Opinion

Opinion

Avatar

0

2020 - A summer residency at Tadioto Bar is an important Vietnam jazz milestone

Avatar

0

2020 - A not about digitizing Art and Culture written by Dr. Emma Duester for Hanoi Grapevine ----- 2020 - Một bài viết bởi Tiến sĩ Emma Duester cho Hanoi Grapevine về số hóa nghệ thuật

Avatar

0

2020 - A visual statement of practical interventions aiming towards preserving traditions ----- 2020 - Một tuyên ngôn mang tính hình ảnh cho những can thiệp thực tế nhằm bảo tồn truyền thống

Avatar

0

2020 - Bàn về chủ đề “Vai trò của chất liệu trong nghệ thuật đương đại”

Avatar

0

19/05 - 24/05 - Triển lãm hơn ba mươi bức tranh chủ yếu bằng chất liệu sơn acrylic

Avatar

0

A review of the ongoing exhibition “The Foliage 3” in Hanoi ----- Bài cảm nhận về triển lãm “Tỏa 3" đang diễn ra tại Hà Nội

Avatar

0

A review of the ongoing exhibition "Singing to the choir?" by Phan Anh, Tran Minh Duc and Ngoc Nau in HCMC ----- Bài cảm nhận về triển lãm “Xướng ca cho ai?” của Phan Anh, Trần Minh Đức và Ngọc Nâu đang diễn ra tại TP HCM

Avatar

0

A review of Dang Thuy Anh's solo exhibition "Silent Intimacy" in HCMC ----- Bài cảm nhận triển lãm cá nhân "Lặng yên san sát" của Đặng Thùy Anh tại TP HCM

Avatar

0

A review of Nguyen Huy An solo exhibition "âm sáng" in HCMC ----- Bài cảm nhận về triển lãm "âm sáng" của nghệ sĩ Nguyễn Huy An tại TP HCM

Hoa Dinh

0

Words and images by Nguyễn Đức Tùng for Hanoi Grapevine and VCCA Please credit Hanoi Grapevine when you share the article Do not copy without permission Delicate...

Social

30,615FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow