Jazz & World Music with Le Tab from France at European Music Festival 2014

04 and 05 Dec - Jazz & World Music performance with trio Le Tab from France in Hanoi and HCMC ----- 04 và 05/12 - Nhóm tam tấu đến từ Pháp biểu diễn tại Hà Nội và TP HCM… Read More >

Concert “Eine Alpensinfonie”

12 and 13 Dec - Performance of Richard Strauss's work: Hornkonzert Nr. 2 and Eine Alpensinfonie ----- 12 và 13/12 - Biểu diễn hai tác phẩm của Richard Strauss: Hornkonzert Nr. 2 và Eine Alpensinfonie… Read More >

Screening of Hanoi Eclipse and Discussion with Barley Norton

25 Nov - Screening of Hanoi Eclipse: The Music of Dai Lam Linh, followed by a discussion with London-based film director and ethno-musicologist Barley Norton ----- 25/11 - Buổi chiếu phim Hà Nội Nhật… Read More >

Memory of Rock 70s & 80s

01 Dec - A rock night that will bring classic pop-rock music back to life ----- 01/12 - Đêm nhạc hồi tưởng và làm sống lại những ca khúc POP-ROCK đã trở thành kinh điển… Read More >

STABIL ELITE Performs in Vietnam in Southeast Asia Tour

02 - 06 Dec - Electro pop concerts, workshops and talks in Vietnam of German electro pop STABIL ELITE ----- 02 - 06/12 - Các buổi hòa nhạc pop điện tử, hội thảo và giao lưu tại Việt Nam của nhóm pop đ… Read More >

Jazz Concert with the Hamburger “Tingvall Trio” in European Music Festival 2014

27, 28 and 29 Nov - The jazz band Tingvall Trio from Hamburg is performing on stage of European Music Fesvital 2014 ----- 27, 28 và 29/11 - Ban nhạc jazz Tam tấu Tingvall đến từ Hamburg sẽ đại diện ch… Read More >

Film Screening “Passione”

23 Nov - This program is cancelled----- 23/11 - Chương trình bị hủy… Read More >

Jazzbetta Night

26 Nov - The jazz night will be performed by pro-artists with famous jazz works ----- 26/11 - Đêm nhạc jazz với các bản nhạc jazz nổi tiếng được các nghệ sỹ chuyên nghiệp trình diễn… Read More >

A Night of Concert and Ballet “Mystic Oriental”

03 and 04 Dec - A night of concert and ballet "Mystic Oriental" with artistic director PhD. People’s Artist Phạm Anh Phương ----- 03 và 04/12 - Đêm Hòa nhạc và Múa Ba lê "Mystic Oriental" dưới sự chỉ … Read More >

Echoes Hanoi Soundwalk

22 - 23 Nov - Register to join Echoes Hanoi Soundwalk this weekend ----- 22 - 23/11 - Đăng ký tham gia chuyến nghe dạo âm thanh của dự án Echoes Hà Nội… Read More >