Art

Art

0

18 - 22 Dec - A group exhibition by 6 Vietnamese artists Luu Vu Long, Dinh Quang Hai, Le Chi Hieu, Vu Trung, Nguyen Thuy Duong, and Mai Dai Luu ----- 18 - 22/12 - Triển lãm nhóm của 6 hoạ sĩ Lưu Vũ Long, Đinh Quang Hải, Lê Chí Hiếu, Vũ Đức Trung, Nguyễn Thuỳ Dương và Mai Đại Lưu

0

15 Dec 2018 - 15 Jan 2019 - A showcase of oil portrait paintings by French artist Léopold Franckowiak ----- 15/12/2018 - 15/01/2019 - Trưng bày các tác phẩm chân dung vẽ bằng sơn dầu của nghệ sĩ người Pháp Léopold Franckowiak

0

12 - 22 Dec - A showcase of 43 paintings on the traditional dó paper by 13 Vietnamese artists ----- 12 - 22/12 - Triển lãm 43 tác phẩm tranh vẽ trên giấy dó của 13 nghệ sĩ Việt

0

12 - 16 Dec - A solo exhibition by artist Vu Trung ----- 12 - 16/12 - Triển lãm cá nhân của họa sĩ Vũ Trung

0

14 - 19 Dec - A showcase of 32 lacquer paintings by artist Tran Quoc Long ----- 14 - 19/12 - Triển lãm 32 tác phẩm sơn mài của nghệ sĩ Trần Quốc Long

2

14 Dec 2018 - 10 Feb 2019 - Exhibitions by conceptual artist Thu Van Tran and painter Ha Manh Thang at VCCA ----- 14/12/2018 - 10/02/2019 - Triển lãm của nghệ sĩ ý niệm Thu Vân Trần và họa sĩ Hà Mạnh Thắng tại VCCA

0

10 - 16 Dec - A showcase of 40 paintings about Vietnam's Central Highlands and Northwest region by Vietnamese artists ----- 10 - 16/12 - Trưng bày hơn 40 tác phẩm sơn dầu, sơn mài, acrylic, tranh giấy, mực, tranh in về Tây Nguyên và Tây Bắc

0

14 Dec 2018 - 08 Jan 2019 - A showcase of Truong The Linh's contemporary figurative paintings with a focus on the medium of paint ----- 14/12/2018 - 08/01/2019 - Trưng bày các tác phẩm tranh đương đại mang tính biểu trưng của Trương Thế Linh với chất liệu sơn là phương tiện truyền đạt chính

0

07 Dec 2018 - 07 Jan 2019 - A showcase of photographs developed out of a long-term workshop experience at Hanoi DocLab in 2017 ----- 07/12/2018 - 07/01/2019 - Triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh được thực hiện trong khoá học dài hạn tại Hanoi Doclab năm 2017

0

06 Dec 2018 - 30 Jan 2019 - A solo exhibition by artist Nguyen Quang Huy inspired by the northern highlands of Vietnam ----- 06/12/2018 - 30/01/2019 - Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Nguyễn Quang Huy lấy cảm hứng từ vùng núi Tây Bắc Việt Nam

Social

26,219FansLike
16,136FollowersFollow