Subscription Concert Vol.70

28 and 29 May - Concert with conductor HONNA Tetsuji, violin soloist Goto Ryu and VNSO ----- 28 và 29/05 - Buổi hòa nhạc với với sự tham gia của nhạc trưởng HONNA Tetsuji, độc tấu violin Goto Ryu… Read More >

HCMC – THE CAIROS (Aus) Live Performance

17 May - Hotly-tipped Aussie outfit, THE CAIROS, will be bringing their sun-drenched indie pop to HCMC ----- 17/05 - Đêm diễn của ban nhạc nổi tiếng đến từ Úc, THE CAIROS với dòng nhạc pop indie dành … Read More >

HCMC – Music Night with San Soda

25 Apr - HCMC - With the performance of a truly cutting-edge house producer at the vanguard of the genre's current evolution, SAN SODA ----- 25/04 - TP HCM - Với sự tham gia của nhà sản xuất nhạc hous… Read More >

Guitar Recital with Gabriel Bianco

20 May - Classical guitar recital with French artist Gabriel Bianco ----- 20/05 - Buổi độc tấu ghi-ta cổ điển của nghệ sỹ Pháp Gabriel Bianco tại L'Espace… Read More >

Reggae Party with The Sticky Rice from Thailand

19 Apr - Rock Steady, Rock City: a massive Reggae Party invites 4/20 inna our hearts with truest vibes this SATURDAY NIGHT ----- 19/04 - Rock Steady, Rock City: Bữa tiệc âm nhạc Reggae hoành tráng với… Read More >

Music Night “Drone Wars” with The Mukang Fields

18 Apr - Free electronic music night with The Mukang Fields ----- 18/04 - Đêm nhạc điện tử miễn phí với The Mukang Fields… Read More >

Spiral Trio at Manzi

20 Apr - The breathtakingly beautiful music of Spiral Trio from Holland on Violin, Hang and Tabla ----- 20/04 - Đêm nhạc tuyệt vời của Spiral Trio với các thành viên đến từ Hà Lan với các nhạc cụ Viol… Read More >

HCMC – Brazillian Music Night

19 Apr - HCMC - Brazilian Night with conductor Jean Reis, clarinet Nguyen Tuan Loc, viola Bui Anh Son and HBSO ----- 19/04 - TP HCM - Đêm nhạc Brazil với chỉ huy Jean Reis, clarinet Nguyễn Tuấn Lộc, v… Read More >

A Special Performance of “Lưu Không/Jazz”

18 Apr - Special music performance with Xong group and guest artist SonX at Manzi ----- 18/04 - Chương trình biểu diễn nhạc đặc biệt của nhóm nhạc Xong cùng nghệ sĩ khách mời đặc biệt SơnX tại Manzi… Read More >

Special Concert “Dien Bien Phu”

07 and 08 May - With the performance of conductor Honna Tetsuji, violin soloist Bui Cong Duy and Vietnam National Symphony Orchestra ----- 07 và 08/05 - Với phần biểu diễn của nhạc trưởng Honna Tetsuj… Read More >