Workshop

Workshop

0

01 Aug - A walk to introduce a part of the city

0

01 Aug - Lotus tea party with FVH ------ 01/08 - Tiệc trà sen cùng với FVH

0

21 - 23 Aug - Art and Culture Exhibition with workshop/talkshow series ----- 21 - 23/08 - Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật cùng chuỗi hoạt động workshop/talkshow

0

26 July - A half-day tour to Vạn Phúc Silk Village

0

26 July - A workshop on creating patterns and dyeing silk scarves using plants with a recognized brocade weaving artisan Sam Thi Tinh ----- 26/07 - Workshop về tạo hoa văn và nhuộm khăn lụa từ thực vật với Nghệ nhân dệt vải thổ cẩm Sầm Thị Tình

0

25/07 - Herbal Dyeing workshop with Duong Thi Thanh

0

19 July - Presentation, discussion and practice New Media Arts ----- 19/07 - Thuyết trình, thảo luận và thực hành về Nghệ thuật Phương tiện Mới

0

25 July - How to apply Risograph technique into an artwork ----- 25/07 - Ứng dụng kỹ thuật in Risograph vào tác phẩm của bản thân

0

04 July - An architecture workshop for kids from ages 7 to 12 ----- 04/07 - Workshop kiến trúc dành cho trẻ từ 7 đến 12 tuổi

0

04 - 09 July - Contemporary Art Week initiated and organized by artists in Hue ----- 04 -09/07 - Tuần lễ Nghệ thuật Đương đại do nghệ sĩ tự khởi xướng và tổ chức tại Huế

Social

30,171FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow