Opinion

Opinion

0

A review of the experimental music concert "Undecided Borders" in Hanoi ----- Bài cảm nhận đêm nhạc thể nghiệm "Biên giới mờ" diễn ra tại Hà Nội

0

A review of the second night òf Hanoi Dance Fest 2019 ----- Bài cảm nhận đêm diễn thứ hai của Liên hoan Múa Hà Nội 2019

0

A review of the first night of Hanoi Dance Fest 2019 ----- Bài cảm nhận đêm diễn thứ nhất của Liên hoan Múa Hà Nội 2019

0

A review of the 5th edition of the annual exhibition Art in the Forest in Dai Lai ----- Bài cảm nhận triển lãm thường niên Art in the Forest lần thứ 5 tại Đại Lải

Hoa Dinh

0

A review of the exhibition "Plastic Planet" in Hanoi ----- Bài cảm nhận về triển lãm “Hành tinh nhựa” tại Hà Nội

0

A review of Bao Vuong's solo exhibition "Another Crossing" in Hanoi ----- Bài cảm nhận về triển lãm "Xuyên" của nghệ sĩ Bảo Vương tại Hà Nội

0

A review of Oanh Phi Phi's "Interface" exhibition in HCMC ----- Bài cảm nhận về triển lãm "Giao diện" của nghệ sĩ Oanh Phi Phi tại TP HCM

0

A review of Vo Thuy Tien's solo exhibition "My marriage" in HCMC ----- Bài cảm nhận về triển lãm cá nhân "Cuộc hôn nhân này" của Võ Thủy Tiên tại TP HCM

0

A review of "Chật (Closed Space) 2:1:2", a contemporary dance performance by artists from Kinergie Studio ----- Bài cảm nhận về vở múa đương đại "Chật 2:1:2" của các nghệ sĩ từ Kinergie Studio

0

A review of the dance performance "The forgotten door" choreographed by Sébastien Lý at L'Espace Hanoi ----- Bài cảm nhận về vở múa "Ngưỡng cửa lãng quên" do nghệ sĩ Sébastien Lý biên đạo được biểu diễn tại L'Espace Hà Nội

Social

27,981FansLike
16,350FollowersFollow