Art

Art

0

12 - 29 Dec - An exhibition by La Ba Quan and Nguyen Thanh in Hanoi ----- 12 - 29/12 - Triển lãm của Lã Bá Quân và Nguyễn Thành tại Hà Nội

0

10 Jan - 29 Feb - An exhibition by Le Giang about Vietnam's French colonial period ----- 10/01 - 29/02 - Triển lãm của Lê Giang về Việt Nam thời kỳ thuộc địa

0

03 - 14 Dec - A showcase of monotone paintings created by 12 Vietnamese and South Korean artists ----- 03 - 14/12 - Triển lãm tranh đơn sắc do 12 họa sỹ Việt - Hàn sáng tác

0

27 Nov 2019 - 27 Jan 2020 - A group exhibition by 15 artists specializing in multiple artistic disciplines ----- 27/11/2019 - 27/01/2020 - Triển lãm nhóm của 15 nghệ sỹ với các cách thức thực hành nghệ thuật khác nhau

0

30 Nov - 01 Dec - A duo project by Vo Thuy Tien and Tra Nguyen combining their practice⁠s on visual arts and performing arts ----- 30/11 - 01/12 - Dự án kép của nghệ sĩ Võ Thủy Tiên và Trà Nguyễn mang tính thể nghiệm về nghệ thuật thị giác và sân khấu

0

28 Nov - 03 Dec - The 12th edition of the art fair Art For You will take place at the brand new Manzi exhibition space ----- 28/11 - 03/12 - Hội chợ nghệ thuật Art For You lần thứ 12 sẽ diễn ra tại không gian triển lãm mới của Manzi

0

19 - 30 Nov - A showcase of 25 paintings created by artist Dao Hai Phong in the past 10 years ----- 19 - 30/11 - Trưng bày 25 bức tranh do họa sĩ Đào Hải Phong sáng tác trong 10 năm trở lại đây

0

23 Nov - 08 Dec - The final exhibition of our annual contemporary international art exchange project called ‘Month of Art Practice - MAP 2019’ ----- 23/11 - 08/12 - Triển lãm các tác phẩm nằm trong Tháng Thực hành Nghệ thuật phiên bản 2019 (MAP 2019)

0

19 Nov - 07 Dec - Paintings exhibition of French artist living in Hue ----- 19/11 - 07/12/2019 - Triển lãm tranh của nghệ sỹ Pháp sống tại Huế

0

14 Nov 2019 - 04 Jan 2020 - Truong Tan's first solo exhibition in 10 years ----- 14/11/2019 - 04/01/2020 - Triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Trương Tân trong suốt mười năm

Social

29,286FansLike
16,507FollowersFollow