Traditional

Traditional

0

27 and 28 May - Celebration of Children's Day featuring water puppet performances and exciting folk games ----- 27 và 28/05 - Cơ hội cho các bé thưởng thức các tiết mục trình diễn rối nước hấp dẫn và tham gia các trò chơi dân gian thú vị

0

Cultural activities in Hanoi in May 2017 with Friends of Vietnam Heritage ----- Các hoạt động văn hóa tại Hà Nội trong tháng 05/2017 của Những người bạn của Di sản Việt Nam

0

29 Apr - 02 May - A celebration of culture, tradition and arts of the Dao Quần Trắng ethnic minority in Yên Bái Province ----- 29/04 - 02/05 - Liên hoan kỷ niệm văn hoá, truyền thống và nghệ thuật của người Dao Quần Trắng tại Yên Bái

0

15 Apr - 01 May - Talk and photo exhibition about the Ai Lao singing & dancing art that accompanies the Thanh Giong legend ----- 15/04 - 01/05 - Trò chuyện và triển lãm ảnh về loại hình nghệ thuật truyền thống hát múa Ải Lao gắn liền với huyền thoại Thánh Gióng

0

Cultural activities in Hanoi in April 2017 with Friends of Vietnam Heritage ----- Các hoạt động văn hóa tại Hà Nội trong tháng 04/2017 của Những người bạn của Di sản Việt Nam

0

19 Mar - Join this traditional Indian festival of fun and play, music and dance, and lots of bright colors! ----- 19/03 - Tham dự lễ hội truyền thống của Ấn Độ đầy sắc màu, âm nhạc và niềm vui!

0

25 Feb - Launching event of the book "The Origin and Development of Dong Son Bronze Drums" and discussion with author Ta Duc ----- 25/02 - Buổi ra mắt cuốn sách "Nguồn gốc và sự phát triển của trống đồng Đông Sơn" và thảo luận cùng tác giả Tạ Đức

0

27 Feb - 05 May - Hue - Exhibition of antiquities reflecting the close trade relation between Japan and Vietnam in the 17th and 18th centuries ------ 27/02 - 05/05 - Huế - Triển lãm giới thiệu những cổ vật phản ánh mối quan hệ thương mại mật thiết giữa Nhật Bản với Việt Nam trong các thế kỷ 17 và 18

0

04 - 10 Feb - Photo exhibition about the ancient craft village Cự Đà in Thanh Oai District, Hanoi ----- 04 - 10/02 - Triển lãm ảnh về làng nghề cổ Cự Đà tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

0

21 Feb - Launch event and round-table discussion on the book "L'Art de l'Annam" by French author Henri Gourdon with the participation of speaker-translator Truong Quoc Toan ----- 21/02 - Buổi tọa đàm ra mắt sách "Nghệ thuật xứ An Nam" của tác giả người Pháp Henri Gourdon với sự tham gia của diễn giả – dịch giả Trương Quốc Toàn

Social

21,587FansLike
12,788FollowersFollow