fbpx
Opinion

Opinion

Avatar

0

Bài viết cho triển lãm “Những ký ức thầm lặng” của Phạm Long

Avatar

0

2020 - A summer residency at Tadioto Bar is an important Vietnam jazz milestone

Avatar

0

2020 - A not about digitizing Art and Culture written by Dr. Emma Duester for Hanoi Grapevine ----- 2020 - Một bài viết bởi Tiến sĩ Emma Duester cho Hanoi Grapevine về số hóa nghệ thuật

Avatar

0

2020 - A visual statement of practical interventions aiming towards preserving traditions ----- 2020 - Một tuyên ngôn mang tính hình ảnh cho những can thiệp thực tế nhằm bảo tồn truyền thống

Avatar

0

2020 - Bàn về chủ đề “Vai trò của chất liệu trong nghệ thuật đương đại”

Avatar

0

19/05 - 24/05 - Triển lãm hơn ba mươi bức tranh chủ yếu bằng chất liệu sơn acrylic

Avatar

0

A review of the ongoing exhibition “The Foliage 3” in Hanoi ----- Bài cảm nhận về triển lãm “Tỏa 3" đang diễn ra tại Hà Nội

Avatar

0

A review of the ongoing exhibition "Singing to the choir?" by Phan Anh, Tran Minh Duc and Ngoc Nau in HCMC ----- Bài cảm nhận về triển lãm “Xướng ca cho ai?” của Phan Anh, Trần Minh Đức và Ngọc Nâu đang diễn ra tại TP HCM

Avatar

0

A review of Dang Thuy Anh's solo exhibition "Silent Intimacy" in HCMC ----- Bài cảm nhận triển lãm cá nhân "Lặng yên san sát" của Đặng Thùy Anh tại TP HCM

Avatar

0

A review of Nguyen Huy An solo exhibition "âm sáng" in HCMC ----- Bài cảm nhận về triển lãm "âm sáng" của nghệ sĩ Nguyễn Huy An tại TP HCM

Social

37,481FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Vietnamese Artists Abroad