Website nghệ sỹ

Website nghệ sỹ

Website nghệ sỹ

Chủ yếu từ Hà Nội, phần lớn là người trẻ, hầu hết sử dụng Multiply.

Danh sách chưa đầy đủ, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC và đang được hoàn thiện.

Rất nhiểu website cần được hoàn chỉnh thêm

Arlette Quỳnh Anh Trần

Bill Nguyễn

Dang Anh Tuan

Đào Anh Khánh

Đào Long Vân

Doãn Hoàng Lâm

Do Tuan Anh

Gabby Quynh-Anh Miller

Hà Mạnh Thắng

HanoiLink (Nhóm nghệ sỹ độc lập)

Hoàng Duy Vàng

Hoàng Dương Cầm

Kim Ngọc

Lê Huy Hoàng

Lê Quảng Hà

Lê Thiết Cương

Nhà Sàn Đức

Ngô Xuân Phú

Nguyễn Anh Tuấn (Tuan Mami)

Nguyễn Đức Đàn

Nguyễn Đức Lợi

Nguyễn Đức Tú

Nguyễn Hồng Hải

Nguyễn Huy An

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Minh Thanh

Nguyễn Ngọc Lâm

Nguyễn Phương Linh

Nguyễn Quang Huy

Nguyen Quang Vinh

Nguyễn Thế Hùng

Nguyễn Thế Sơn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Trinh Thi

Nguyễn Tuấn

Nguyễn Văn Hè

Nguyễn Xuân Hoàng

Nguyễn Xuân Long

Phạm Đức Tùng

Phạm Huy Thông

Phạm Ngọc Dương

Pham Quang Tran Minh

Phạm Văn Trường

Phan Thảo Nguyên

Phi Phi

Phương Vũ Mạnh

Sneaky Week Project

Tiết Hồ

Trần Dân

Tran Khoc Khanh

Trần Nam

Trí Minh

Trịnh Minh Tiến

Trương Tân

Trương Thiện Từ Huế, thành viên của HanoiLink

Trương Tiến Trà

Tuan mami

Vũ Đức Toàn

Vũ Hồng Nguyên

Vũ Hồng Ninh

Vũ Huyền Thương

Vũ Kim Thư

Vũ Nhật Tân

Vu Nhat Tan Group

Zen’ei Gang of Five

Nghệ sỹ nước ngoài

– Đang sống tại Việt Nam:

Jamie Maxtone-Graham

Lolo Zazar

Maritta Nurmi

Paul Zetter

Réhahn

Simon Redington

Vincent Baumont

– Từng sống tại Việt Nam:

Bradford Edwards

Cristina Nualart

Jim Goodall

Larry D’Attilio

Martin Broomfield

Michelle Stewart

Noella Roos

Raphael Olivier

Sandy Infield

Simon Rolph

Veronika Radulovic

– Nghệ sỹ giao lưu:

Fernando Aceves Humanaexhibition at Bookworm

Jim Elniskiexhibition at Nha San

Kristine McCarrollexhibition at Art Vietnam

Geoff Levitus

Matthias Bolz

Matthias Bolz

Tổ chức nghệ thuật

Action for the City

Blue Dragon Children’s Foundation

DOCLAB

Life Art

Trang web hay

HCMCFM (Saigon Electronic Music Podcast)

Cảm ơn đặc biệt dành cho Đỗ Tường Linh vì đã cung cấp thông tin cho phần này