HanoiGrapevine's Stories

HanoiGrapevine's Stories

0

Director Le Ngoc Van and conductor Dong Quang Vinh talk about the preparation for "Swan Lake"'s premiere in Hanoi on October 7 ----- Đạo diễn Lê Ngọc Văn và nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho buổi công diễn vở ballet "Hồ thiên nga" tại Hà Nội vào ngày 07/10

0

An interview with VCCA art director Mizuki Endo on a new programme that seeks and supports young Vietnamese artists on the path of pursuing a professional artistic career ----- Phỏng vấn giám đốc nghệ thuật Mizuki Endo của VCCA về chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên con đường sáng tác chuyên nghiệp

0

Doan Xuan Tung's solo exhibition "In the city" takes place at VCCA until 16 Oct ----- Triển lãm cá nhân "Bên trong thành phố" của Đoàn Xuân Tùng kéo dài đến hết ngày 16/10 tại VCCA

0

"Long Lasting Dreams" is Bui Quoc Khanh's second solo exhibition ----- “Những giấc mơ kéo dài” là triển lãm cá nhân thứ hai của Bùi Quốc Khánh

0

Some notes on the talk show “Dance – Bravery and Choice” between three dance artists and Hanoi Grapevine's proactive audience network ----- Tường thuật buổi trò chuyện “Con đường múa: Bản lĩnh và Lựa chọn” giữa ba nghệ sĩ múa và Mạng lưới khán giả tích cực của Hanoi Grapevine

0

A two-month exhibition on environmental protection in Hanoi has come to an end with positive feedback from audience ----- Triển lãm về vấn đề bảo vệ môi trường đã kết thúc sau 2 tháng trưng bày tại Hà Nội với nhiều phản hồi tích cực từ người xem

0

An Interview with Tran Kim Ngoc on Domdom and the Vietnamese Experimental Music scene - Trò chuyện với Trần Kim Ngọc về Đom Đóm và bối cảnh nhạc Thể nghiệm Việt Nam đương đại

0

An interview with visual artist Nguyen Thu Thuy and VCCA's artistic director Mizuki Endo about the ongoing exhibition "Plastic Planet" at VCCA ----- Phỏng vấn nghệ sĩ Phạm Thu Thủy và ông Mizuki Endo, giám đốc nghệ thuật VCCA về triển lãm "Hành tinh nhựa" đang diễn ra tại VCCA

0

A review of the implementation of the project "Future of Traditions" by a group of young artists in Hanoi ----- Bài tường thuật quá trình thực hiện dự án nghệ thuật "Tương lai của truyền thống" của một nhóm nghệ sĩ trẻ tại Hà Nội

0

An interview with choreographer Bui Ngoc Quan on his workshop "Made in Vietnam" and contemporary dance in Vietnam ----- Phỏng vấn biên đạo Bùi Ngọc Quân về workshop "Made in Vietnam" và nghệ thuật múa đương đại tại Việt Nam

Social

28,617FansLike
16,459FollowersFollow