễn phí

118

Deadline 03 Sep, 3 pm - A chance to get 10 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 15:00 ngày 03/09 - Cơ hội giành 10 cặp vé miễn phí

168

Deadline 24 Jul 3 pm - A chance to get 5 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 15:00 ngày 24/07 - Cơ hội giành 5 cặp vé miễn phí

38

Deadline Mon 22 Jul, 9 pm - Win 10 pairs of free tickets in Hanoi and HCMC ----- Hạn chót 21:00, thứ hai 22/07 - Giành 10 cặp vé miễn phí tại Hà Nội và TP HCM

71

Deadline is TODAY 3 pm - Win 10 pairs of tickets to Concerts with Tung Duong and Unit Asia in Hanoi and HCMC ----- Hạn chót là 15:00 HÔM NAY - Giành 10 cặp vé tới buổi hòa nhạc của Tùng Dương và Unit Asia ở Hà Nội và TP HCM

104

Deadline 28 Jun 3 pm - A chance to get 15 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 15:00 ngày 28/06 - Cơ hội giành 15 cặp vé miễn phí

101

Deadline 25 June 3 pm - A chance to get 15 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 15:00 ngày 25/06 - Cơ hội giành 15 cặp vé miễn phí

99

Deadline 20 June 2 pm - A chance to get 15 pairs of tickets to the New Circus “Here, Now and There” ----- Hạn chót là 14:00 ngày 20/06 - Cơ hội dành 15 cặp vé miễn phí tham dự chương trình xiếc mới "Ở đây, bây giờ và nơi ấy"

2

21 Jun - Deadline to submit your own short films to win free places for Digital Storytelling Workshops ----- 21/06 - Hạn cuối đăng ký phim ngắn để có khóa học Kể chuyện bằng hình ảnh kỹ thuật số miễn phí

38

Deadline is Sat 15 Jun, 5 pm - Win 3 pairs of tickets to music night with Seattle's Hip-Hop Duo ----- Hạn chót là 17:00, thứ bảy 15/06/2013 - Giành 3 cặp vé tới đêm nhạc của nhóm Hip-Hop đến từ Seattle

Mạng xã hội

29,571FansLike
16,613FollowersFollow