Opinion

Opinion

0

Hanoi Grapevine gathers images posted by artists' to their social media accounts during the past week regarding the two debatable sets of draft laws ----- Hanoi Grapevine tập hợp một số hình ảnh được đăng trên trang cá nhân của các họa sỹ khi hai dự thảo luật trở thành điểm nóng dư luận trong tuần qua

0

Hanoi Grapevine interviews curator Pham An Hai about the exhibition "Foliage II" in Hanoi ----- Hanoi Grapevine phỏng vấn giám tuyển Phạm An Hải về triển lãm "Tỏa II" tại Hà Nội

1

Hanoi Grapevine interviews curator Mizuki Endo about the exhibition "Foliage II" and contemporary art trends ----- Hanoi Grapevine phỏng vấn giám tuyển Mizuki Endo về triển lãm "Tỏa II" và xu hướng nghệ thuật đương đại

0

Two Vietnamese artists Le Huy Tiep and Vu Dinh Tuan share their thoughts on artist Luu Tuyen's exhibition "Perfect Reality" ----- Hai họa sĩ Lê Huy Tiếp và Vũ Đình Tuấn chia sẻ những suy nghĩ của mình về triển lãm "Hiện thực hoàn hảo" của nghệ sĩ Lưu Tuyền

0

Hanoi Grapevine's review of the album "Dissent" by singer/song writer Mai Khoi - a turning point in Khoi's career since she nominated herself for the National Assembly in 2016 ----- Hanoi Grapevine bình luận về album "Bất đồng" - bước ngoặt âm nhạc của ca sỹ, nhạc sỹ Mai Khôi kể từ khi tham gia tự ứng cử Đại biểu quốc hội năm 2016

Ilza Burchett

0

A review by Ilza Burchett of the exhibition "Calculus Exercise #6/5" ----- Bài cảm nhận của nghệ sĩ Ilza Burchett về triển lãm "Canh Sáu"

0

An interview with painter Luu Tuyen about his exhibition "Perfect Reality" ----- Bài phỏng vấn họa sỹ Lưu Tuyền về triển lãm "Hiện thực hoàn hảo" của anh

0

An interview with artist Alexandre Dang about his exhibition "Light and Life", conducted by Ut Quyen ----- Bài phỏng vấn nghệ sĩ Alexandre Dang về triển lãm "Áng sáng và cuộc sống" do Út Quyên thực hiện

Ilza Burchett

0

Ilza's review of two exhibitions that run parallel in Hanoi, by artists that are a generation apart ----- Bài cảm nhận của nghệ sỹ Ilza Burchett về hai triển lãm của hai thế hệ nghệ sỹ khác nhau, được tổ chức cùng thời điểm tại Hà Nội

0

Cristina Nualart looks at the contribution of some Vietnamese artists to the LGBT community in their home country ----- Bài viết của Cristina Nualart về những đóng góp của một số nghệ sỹ Việt cho cộng đồng LGBT Việt Nam

Social

24,943FansLike
15,860FollowersFollow