Art

Art

0

07 Sep - Open call for drawings for a website and an exhibition ----- 07/09 - Kêu gọi tham gia vẽ minh họa cho website và triển lãm.

0

14 Aug - 03 Oct - A solo exhibition of Ngo Dinh Bao Chau ----- 14/08 - 03/10 - Triển lãm cá nhân của Ngô Đình Bảo Châu

0

07 - 28 Aug - A solo exhibition of paintings by Saigon-based artist Nguyen Thanh Tuyen ----- 07 -28/08 - Triển lãm tranh cá nhân của hoạ sĩ Sài Gòn: Nguyễn Thanh Tuyền

0

25 May - 13 Sep - Presenting artworks from the National Museum of Art, Osaka and the Singapore Art Museum

0

21 - 23 Aug - Art and Culture Exhibition with workshop/talkshow series ----- 21 - 23/08 - Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật cùng chuỗi hoạt động workshop/talkshow

0

25/07 - An art installation tour/walk at Phúc Tân public art project

0

23 July - 31 Aug - Lap Phuong's first solo exhibition marks the artist’s 7th year work anniversary ----- 23/07 - 31/08 - Triển lãm cá nhân đầu tiên của Lập Phương sau 7 năm sáng tác

0

17 July - 28 Aug - Finding and honoring Vietnamese creative designs ----- 17/07 - 28/08 - Tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm thiết kế sáng tạo của người Việt

0

19 July - Presentation, discussion and practice New Media Arts ----- 19/07 - Thuyết trình, thảo luận và thực hành về Nghệ thuật Phương tiện Mới

0

Deadline for submissions: 31 Aug 2020, 11:59 pm (GMT+7)From Goethe Institut:Goethe-Institut invites graphic artists and teams of graphic artists and writers/authors/scenarists to submit proposals...

Social

30,178FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow