fbpx

Event Listings

0
01 - 07 Dec - The second show in the Animal Marathon program of Á space ----- 01 - 07/12 - Chương trình thứ hai trong Chuỗi Chạy Hoang của Á Space

0
04 Dec - An immersive theater experience from XplusX Studio ----- 04/12 - Vở kịch từ XplusX Studio hứa hẹn đưa tới một trải nghiệm kịch nghệ độc đáo mới cho khán giả

Opportunities for Artists

0
27 Nov - 03 Dec 2021From Vietnam Design Week 2021 :Vietnam Design Week is a program to showcase excellent Vietnamese products and designers in...

0
24 Nov - For documentary filmmakers who support the global sustainability goals ----- 24/11 - Nhà làm phim tài liệu tham gia đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu

Latest News

0
01 - 07 Dec - The second show in the Animal Marathon program of Á space ----- 01 - 07/12 - Chương trình thứ hai trong Chuỗi Chạy Hoang của Á Space

0
04 Dec - An immersive theater experience from XplusX Studio ----- 04/12 - Vở kịch từ XplusX Studio hứa hẹn đưa tới một trải nghiệm kịch nghệ độc đáo mới cho khán giả

0
11 Dec - A vivid picture of different and musical styles and colors ----- 11/12 - Một bức tranh sinh động gồm nhiều màu sắc và phong cách âm nhạc khác nhau

0
02 - 08 Dec - The affordable art fair organised by Manzi Art Space and Work Room Four ----- 02 - 08/12 - Hội chợ nghệ thuật giá hợp lý tổ chức bởi Manzi Art Space và Work Room Four

0
27 Nov - 03 Dec 2021From Vietnam Design Week 2021 :Vietnam Design Week is a program to showcase excellent Vietnamese products and designers in...

0
28 Nov - 12 Dec - The final showcase of HS annual contemporary international art exchange project MAP 2021 ----- 28/11 - 12/12 - Trình diễn công việc của 20 nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế nằm trong dự án trao đổi và phát triển nghệ thuật thường niên MAP 2021

Social

32,510FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos