fbpx
Art

Art

0

2021 - A research and sound installation project ----- 2021 - Một dự án nghiên cứu và sắp đặt âm thanh

0

13 Oct - 11 Nov - To collect as many thoughts and feelings from our community as possible, and display these together alongside each other ----- 13/10 - 05/11 - Một mong muốn thu thập nhiều nhất có thể những suy nghĩ và cảm xúc từ cộng đồng của chúng ta, và trưng bày chúng cạnh nhau

0

30 Aug - Tune in and celebrate with us the official online launch of VFCD 2021 ----- 30/08 - Cùng VFCD mừng ngày ra mắt chính thức chương trình Liên hoan

0

08 & 09 Oct - together discussing different approaches to education for a new era, an inspirational next chapter of Vietnamese education ----- 08 - 09/10 - Cùng nói về sự trọng yếu của giáo dục sáng tạo

0

19 Oct - Register for online film event ----- 19/10 - Đăng ký tham dự sự kiện điện ảnh trực tuyến

0

08 Oct - Multi-media performance ----- 08/10 - Biểu diễn đa phương tiện

0

26 Sep - Drawing workshop under the earnest facilitation of Sến ----- 26/09 - Workshop vẽ tranh với sự đồng hành và hướng dẫn tận tình của nhóm nghệ sĩ Sến

0

06 Sep - The first week of a residency that inspires creativity ----- 06 - 19/09 - Tuần đầu tiên của kì lưu trú truyền cảm hứng sáng tạo

0

10 - 16 Sep - Generate discussions with youth regarding the natural environment as a topic in contemporary arts ----- 10 - 16/09 - Khơi gợi đối thoại với người trẻ về nguồn cảm hứng/ chủ đề môi sinh trong các tác phẩm và thực hành nghệ thuật đương đại

0

04 Sep - An exciting and instructive community art activity ----- 04/09 - Hoạt động nghệ thuật cộng đồng thú vị và bổ ích

Social

32,346FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos