Event Listings

0
01 - 05 Nov - Goethe-Institut to introduce Berlinale shorts and "Three-Quarters" by Maike Mia Höhne at Hanoi International Film Festival (HANIFF) 2016 ----- 01 - 05/11 - Viện Goethe mang tới HANIFF chuỗi phim ngắn Berlinale và "Ba phần tư" của đạo diễn Maike Mia Höhne

0
List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

Opinion

0
KVT's review about recent works by Nguyen Manh Hung at Art Vietnam Gallery ----- Bài bình luận của KVT về một số tác phẩm gần đây của Nguyễn Mạnh Hùng tại Art Vietnam Gallery

Opportunities for Artists

0
07 Dec - Deadline for mid-career individuals with at least 5 years' experience to apply and get the opportunity to embark on a four-month immersive transformational journey at Yale University ----- 07/12 - Hạn cuối cho các cá nhân với 5 năm kinh nghiệm làm việc trở lên đăng ký và giành cơ hội tham dự một hành trình phát triển bản thân kéo dài 4 tháng tại Đại học Yale

0
08 Nov - Deadline for human right filmmakers and festival organizers to apply for a full scholarship to Cinema without Borders Workshop in the Netherlands ----- 08/11 - Hạn chót cho các nhà làm phim và tổ chức festival về đề tài phim nhân quyền nộp hồ sơ giành hỗ trợ toàn phần tham gia Hội thảo Cinema without Borders tại Hà Lan

Latest News

0
01 - 05 Nov - Goethe-Institut to introduce Berlinale shorts and "Three-Quarters" by Maike Mia Höhne at Hanoi International Film Festival (HANIFF) 2016 ----- 01 - 05/11 - Viện Goethe mang tới HANIFF chuỗi phim ngắn Berlinale và "Ba phần tư" của đạo diễn Maike Mia Höhne

0
KVT's review about recent works by Nguyen Manh Hung at Art Vietnam Gallery ----- Bài bình luận của KVT về một số tác phẩm gần đây của Nguyễn Mạnh Hùng tại Art Vietnam Gallery

0
07 Dec - Deadline for mid-career individuals with at least 5 years' experience to apply and get the opportunity to embark on a four-month immersive transformational journey at Yale University ----- 07/12 - Hạn cuối cho các cá nhân với 5 năm kinh nghiệm làm việc trở lên đăng ký và giành cơ hội tham dự một hành trình phát triển bản thân kéo dài 4 tháng tại Đại học Yale

0
List of events happening this weekend ----- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này

0
19 Nov - Join handicraft Bazaar, one of Hanoi’s most interesting cultural events in November ----- 19/11 - Tham gia hội chợ hàng thủ công truyền thống Bazaar, một trong những sự kiện văn hóa thú vị nhất tại Hà Nội trong tháng 11

0
25 Nov - Performance of opera and contemporary ballet "Secret garden" ----- 25/11 - Biểu diễn opera và vở ba lê đương đại "Secret garden"

Social

18,705FansLike
11,647FollowersFollow