Art

Art

0

14 Oct - A tour around Bui Quoc Khanh's first solo exhibition, guided by the artist himself ----- 14/10 - Buổi tham quan triển lãm "Một vòng đi" do họa sỹ trẻ Bùi Quốc Khánh dẫn dắt và giới thiệu

0

13 Oct - A discussion with artists Dang Thuy Anh (Vietnam), Ryusuke Ito (Japan), and Liem-Tong (Switzerland) ----- 13/10 - Buổi thảo luận cùng các nghệ sĩ Đặng Thùy Anh (Việt Nam), Ryusuke Ito (Nhật), và Liem-Tong (Thụy Sỹ)

0

11 Oct - 04 Nov - A showcase of 50 big-sized paintings on environmental issues by artist Nguyen Thanh ----- 11/10 - 04/11 - Triển lãm 50 bức tranh khổ lớn chủ đề môi trường của hoạ sĩ Nguyễn Thành

0

Today - Opening of an interactive art in public project hosted by Manzi Art Space ----- Hôm nay - Ra mắt dự án nghệ thuật tương tác cho cộng đồng do Manzi tổ chức

0

09 - 15 Oct - A showcase of 15 oil paintings reflecting issues in society by artist Bui Quoc Khanh ----- 09 - 15/10 - Trưng bày 15 tác phẩm sơn dầu mang nội dung phản biện xã hội của nghệ sĩ Bùi Quốc Khánh

0

06 - 13 Oct - An exhibition from the "Wintercearig" project aiming to raise awareness on mental health in Vietnam ----- 06 - 13/10 - Triển lãm thuộc dự án phi lợi nhuận "Wintercearig" nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm lý tại Việt Nam

0

06 Oct - Launching event of the 2018 version of the annual project "Month of Arts Practice" hosted by Heritage Space ----- 06/10 - Buổi ra mắt phiên bản 2018 của dự án thường niên "Tháng thực hành nghệ thuật" do Heritage Space tổ chức

0

07 Oct - Opening of an interactive art in public project hosted by Manzi Art Space ----- 07/10 - Ra mắt dự án nghệ thuật tương tác cho cộng đồng do Manzi tổ chức

0

01 - 07 Oct - A painting and pottery exhibition by three young Vietnamese artists Trinh Vu Hieu, Chu Viet Cuong and Le Van Hoan ----- 01 - 07/10 - Triển lãm tranh và gốm của ba nghệ sĩ trẻ Trịnh Vũ Hiếu, Chu Việt Cường và Lê Văn Hoàn

0

10 - 20 Oct - A showcase of 36 paintings about Hanoi's villages and streets by painter Vu Dinh Luong ----- 10 - 20/10 - Triển lãm 36 tác phẩm chủ đề làng và phố Hà Nội của họa sĩ Vũ Đình Lương

Social

25,814FansLike
16,251FollowersFollow