HCMC – Music Night with Daniel Trickski [Future Classic / Permanent Vacation - Berlin]

01 Nov - HCMC - Get down for an upbeat night designed for dancing with DJ Daniel Trickski ----- 01/11 - TP HCM - Quậy hết cỡ trong đêm nhạc thiết kế riêng cho dance với DJ Daniel Trickski… Read More >

Quest Festival 2014

28 - 30 Nov - 3 massive days of music, arts, dancing and celebration, featuring an amazing lineup of live bands, DJs and performers ----- 28 - 30/11 - 3 ngày tận hưởng cùng âm nhạc, nghệ thuật, khiêu… Read More >

Keep Your Passion: Slowly Dead

01 Nov - Halloween Night with Band lineup includes: 6duk Band; Proportions; Project 4:20 and Lady Gargamel ----- 01/11 - Đêm Halloween với những ban nhạc rock cực ổn: 6duk Band; Proportions; Project 4… Read More >

Ticket Giveaways – Subscription Concert Vol.74 “Rheinische”

Deadline 28 Oct 9 pm - A chance to get 2 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 21:00 ngày 28/10 - Cơ hội giành 2 cặp vé miễn phí… Read More >

Guitar Recital with Le Hoang Minh in Hanoi and HCMC

27 and 29 Nov - Classical guitar recital with Le Hoang Minh at L'Espace and IDECAF ----- 27 và 29/11 - Đêm nhạc guitar cổ điển của nghệ sỹ Lê Hoàng Minh tại L'Espace và IDECAF… Read More >

Subscription Concert Vol.75 “Wagner – Bartok – Brahms”

13 and 14 Nov - Subscription concert Vol.75 with viola soloist Imai Nobuko ----- 13 và 14/11 - Hòa nhạc Subscription Concert Số 75 với màn độc tấu viola của Imai Nobuko… Read More >

HCMC – Melting Pot 6: Art & Music Festival

08 and 09 Nov - HCMC - Celebrate talent and creativity in music, dance, cooking, art for a good cause at Melting Pot 6: Art & Music Festival ----- 08 và 09/11 - TP HCM - Tham gia giao lưu văn hoá về l… Read More >

KVT

KVT – Song Hong Still Flows along Beautifully, Vigorously

KVT really enjoys Song Hong, Tchaikovsky, Greig and Dvorak…with one reservation ----- KVT chìm đắm trong âm nhạc của Sông Hồng, Tchaikovsky, Greig và Dvorak....với một chút nghi ngờ… Read More >

Film screening + Concert: Vagabunden Karawane + Lafidki + Alex Tassel (vinyl DJ)

30 Oct - Mini DocFest 2014 Opening Party ----- 30/10 - Tiệc mở màn Mini DocFest 2014… Read More >

Concert and Classical Ballet “Firebird”

11 and 12 Nov - Performance of famous works by Beethoven, Dvorak and classical ballet “Firebird” ----- 11 và 12/11 - Biểu diễn các tác phẩm nổi tiếng của Beethoven, Dvorak và vở ba lê cổ điển “Firebir… Read More >