fbpx
For Kids

For Kids

0

03 Mar - 05 Apr - Draw and compose lyrics for some specific European characters

0

10 - 26 June - Experience the charm of Japanese dolls

0

21 - 29 May - This year festival will take places in multiple cultural spaces in Hanoi

0

19 Mar - Learn more about the beauty of street art and about how we can contribute to a more sustainable living on our planet

0

18 Feb - 31 Mar - Screenings take place online, accessible to audiences in eight countries in Southeast Asia ----- 18/02 - 31/03 - Các buổi chiếu diễn ra trực tuyến dành cho khán giả ở tám quốc gia trong khu vực Đông Nam Á

0

08 & 09 Oct - together discussing different approaches to education for a new era, an inspirational next chapter of Vietnamese education ----- 08 - 09/10 - Cùng nói về sự trọng yếu của giáo dục sáng tạo

0

26 Sep - Drawing workshop under the earnest facilitation of Sến ----- 26/09 - Workshop vẽ tranh với sự đồng hành và hướng dẫn tận tình của nhóm nghệ sĩ Sến

0

08 - 27 Jan - 32 traditional dolls depicting the gracefulness of Japanese ladies in kimono, popular characters in Japanese Noh and Kabuki plays and more ----- 08 - 27/01 - Trưng bày 32 tác phẩm búp bê truyền thống mô tả sự yểu điệu của các thiếu nữ Nhật Bản trong trang phục Kimono, hay đặc tả các nhân vật phổ biến trong kịch Noh và Kabuki của Nhật Bản...

0

29 Nov - This workshop is within the framework of a contemporary dance project combining live music performance IntraStorm ----- 29/11 - Workshop thuộc dự án múa đương đại kết hợp trình diễn âm nhạc trực tiếp Bão Xuyên

0

22/12 - Art tour và Trình diễn nhạc viết riêng cho IIWI

Social

36,842FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow