Art

Art

0

26 Aug - 11 Sep - An installation by Yen Nang, Pham Thi Hong Sam, Ha Huy Muoi, Le Duc Hung and Nguyen Manh Hung ----- 26/08 - 11/09 - Triển lãm sắp đặt của Yến Năng, Phạm Thị Hồng Sâm, Hà Huy Mười, Lê Đức Hùng và Nguyễn Mạnh Hùng

0

21 Aug - 14 Sep - A showcase of installations made from 1300 paper butterflies created by children and young people around the world ----- 21/08 - 14/09 - Triển lãm được tạo nên từ gần 1300 cánh bướm giấy của trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới

0

25 - 31 Aug - A group exhibition by three artists Vu Tuan Viet, Nguyen Dinh Van and Nguyen Thanh Thanh ----- 25 - 31/08 - Triển lãm nhóm của 3 nghệ sĩ Vũ Tuấn Việt, Nguyễn Đình Văn và Nguyễn Thanh Thanh

0

16 Aug - 15 Sep - A series of small-sized oil paintings and a site specific installation by visual artist Quach Bac ----- 16/08 - 15/09 - Trưng bày loạt tranh sơn dầu khổ nhỏ trên toan và tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ Quách Bắc

0

11 - 16 Aug - A group exhibition by six Vietnamese artists on the development of their artistic self ----- 11 - 16/08 - Triển lãm nhóm của 6 họa sĩ Việt về hành trình phát triển cái tôi nghệ thuật

0

26 Aug - 02 Sep - A showcase of 7 calligraphy works by researcher Ngau Thu illustrating Heinrich Heine's poems ----- 26/08 - 02/09 - Triển lãm 7 bức thư pháp thơ của Heinrich Heine do nhà nghiên cứu Ngẫu Thư thực hiện

0

10 - 25 Aug - A showcase of 40 artworks by a group of 5 artists, telling stories that are closed to their hearts about the streets of Hanoi ----- 10 - 25/08 - Trưng bày 40 tác phẩm của nhóm 5 tác giả, kể những câu chuyện mang sắc thái cá nhân xung quanh đời sống ở phố Hà Nội

0

08 Aug - 07 Sep - A group showcase of fourteen artists applying various media to self-portraiture ----- 08/08 - 07/09 - Triển lãm nhóm của 14 nghệ sĩ sáng tác với nhiều phương tiện khác nhau cho chủ đề Tự hoạ

0

09 Aug - 28 Oct - Two exhibitions "Necessary Fictions" by Tammy Nguyen & Ha Ninh Pham and "Broken Relationships" by Nguyen Ngoc Thach ----- 09/08 - 28/10 - Hai triển lãm "Hư cấu Không thể thiếu" của Tammy Nguyễn & Hà Ninh Phạm và "Những mối quan hệ tan vỡ" của Nguyễn Ngọc Thạch

0

28 Jul - An exhibition on the production of coffee and rice, inspired by agrarian cultivation in Vietnam from the last century ----- 28/07 - Triển lãm về quá trình sản xuất cà phê và gạo, lấy cảm hứng từ canh tác nông nghiệp Việt Nam ở thế kỷ trước

Social

28,244FansLike
16,386FollowersFollow