fbpx
Lựa chọn của Grapevine

Lựa chọn của Grapevine

0

18 - 30/05 - Giới thiệu hơn 20 tác phẩm đa dạng hình thức biểu đạt từ 9 nghệ sĩ

0

2023 - Triển lãm mang đến trọn vẹn 53 tác phẩm từ 16 nghệ sĩ, được lựa chọn bởi Hội đồng cố vấn nghệ thuật Grapevine.

0

2023 - Triển lãm mang đến trọn vẹn 53 tác phẩm từ 16 nghệ sĩ, được lựa chọn bởi Hội đồng cố vấn nghệ thuật Grapevine.

0

2023 - Triển lãm mang đến trọn vẹn 53 tác phẩm từ 16 nghệ sĩ, được lựa chọn bởi Hội đồng cố vấn nghệ thuật Grapevine.

0

2023 - Triển lãm mang đến trọn vẹn 53 tác phẩm từ 16 nghệ sĩ, được lựa chọn bởi Hội đồng cố vấn nghệ thuật Grapevine.

0

2023 - Triển lãm mang đến trọn vẹn 53 tác phẩm từ 16 nghệ sĩ, được lựa chọn bởi Hội đồng cố vấn nghệ thuật Grapevine.

0

2023 - Triển lãm mang đến trọn vẹn 53 tác phẩm từ 16 nghệ sĩ, được lựa chọn bởi Hội đồng cố vấn nghệ thuật Grapevine.

0

2023 - Triển lãm mang đến trọn vẹn 53 tác phẩm từ 16 nghệ sĩ, được lựa chọn bởi Hội đồng cố vấn nghệ thuật Grapevine.

0

23/06 - 09/07 - Triển lãm tuyển chọn tác phẩm và nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực: Hội họa, Điêu khắc và Sắp đặt với sự cố vấn từ Hội đồng nghệ thuật.

0

"The Grapevine Selection" is pleased to introduce Vuong Van Thao, one of the eight renowned names to exhibit at the upcoming art exhibition ----- "Lựa chọn của Grapevine" rất vui mừng được giới thiệu nghệ sỹ Vương Văn Thạo, một trong tám cái tên sẽ tham gia triển lãm trong phần 1 của series sắp tới

Mạng xã hội

37,527FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow