fbpx
Giới thiệu

Giới thiệu

0

02 Apr - A pioneering event honoring contemporary art in Vietnam ----- 02/04 - Vinh danh tiên phong cho hoạt động nghệ thuật đương đại tại Việt Nam

0

2021 - We are currently looking for sponsors for the Hanoi Grapevine’s Finest 2020 honoring ceremony ----- 2021 - Chúng tôi đang tìm kiếm sự tài trợ ủng hộ cho sự kiện vinh danh Hanoi Grapevine’s Finest 2020

0

2021 - Nominees List of Hanoi Grapevine’s Finest 2020 ----- 2021 - Danh sách các đề cử của Hanoi Grapevine’s Finest 2020

0

2021 - All the honoring categories and voting method of Hanoi Grapevine’s Finest 2020 ----- 2021 - Các hạng mục và cách thức bình chọn cho Hanoi Grapevine’s Finest 2020

0

2021 - An annual honoring event in recognition of outstanding contributions by individuals and organizations in the field of arts and culture ----- 2021 - Sự kiện vinh danh thường niên nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

0

All art organizations, artists, and art events/ event series are listed in the list of HANOI GRAPEVINE'S FINEST 2019 proposed by Hanoi Grapevine, evaluated...

0

All art organizations, artists, and art events/ event series are listed in the list of HANOI GRAPEVINE'S FINEST 2019 proposed by Hanoi Grapevine, evaluated...

0

2020 - The results of voting for Hanoi Grapevine's Finest 2019

0

Hanoi Grapevine’s Finest aims to become an annual honoring event, organized and selected by Hanoi Grapevine and PAN - the pro-active audience network. The...

0

2020 - Honoring categories and voting methods for Hanoi Grapevine's Finest ----- 2020 - Các hạng mục và phương thức bình chọn cho Hanoi Grapevine's Finest

Social

32,262FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow