Other

Other

0

List of some highlight events this week ----- Các sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong tuần

0

List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0

29 May - Have a blast at Module 7 on the last Sunday of May with art workshop, homemade lemon-mint mojito and beautiful furniture up for sale! ----- 29/05 - Xả hơi tại Module 7 vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng với workshop nghệ thuật, mojito chanh bạc hà và những món đồ nội thất xinh xắn!

0

27 May - 22 Jun - HCMC - Solo exhibition of 15 new oil paintings by Saigon-based artist Nguyen Thanh Binh ----- 27/05 - 22/06 - TP HCM - Triển lãm cá nhân giới thiệu 15 tranh sơn dầu sáng tác mới của hoạ sỹ Nguyễn Thanh Bình, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn

0

List of some highlight events this week ----- Các sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong tuần

0

List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0

27 May - Lamp making workshop (from dzo paper) under the instruction of light sculptor Thu Kim Vu ----- 27/05 - Workshop làm đèn với giấy dzó với nhà điêu khắc ánh sáng Vũ Kim Thư

0

21 May - A ceramics exhibition with live painting on ceramic products by artist Truong Tien Tra ----- 21/05 - Triển lãm gốm với màn vẽ trực tiếp lên các sản phẩm gốm của họa sĩ Trương Tiến Trà

0

21 - 23 May - A series of performance art workshops, a collaborative project between Nha San Collective and NIPAF - a performance art festival organized by artist Seiji Shimoda ----- 21 - 23/05 - Chuỗi workshop về nghệ thuật biểu diễn, một dự án phối hợp giữa Nhà Sàn Collective và NIPAF - liên hoan nghệ thuật biểu diễn tổ chức bởi nghệ sỹ Seiji Shimoda

0

02 - 30 Jun - An exhibition introducing a new generation of authors and illustrators for children, featuring 25 pictures by young authors and illustrators that use various techniques of drawing and graphics ----- 02 - 30/06 - Triển lãm giới thiệu một thế hệ các tác giả trẻ viết và vẽ tranh minh họa dành cho thiếu nhi và trưng bày 25 bức tranh của tác giả trẻ, sử dụng nhiều kỹ thuật vẽ và đồ họa khác nhau

SOCIAL

16,858FansLike
10,714FollowersFollow