Event Listings

0
30 Nov - A contemporary experimental workshop inspired by the Vietnamese folklore "Tu Thuc meets a fairy" ----- 30/11 - Không gian thể nghiệm đương đại lấy cảm hứng từ vở chèo cổ "Từ Thức gặp tiên"

0
22 - 25 Nov - Screenings of "Thi Mai", "Chungking Express" and "Fallen Angels" ----- 22 - 25/11 - Chiếu 3 bộ phim "Thi Mai", "Trùng Khánh Sâm Lâm" và "Đọa lạc thiên sứ"

Opportunities for Artists

0
31 Nov - Deadline to apply for the job (applicable to Vietnamese and foreign candidates) ----- 31/11 - Hạn chót nộp đơn ứng tuyển (cho ứng viên người Việt và nước ngoài)

0
02 Dec - Deadline to submit entries to a contest that aims to discover the world of the deaf through art ----- 02/12 - Hạn chót nộp tác phẩm dự thi tìm hiểu thế giới của người điếc thông qua nghệ thuật

Latest News

0
30 Nov - A contemporary experimental workshop inspired by the Vietnamese folklore "Tu Thuc meets a fairy" ----- 30/11 - Không gian thể nghiệm đương đại lấy cảm hứng từ vở chèo cổ "Từ Thức gặp tiên"

0
22 - 25 Nov - Screenings of "Thi Mai", "Chungking Express" and "Fallen Angels" ----- 22 - 25/11 - Chiếu 3 bộ phim "Thi Mai", "Trùng Khánh Sâm Lâm" và "Đọa lạc thiên sứ"

0
The Vietnamese online photography magazine Matca is looking for 01 project manager and 03 content coordinators ----- Tạp chí nhiếp ảnh trực tuyến Matca tuyển dụng 01 quản lý dự án và 03 cộng tác viên viết

0
25 Nov - A workshop on practicing emotional intelligence with Dr Francois Bouchard and therapist Marvyvonne Denis ----- 25/11 - Workshop thực hành trí tuệ cảm xúc cùng Tiến sĩ Francois Bouchard và nhà trị liệu Marvyvonne Denis

0
23 Nov - Two contract killing prisoners are temporarily released from jail to carry out political executions ----- 23/11 - Hai kẻ giết người thuê tạm thời được ra tù để thực hiện các vụ hành quyết chính trị

0
List of some highlight events this week --- Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuần

Social

26,064FansLike
16,127FollowersFollow