Other

Other

0

03 Dec - Join to play with curves and shapes and music and awaken your inner creative beast! ----- 03/12 - Tham gia workshop để tha hồ đùa nghịch với những đường nét, hình khối, âm nhạc và đánh thức tiềm năng sáng tạo bên trong bạn!

0

List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0

70% and 12 days to reach the target! Help Grapevine realize our fundraising goal! ----- 70% và 12 ngày để đạt mục tiêu! Hãy giúp Grapevine hoàn thành chương trình gây quỹ!

0

Support Vietnam’s Art Scene: Support Grapevine - DONATE now! Till 07 Dec! ----- Ủng hộ nghệ thuật Việt Nam! Bắt đầu từ Grapevine! Chương trình gây quỹ đến ngày 07/12!

0

List of some highlight events this week ----- Các sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong tuần

0

List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0

23 Nov - A chance to meet and learn from Joshua Jay - one of America’s finest young magicians ----- 23/11 - Cơ hội được gặp gỡ và học hỏi từ Joshua Jay - một trong những ảo thuật gia trẻ tuổi xuất sắc nhất nước Mỹ

0

28 Nov - A chance to explore European languages and participate in exciting lingual activities ----- 28/11 - Cơ hội tìm hiểu các ngôn ngữ Châu Âu và tham gia nhiều hoạt động lễ hội ngôn ngữ thú vị

0

List of some highlight events this week ----- Các sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong tuần

0

28 Nov - A fund raising event with end-of-year celebration and shopping opportunity of international cultures and cuisines ----- 28/11 - Tham gia sự kiện gây quỹ từ thiện cuối năm với cơ hội mua sắm và thưởng thức ẩm thực và văn hóa quốc tế

SOCIAL

14,962FansLike
9,439FollowersFollow