Opinion

Opinion

Avatar

0

2020 - A visual statement of practical interventions aiming towards preserving traditions ----- 2020 - Một tuyên ngôn mang tính hình ảnh cho những can thiệp thực tế nhằm bảo tồn truyền thống

Avatar

0

2020 - Bàn về chủ đề “Vai trò của chất liệu trong nghệ thuật đương đại”

Avatar

0

19/05 - 24/05 - Triển lãm hơn ba mươi bức tranh chủ yếu bằng chất liệu sơn acrylic

Avatar

0

A review of the ongoing exhibition “The Foliage 3” in Hanoi ----- Bài cảm nhận về triển lãm “Tỏa 3" đang diễn ra tại Hà Nội

Avatar

0

A review of the ongoing exhibition "Singing to the choir?" by Phan Anh, Tran Minh Duc and Ngoc Nau in HCMC ----- Bài cảm nhận về triển lãm “Xướng ca cho ai?” của Phan Anh, Trần Minh Đức và Ngọc Nâu đang diễn ra tại TP HCM

Avatar

0

A review of Dang Thuy Anh's solo exhibition "Silent Intimacy" in HCMC ----- Bài cảm nhận triển lãm cá nhân "Lặng yên san sát" của Đặng Thùy Anh tại TP HCM

Avatar

0

A review of Nguyen Huy An solo exhibition "âm sáng" in HCMC ----- Bài cảm nhận về triển lãm "âm sáng" của nghệ sĩ Nguyễn Huy An tại TP HCM

Hoa Dinh

0

Words and images by Nguyễn Đức Tùng for Hanoi Grapevine and VCCA Please credit Hanoi Grapevine when you share the article Do not copy without permission Delicate...

Hoa Dinh

0

Words and images by Nguyễn Đức Tùng for Hanoi Grapevine Kindly credit Hanoi Grapevine when you share this article Please do not copy or re-post without...

Avatar

0

A review of the two solo exhibitions by artists Dao Xuan Tung and Bui Quoc Khanh at VCCA in Hanoi ----- Bài cảm nhận về hai triển lãm cá nhân của các nghệ sĩ Đoàn Xuân Tùng và Bùi Quốc Khánh tại Hà Nội

Social

30,174FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow