Music Performance “Viva la Vida”

29 Nov - Music performance of string quartet Apaixonado ----- 29/11 - Đêm diễn của nhóm tứ tấu đàn dây Apaixonado Quartet (Đam mê)… Read More >

HCMC – Charity Live Concert with Mezcal Jazz Unit

03 Dec - HCMC - Charity concert in HCMC in Southest Asia Tour of Mezcal Jazz Unit ----- 03/12 - TP HCM - Đêm nhạc từ thiện tại TP HCM trong chuyến lưu diễn của Mezcal Jazz Unit tại Đông Nam Á… Read More >

Program “The Quintessence of Folk Music”

27 Nov - Come to enjoy the most spectacular hát văn, hát xẩm space ----- 27/11 - Đến và thưởng thức một không gian hát văn, hát xẩm đặc sắc nhất… Read More >

“Color of the Wind” with Fantasia

29 Nov - A great concert to welcome Winter by the Fantasia Wind Quintet at Manzi ----- 29/11 - Đêm nhạc chào Đông của nhóm Ngũ tấu Fantasia tại Manzi… Read More >

Christmas Concert in Hanoi and Haiphong

05 and 06 Dec - Christmas concert with music of G.F. Händel, Johann Sebastian Bach and other great compositions as well as renowned Christmas songs to sing along ----- 05 và 06/12 - Hòa nhạc Giáng sin… Read More >

Reminder: Piano – Tuồng “Fire”

29 Nov - Don't miss the Piano – Tuồng “Fire” by Pho An My and Dang Tue Nguyen this weekend ----- 29/11 - Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức vở piano - tuồng của hai nghệ sỹ Phó An My và Đặng Tuệ Nguyên với… Read More >

Jazz & World Music with Le Tab from France at European Music Festival 2014

04 and 05 Dec - Jazz & World Music performance with trio Le Tab from France in Hanoi and HCMC ----- 04 và 05/12 - Nhóm tam tấu đến từ Pháp biểu diễn tại Hà Nội và TP HCM… Read More >

Concert “Eine Alpensinfonie”

12 and 13 Dec - Performance of Richard Strauss's work: Hornkonzert Nr. 2 and Eine Alpensinfonie ----- 12 và 13/12 - Biểu diễn hai tác phẩm của Richard Strauss: Hornkonzert Nr. 2 và Eine Alpensinfonie… Read More >

Screening of Hanoi Eclipse and Discussion with Barley Norton

25 Nov - Screening of Hanoi Eclipse: The Music of Dai Lam Linh, followed by a discussion with London-based film director and ethno-musicologist Barley Norton ----- 25/11 - Buổi chiếu phim Hà Nội Nhật… Read More >

Memory of Rock 70s & 80s

01 Dec - A rock night that will bring classic pop-rock music back to life ----- 01/12 - Đêm nhạc hồi tưởng và làm sống lại những ca khúc POP-ROCK đã trở thành kinh điển… Read More >