Event Listings

0
10 May - A collection of 25 poems by Nora Gomringer refuting the cliché of fashion as a mere pretense ----- 10/05 - Tập hợp 25 bài thơ của tác giả Nora Gomringer bác bỏ những lời sáo rỗng về thời trang như một sự giả vờ đơn thuần

0
26 Apr - A film telling an epic romance between two members of different groups in India for political gain in the 16th century ----- 26/04 - Bộ phim xoay quanh thiên tình sử lãng mạn giữa thành viên hai bộ tộc Ấn Độ vì mục đích chính trị vào thế kỉ 16

Opportunities for Artists

0
19 Apr - Deadline for Vietnam-based contemporary musicians to apply for a one-month music residency programme in Hoi An in June ----- 19/04 - Hạn nộp đơn đăng kí tham gia chương trình lưu trú kéo dài 1 tháng tại Hội An vào tháng Sáu dành cho các nghệ sĩ âm nhạc đương đại sinh sống tại Việt Nam

0
03 May - Deadline for Vietnamese artists to apply for art residencies in France ----- 03/05 - Hạn nộp hồ sơ đăng kí tham gia chương trình lưu trú tại Pháp cho các nghệ sĩ Việt Nam

Latest News

0
10 May - A collection of 25 poems by Nora Gomringer refuting the cliché of fashion as a mere pretense ----- 10/05 - Tập hợp 25 bài thơ của tác giả Nora Gomringer bác bỏ những lời sáo rỗng về thời trang như một sự giả vờ đơn thuần

0
26 Apr - A film telling an epic romance between two members of different groups in India for political gain in the 16th century ----- 26/04 - Bộ phim xoay quanh thiên tình sử lãng mạn giữa thành viên hai bộ tộc Ấn Độ vì mục đích chính trị vào thế kỉ 16

0
Indochina Arts Partnership will be closed on June 30 ----- Indochina Arts Partnership ngừng hoạt động từ ngày 30/06

0
A review of the discussion "Dialogue between dance and other arts" at Kinergie Studio ----- Ghi chép tại buổi trò chuyện “Đối thoại giữa múa và các loại hình nghệ thuật khác” tại Kinergie Studio

0
27 Apr - The third concert of the Cathedral Concert Series by MAESTOSO ----- 27/04 - Hòa nhạc số 3 thuộc chuỗi Cathedral Concert Series của MAESTOSO

0
22 - 28 Apr - An interactive exhibition celebrating local makers and designers who are revolutionizing the fashion industry in Vietnam ----- 22 - 28/04 - Triển lãm tương tác tôn vinh những nhà thiết kế, sản xuất đang góp phần thực hiện cuộc cách mạng cho ngành công nghiệp thời trang tại Việt Nam

Social

26,804FansLike
16,325FollowersFollow