Other

Other

0

List of some highlight events this week ----- Các sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong tuần

0

31 Aug - The last info meeting on Team 6 of the creative education organizaion Knowmads Hanoi ----- 31/08 - Buổi gặp gỡ, chia sẻ thông tin cuối cùng về Nhóm 6 của tổ chức giáo dục sáng tạo Knowmads Hanoi

0

List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0

28 Aug - Presentation and discussion between Sino-Nom researcher Trang Quang Duc and Nguyen Ban Ga - participating artist of "Skylines with flying people 3" project ----- 28/08 - Buổi trình bày và trao đổi giữa nhà nghiên cứu Hán Nôm Trần Quang Đức và Nguyễn Ban Ga - nghệ sĩ tham gia dự án "Những chân trời có người bay 3"

0

28 Aug - HCMC - Launching ceremony of "Asian In/visible Station" - a three-year art project with an aim to enrich and sophisticate the cultural and artistic dialogues between Vietnam and Asia ----- 28/08 - TP HCM - Lễ khai mạc dự án "Trạm Ẩn/Hiện Châu Á" - dự án nghệ thuật kéo dài ba năm với mục đích làm giàu có và sâu sắc thêm các cuộc đối thoại văn hoá và nghệ thuật giữa Việt Nam và châu Á

0

28 Aug - An opportunity for kids to design and "bake" their own jewelries ----- 28/08 - Cơ hội để các bạn nhỏ thiết kế và "nung" những món đồ trang sức của riêng mình

0

04 and 10 Sep - HN & HCMC - A mask festival with an aim to create a meaningful playground for children and cultivate their love for the Vietnamese culture and products ----- 04 và 10/09 - HN & TP HCM - Lễ hội mặt nạ Trung thu được tổ chức với mục đích tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em nhỏ nhân dịp đêm Rằm, hướng các em đến ý thức người Việt yêu văn hóa Việt, sản phẩm Việt

0

List of some highlight events this week ----- Các sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong tuần

0

List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0

17 Sep – 03 Dec - Autumn session of a community programme organized by the United Nations International School of Hanoi, offering courses in a wide range of areas ----- 17/09 - 03/12 - Kỳ học mùa thu của Chương trình Cộng đồng tại Trường quốc tế Hà Nội (UNIS) với các khóa học trong nhiều lĩnh vực khác nhau

SOCIAL

17,894FansLike
11,325FollowersFollow