Art

Art

0

27 Jun - 17 Jul - A group exhibition by 7 Vietnamese artists demonstrating different aesthetic senses of clouds ----- 27/06 - 17/07 - Triển lãm nhóm của 7 họa sĩ Việt thể hiện những cảm quan thẩm mỹ khác nhau về mây

0

22 Jun - 31 Jul - A showcase of 15 artworks by 8 Vietnamese artists about the beauty and historical values of Vietnam's lacquer art ----- 22/06 - 31/07 - Trưng bày 15 tác phẩm của 8 nghệ sĩ Việt về vẻ đẹp và giá trị lịch sử của nghệ thuật sơn mài Việt Nam

0

15 Jul - 31 Aug - An exhibition aiming to bring about a new perspective on production and consumption methods ----- 15/07 - 31/08 - Triển lãm nhằm mục đích mang lại một cách nhìn mới về các phương thức sản xuất và tiêu dùng

0

21 Jun - 18 Aug - A showcase of six giant artworks made from used plastic materials at VCCA ----- 21/06 - 18/08 - Trưng bày sáu tác phẩm nghệ thuật khổng lồ được làm từ vật liệu nhựa đã qua sử dụng tại VCCA

0

21 Jun - 19 Jul - A showcase of paintings and sculptures by 17 Vietnamese artists marking 10 years of Craig Thomas Gallery ----- 21/06 - 19/07 - Triển lãm các tác phẩm hội họa và điêu khắc của 17 họa sĩ Việt Nam đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày thành lập phòng tranh Craig Thomas Gallery

0

13 Jun - 27 Jul - Nguyen Huy An's second solo exhibition at Galerie Quynh ----- 13/06 - 27/07 - Triển lãm cá nhân thứ hai của Nguyễn Huy An tại Galerie Quynh

0

09 Jun - Four hours of wandering through the countryside with 8 artists and loads of delicious snacks ----- 09/06 - Chuyến du ngoạn vùng nông thôn trong vòng 4 tiếng với 8 nghệ sĩ và rất nhiều quà vặt

0

01 Jun - A discussion with artist Nguyen Oanh Phi Phi about a contemporary approach to Vietnamese lacquer painting ----- 01/06 - Buổi trao đổi với nghệ sĩ Nguyễn Oanh Phi Phi về một cách tiếp cận hiện đại tranh sơn mài Việt Nam

0

07 Jun - 05 Jul - A projection of the nights Bao Vuong's family fled from Vietnam to France on a boat when he was one years old ----- 07/06 - 05/07 - Triển lãm gợi nhắc lại những đêm dài vượt biển khơi từ Việt Nam sang Pháp mà gia đình Bảo Vương trải qua khi anh chưa đầy 1 tuổi

0

25 May - A discussion between two artists Lac Hoang (Vietnam) and Kian Wee (Singapore) after a one-month residency exchange in their respective countries ----- 25/05 - Buổi trao đổi giữa hai nghệ sĩ Lạc Hoàng (Việt Nam) và Kian Wee (Singapore) sau một tháng lưu trú sáng tác tại nước bạn

Social

27,769FansLike
16,339FollowersFollow