HanoiGrapevine's Stories

HanoiGrapevine's Stories

0

Some notes on the talk show “Dance – Bravery and Choice” between three dance artists and Hanoi Grapevine's proactive audience network ----- Tường thuật buổi trò chuyện “Con đường múa: Bản lĩnh và Lựa chọn” giữa ba nghệ sĩ múa và Mạng lưới khán giả tích cực của Hanoi Grapevine

0

A two-month exhibition on environmental protection in Hanoi has come to an end with positive feedback from audience ----- Triển lãm về vấn đề bảo vệ môi trường đã kết thúc sau 2 tháng trưng bày tại Hà Nội với nhiều phản hồi tích cực từ người xem

0

An Interview with Tran Kim Ngoc on Domdom and the Vietnamese Experimental Music scene - Trò chuyện với Trần Kim Ngọc về Đom Đóm và bối cảnh nhạc Thể nghiệm Việt Nam đương đại

0

An interview with visual artist Nguyen Thu Thuy and VCCA's artistic director Mizuki Endo about the ongoing exhibition "Plastic Planet" at VCCA ----- Phỏng vấn nghệ sĩ Phạm Thu Thủy và ông Mizuki Endo, giám đốc nghệ thuật VCCA về triển lãm "Hành tinh nhựa" đang diễn ra tại VCCA

0

A review of the implementation of the project "Future of Traditions" by a group of young artists in Hanoi ----- Bài tường thuật quá trình thực hiện dự án nghệ thuật "Tương lai của truyền thống" của một nhóm nghệ sĩ trẻ tại Hà Nội

0

An interview with choreographer Bui Ngoc Quan on his workshop "Made in Vietnam" and contemporary dance in Vietnam ----- Phỏng vấn biên đạo Bùi Ngọc Quân về workshop "Made in Vietnam" và nghệ thuật múa đương đại tại Việt Nam

0

An interview with artist Linh Valerie Pham about the art of puppetry and her practice ----- Phỏng vấn nghệ sĩ Linh Valerie Pham về nghệ thuật rối và các thực hành của chị

0

Written by Ut Quyen for Hanoi Grapevine Photos by Le Thu Minh – member of PAN – Hanoi Grapevine Kindly credit Hanoi Grapevine when sharing the...

0

Musicians from the concert "Undecided Borders" in Hanoi talk about experimental music practice in Vietnam ----- Các nghệ sĩ tham gia hòa nhạc "Biên giới mờ" tại Hà Nội chia sẻ về thực hành nhạc thể nghiệm trong bối cảnh Việt Nam hiện nay

0

An interview with Thuy Anh Nguyen about her current work and life in New York ----- Phỏng vấn nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thùy Anh về công việc và cuộc sống của cô tại New York

Social

28,244FansLike
16,386FollowersFollow