Artist Sites

Artist Sites

Artist & Art Collective websites

Art Labor Collective

Bill Nguyễn – Artist, curator and co-founder of Manzi Art Space

Dang Anh Tuan

Đào Anh Khánh

Do Tuan Anh

Ha Manh Thang

Hoàng Dương Cầm

Kim Ngọc

Lê Quảng Hà

Matca

Nhà Sàn Collective

Nguyễn Anh Tuấn (Tuan Mami)

Nguyễn Đức Đàn

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Minh Thanh

Nguyễn Ngọc Lâm

Nguyễn Phương Linh

Nguyễn Quang Huy

Nguyen Quang Vinh

Nguyễn Thế Sơn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Trinh Thi

Nguyễn Tuấn

Nguyễn Văn Hè

Phạm Huy Thông

Pham Quang Tran Minh

Phan Thảo Nguyên

Oanh Phi Phi

Phương Vũ Mạnh

Trần Dân

Tran Khoc Khanh

Trần Nam

Trí Minh

Trịnh Minh Tiến

Trương Tân

Trương Thiện (from Hue, member of HanoiLink)

Trương Tiến Trà

Tuan mami

Vũ Đức Toàn

Vũ Hồng Nguyên

Vũ Kim Thư

Vũ Nhật Tân

Vu Nhat Tan Group

Zen’ei Gang of Five

Foreign Artists

– Living in Vietnam:

Jamie Maxtone-Graham

Lolo Zazar

Maritta Nurmi

Lionel Descostes

Paul Zetter

Réhahn

Simon Redington

Vincent Baumont

– Formerly in Vietnam:

Bradford Edwards

Cristina Nualart

Jim Goodall

Larry D’Attilio

Martin Broomfield

Michelle Stewart

Noella Roos

Raphael Olivier

Sandy Infield

Simon Rolph

Veronika Radulovic

– Visiting artists:

Fernando Aceves Humanaexhibition at Bookworm

Jim Elniskiexhibition at Nha San

Kristine McCarrollexhibition at Art Vietnam

Geoff Levitus

Matthias Bolz

Jacqueline Hoang Nguyen – artist-in-residence at dia/projects, art talk at Galerie Quynh

Arts Organisations

Action for the City

Blue Dragon Children’s Foundation

DOCLAB

Life Art

Interesting Sites

HCMCFM (Saigon Electronic Music Podcast)

Special thanks to Đỗ Tường Linh for her help with this page.