Truyền Thống

Truyền Thống

Hanoi Grapevine giới thiệu chủ yếu về nghệ thuật đương đại và văn hóa đương thời của Việt Nam. Chúng tôi sẽ đưa thông tin về các sự kiện văn hóa trong chuỗi những sự kiện phong phú của di sản văn hóa Việt Nam.

Xem Tất cả Sự kiện Truyền thống được đăng.

Ông Szlam Roman, một sinh viên học tiếng Việt, lịch sử và văn hóa của Việt Nam, luôn luôn thích được tham dự và học về thế giới các sự kiện văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Ông Roman đã đưa những thông tin mà ông ấy từng trải nghiệm được cho chúng tôi, những thông tin mà ông có được khi ông đi khám phá khía cạnh này của cuộc sống ở Việt Nam.
Xem chỉ những bài viết của ông Roman: Thị hiếu cho Địa phương

Xem trang viết riêng của chúng tôi về Sự trở lại của những sự kiện Văn hóa Truyền thống.

NO COMMENTS

Leave a Reply