Theater & Dance

Theater & Dance

0

10 Jun - HCMC - Performance of the dance piece "In the Middle" by female hiphop artist Marion Motin ----- 10/06 - TP HCM - Buổi biểu diễn vở múa “In the Middle” của nữ nghệ sỹ hiphop Marion Motin

0

26 May - Theatrical version of the movie "Mamma Mia!' performed by high school students for charity ----- 26/05 - Phiên bản nhạc kịch của bộ phim “Mamma Mia!” do các học sinh trung học biểu diễn nhằm gây quỹ từ thiện

0

09 Jun - HCMC - Breakdance artist Valentine Nagata-Ramos revives a touching story of a young victim of the Hiroshima atomic bombing ----- 09/06 - TP HCM - Nghệ sỹ breakdance Valentine Nagata-Ramos tái hiện câu chuyện cảm động về một nạn nhân trẻ tuổi của vụ ném bom nguyên tử thành phố Hiroshima

0

11 Jun - Buổi biểu diễn vở múa "In the Middle" được biên đạo cho 7 vũ công hiphop nữ ----- 11/06 - Performance of the dance piece "In the Middle" which has been exclusively choreographed for 7 female hiphop dancers

0

19 May - HCMC - Performance of the symphony “Saigon - city of my childhood” & contemporary dance "Touching the past" ----- 19/05 - TP HCM - Biểu diễn bản giao hưởng “Sài Gòn - thành phố tuổi thơ tôi” & vở múa đương đại "Chạm tay vào quá khứ"

0

14 May - Workshop on incorporating distinctive features of hip-hop into contemporary dance ----- 14/05 - Workshop hướng dẫn kết hợp các yếu tố đặc trưng của hiphop vào phong cách biểu diễn múa đương đại

0

18 - 21 May - A four-day performing arts festival with a musical, an opera, and poetry ----- 18 - 21/05 - Liên hoan nghệ thuật biểu diễn kéo dài bốn ngày với nhạc kịch, opera và thơ

0

27 Apr - Workshop on Contemporary Experimental movements with London choreographer Muti Musafiri ----- 27/04 - Workshop về chuyển động Đương đại Thử nghiệm cùng biên đạo múa Muti Musafiri đến từ London

0

28 and 29 Apr - HCMC - Performance of Johanne Jakhellen Constant's version of "Cinderella" ----- 28 và 29/04 - TP HCM - Biểu diễn vở "Cinderella" do Johanne Jakhellen Constant biên soạn

0

22 Apr - HCMC - A show by DJ Mirko Machine, choreographer Raphael Hillebrand & Vietnamese hiphop dance crew S.I.N.E ----- 22/04 - TP HCM - Buổi biểu diễn của DJ Mirko Machine, biên đạo múa Raphael Hillebrand & nhóm nhảy hiphop S.I.N.E của Việt Nam

Social

21,587FansLike
12,788FollowersFollow