Event Listings

0
27 Jul - A thriller film based on a true story about the murders of young women by a serial killer in France ----- 27/07 - Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về hành trình sát hại phụ nữ của một kẻ giết người hàng loạt tại Pháp

0
28 and 29 Jul - A three-act German opera by Carl Maria von Weber ----- 28 và 29/07 - Vở kịch opera gồm ba màn của nhà soạn nhạc người Đức Carl Maria von Weber

Opportunities for Artists

0
15 Jul - Deadline for established and emerging artists to apply to exhibit at an art fair during Miami art week ----- 15/07 - Hạn chót cho nghệ sĩ đăng kí tham dự trưng bày tại một hội chợ nghệ thuật thuộc tuần lễ nghệ thuật Miami

0
Hanoi DocLab wants to form a group that watches, reads, talks and writes about film, art and the moving image ----- Hanoi DocLab dự kiến thành lập nhóm xem, đọc, bàn, viết về phim, nghệ thuật và hình ảnh động

Latest News

0
27 Jul - A thriller film based on a true story about the murders of young women by a serial killer in France ----- 27/07 - Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về hành trình sát hại phụ nữ của một kẻ giết người hàng loạt tại Pháp

0
28 and 29 Jul - A three-act German opera by Carl Maria von Weber ----- 28 và 29/07 - Vở kịch opera gồm ba màn của nhà soạn nhạc người Đức Carl Maria von Weber

2
Hanoi Grapevine's review of the exhibition "Salt of the Jungle" in Hanoi ----- Bài cảm nhận của Hanoi Grapevine về triển lãm "Muối của rừng" tại Hà Nội

0
20 - 22 Jul - Screenings of the two musical films "Moulin Rouge" by Baz Luhrmann and "Chicago" by Rob Marshall ----- 20 - 22/07 - Chiếu hai bộ phim thể loại nhạc kịch "Cối xay gió đỏ" của Baz Luhrmann và "Chicago" của Rob Marshall

0
22 Jul - An unorthodox playground where children are encouraged to play with random objects, not ready-made toys ----- 22/07 - Sự kiện khuyến khích trẻ em chơi với các vật ngẫu nhiên thay vì đồ chơi được sản xuất và thiết kế sẵn

0
List of some highlight events this week --- Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuần

Social

25,076FansLike
15,724FollowersFollow